Haszongépjármű-üzemeltető

Szakirányú továbbképzési szak tanterve

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Haszongépjármű-üzemeltető szakirányú továbbképzési szak.

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Haszongépjármű-üzemeltető szakmérnök.

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: műszaki képzési terület.

4. A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele: legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett gépészmérnök vagy gazdálkodási mérnök vagy járműmérnök vagy közlekedésmérnöki oklevél.

5. A képzési idő: 4 félév.

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

A képzés célja olyan haszongépjármű-üzemeltető szakmérnökök képzése, akik a haszongépjárművek, autóbuszok üzemeltetésének sajátosságait figyelembe véve képesek az üzemeltetési folyamatok rendszerszemléletű kezelésére és a kapcsolódó feladatok megoldására. E feladataikat a közlekedésbiztonság szempontjait elsődlegesen kezelve képesek ellátni.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

természettudományos ismeretek: 20 kredit

gazdasági és humán ismeretek: 8 kredit

szakmai törzsanyag: 82 kredit.

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit.

11. Munkarend: levelező oktatás

Képzés gyakorisága: 4 alkalom (péntek du., szombat) / félév

Finanszírozási forma: költségtérítéses

Költségtérítés (Ft/félév) 198 000.–

Hallgató irányszám: 15–25 fő

Képzés helye: Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Szakfelelős: dr. Nagy Vince egyetemi docens

E-mail:marosne@sze.hu

Kapcsolattartó: Kovács Márta

Tel.: 96/613-537. e-mail: marti@sze.hu