AOTV- A középdöntő

Az Autótechnika Országos Tanulmányi Verseny az Autószerelők Országos Egyesülete (AOE) és az Autótechnika folyóirat kezdeményezésére létrejött szakmai versenysorozat, mely az autószerelő és az autóelektronikai szerelő szakmák tanulóinak ad megmérettetési lehetőséget. A versenyt évről évre az alapítók, az AOE és az X-Meditor Kft. Autó üzletága szervezi és bonyolítja le, neves szakemberek közreműködésével.

Az AOTV nem a képzőiskolák és felügyeleti intézményei, hanem a munkaadók oldaláról állít mércét a tanulóknak, azok részéről, akik a végzetteknek kínálnak munkahelyet. Ezt a verseny helyszínei is mutatják, mert vállalkozói műhelyekben, gépjármű-generálimportőrök oktatási és szervizközpontjaiban kerül sor a versenyre. A feladatokat is autófenntartó ipari cégek és beszállítóik adják. A verseny követelményei természetesen a képzésre is visszahatnak, mert a szakképzésnek – az alapok biztos megtanításán túl – a szakma folyamatosan változó igényeihez is illeszkedniük kell. A szakképzésben is el kell fogadni, fogadtatni, hogy a vevő – a vállalkozói, fenntartóipari kör – kívánságai meghatározóak.

A versenyt az AOE bázisiskolái körében, ma ezek száma 31, hirdetik meg. Az AOTV csapatverseny, a nevező iskolák a két képzési irány és évfolyam, akár a technikusi képzésben lévők köréből állíthatják össze a háromfős csapatokat, iskolánként kettőt.

A verseny első fordulója, válogatója írásbeli, melynek tesztfeladatait a nevezésüket leadott csapatok az interneten egy időintervallumban értek el, és az időablakban kellett megoldaniuk. A tesztfeladatok egy részét a versenyt támogató cégek állították össze. Az AOTV 2012. évi versenyére 24 iskola, 47 csapattal nevezett. A középdöntőbe tíz csapat került, hét csapat egyenes ágon. A 9 csapatból álló vigaszági mezőnyből pedig az a három csapat került a középdöntőbe, akik az újabb írásbeli feladatot – több napos határidővel – sikeresen, a legtöbb pontot elérve oldották meg.

A középdöntő helyszínéül nemcsak évtizedes dízelspecialista híre, új műhelyének nagyszerű felszerelése miatt esett a budapesti Filep Diesel Centerre választásunk, hanem azért is, mert Filep István úr a szakma jövőjéért, a szakemberképzésért elkötelezett, azért tenni is akaró és tudó szakember.

A versenybizottság dr. Nagyszokolyai Iván elnök, Spindler Tibor társelnök, Bagi Mihály, az AOE szakképzési tagozatának vezetője, Csütörtöki Tamás, az X-Meditor Kft. Autó üzletág vezetője, Horváth Tibor, a Dízelegyesület elnöke. A versenybizottság értékelő szakmai munkáját Filep István segítette.

A verseny sokéves hagyományainak megfelelően a középdöntő autószerelői feladatokból áll, a csapatoknak nyolc összetett gyakorlati feladatot kell megoldaniuk. A feladatmegoldás színterei az „állomások”. Tehát nyolc állomás, azaz nyolc feladatcsoport várt a versenyzőkre. Valamennyi állomáson egységesen 30 perc volt a feladatmegoldásra rendelkezésre álló idő. A gyakorlati versenyfeladatokat az AOTV támogató cégei állították össze és vezették azokat az „állomásokat”, ahol a versenyzőknek meg kellett magukat méretni. A feladatok összeválogatásában szempont volt a sokféle, sokszínű, idősebb és újabb gépjárműtechnika képviselete, manuális és logikai készségek lemérhetősége.

A csapatok az állomásokon a versenyfeladat megoldását tagjaik között maguk osztották szét, de egymást szóban és manuálisan is segíthették. Nézzük sorra a feladatokat!

A középdöntő a köszöntők, technikai információk elhangzása után, 9 órakor kezdődött és szinte folyamatosan tartott délután fél négyig. A időrendet, a csapat „forgást” a verseny elmaradhatatlan kelléke, egy ötvenes évekből való budapesti villamos csengője jelezte, Bagi Mihály úr szakavatott kezelésében. A koncentrációban esetleg lankadó versenyzőket a „hadtáp” látta el szendviccsel, üdítővel.

A verseny végeztével a versenybizottság bekérte az értékelőktől, az állomások képviselőitől a feladatokra adott pontszámokat, kérve, hogy tapasztalataikat is foglalják össze. Mint azt a pontszámok is tükrözik, igen szoros élmezőny alakult ki, jó képességű, nagyszerűen felkészített tanulók kerültek a középdöntőbe. Minden feladatnak volt közel 100%-os megoldása, és minden feladatnak volt lécet súroló teljesítése is. A verseny nehézségét mutatja, hogy a középdöntő legjobbja 72%-on teljesített, a 10 csapat átlagban pedig 60%-on.

Az eredményhirdetésen a döntőbe jutott három csapatot neveztük meg, egyben mindenkinek gratulálva, hogy e szakmák egyetlen országos szakmai tanulmányi versenyén tisztesen helytálltak.

Az AOTV hagyománya – köszönet a támogatóknak –, hogy senki sem megy haza kisebb-nagyobb ajándék nélkül. Egyes támogatók az iskolák számára is átadtak ajándékot, ezek sorában volt a Böllhoff Kft. Az idei verseny jutalmazásának színfoltját a 24H cég ajándékai jelentették. Ajándékot kapott a mezőny legfiatalabb versenyzője, Szűcs Imre (Diószegi Sámuel Közép- és Szakképző Iskola, Debrecen), legidősebb versenyző, Sipos Viktor (Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest), a legmesszebbről érkezett, Pásztor Bence, (Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium, Nyíregyháza; Balkány) és a legkisebb településről érkezett: Nagy Gergely (Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium, Szombathely; Mersevát).


A döntőbe jutó három csapat

Az Autonet állomásán az egyes versenyzők hozzáállását, tevékenységét külön is figyelték (ha ez mint „kötelezettség” nem is volt benne a versenyszabályzatban, de nem is volt „tilos”). Az Autonet csapata úgy döntött, hogy ez alapján három versenyzőt, Solymosi Miklóst, Nagy Gergelyt (Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium, Szombathely) és Sarudi Lászlót (Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém) értékes különdíjban részesít.


A felkészítő tanárok a Robert Bosch Kft.-nél


Az Autótechnika Országos Tanulmányi Verseny résztvevői

A kísérő tanárok számára a gyakorlati verseny ideje alatt a Robert Bosch Kft. a verseny helyszínéhez közel lévő székházában adott szakmai programot. Dalos István a Bosch aktuális diagnosztikai műszerpalettáját ismertette és gyakorlati méréstechnikai bemutatót tartott gépjárművön, majd Majernyik Zsolt a Bosch EPS 200/EPS 708 berendezéseken CR-injektor-vizsgálatot mutatott be.

Találkozunk az AOTV döntőjén, 2012. április 26-án, Budapesten, a Porsche Hungária központi telepén és oktatóközpontjában!