Toyota-nap a Fáy András Szakközépiskolában

A közelmúltban fennállásának 100. évfordulóját ünneplő Fáy András Szakközépiskola hagyományaihoz híven idén is megrendezte a Toyota-napot. Pletser József iskolaigazgató köszöntötte az ünnepség résztvevőit és megnyitotta a sorrendben immár tizenharmadik ilyen rendezvényt. Bevezetőjében méltatta a Toyota Motors Hungary Kft. eddigi hatékony támogatását, mely jelentősen növelte a szakmai oktatás színvonalát. Ez alkalommal került sor a Toyota Motors Hungary Kft. idei taneszköz-támogatásának átadására.


A Toyota Prius hibrid hajtóműegység metszetének leleplezése

A vállalat nevében Csörgő Zsolt, a vevőszolgálat vezetője leplezte le a világon egyedüli Toyota Prius hibrid autó hajtóegységének metszetét. Az ajándék érdekessége az, hogy az iskola közelmúltban nyugdíjba vonult igazgatóhelyettese, Szalai László és Bükkfejes György készítették a Toyotától kapott fődarabból. Így a tanulók nemcsak ábrákról, hanem a maga valóságában is megismerhetik ezt a korszerű hajtóműegységet.

Dorozsmai Károly megbízott igazgatóhelyettes tartott előadást a kompetenciaelvű moduláris képzésben történő szakmai vizsgák szervezéséről és lebonyolításáról. A moduláris képzés összefoglalása után kitért a felmerülő problémákra is. Ismertette a vizsgaszervezést és a vele kapcsolatos bürokratikus eljárásokat, ami vizsgázónként 150 oldalnyi irományt tesz szükségessé. Összefoglalta a követelménymodulokat és a vizsgák időkereteit, kitért a gyakorlati vizsgákra és bemutatott néhány gyakorlati feladatlapot.


A Toyota Prius hibrid hajtóműegység metszete és háttérben az adományozók

Ezt az ünnepi alkalmat arra is felhasználták, hogy az iskola nevében átadják „Az év szakképzési támogatóinak” adományozott elismerő okleveleket.

Ezek után került sor a rendezvény hagyományosnak mondható érdekes színfoltjára, a bemutató tanításokra. A résztvevők az érdeklődésüknek megfelelően szabadon választhattak a különböző témák közül.

Derecskey Tibor tanár úr bemutatta például, hogy szakköri foglalkozáson hogyan igyekszik megszerettetni diákjaival a számítógép-programozást. A Basicben megírt néhány soros programokkal egy villanyvasút működését vezérelte. Érzékelőként infrafény kapukat alkalmazott és jelzőlámpákat is vezérelt. Az autósszakmához sokkal közelebb áll a PIC16F887 mikrokontroller programozása. Ennek memóriája programozható, törölhető, 3 db be- és kimeneti kapuja, analóg-digitális átalakítója is van. Kiegészül továbbá nyomógombbal és potenciométerrel és PWM jel funkcióval is. Ezzel szemléltette a közlekedési jelzőlámpa vezérlőprogramját. LED diódák vezérlésével következett az úgynevezett futófény program. Ennél már programozási ciklusokat is kell alkalmazni. Majd egy nem lineáris potenciométer jelét az analóg-digitális átalakítón keresztül LED-diódák fényének változtatására használt. Következett az impulzusszélesség modulált jellel alkalmazása fényerő-szabályozáshoz. Az elméleti ismereteket is sokkal szívesebben sajátítják el ilyen módon a tanulók.


A számítógép-programozás szemléltető tanítása

Tóth László tanár úr a Japánban eltöltött 16 hónap élményeit osztotta meg az érdeklődőkkel. A nyelv és az írásjelek rejtelmein kívül bemutatta az ottani közlekedés sajátosságait. Beszámolójának jelentősebb része az ottani iskolákban folyó képzésekről, különös tekintettel a szakmunkásképzésről szólt.

A vendéglátás érdekessége az volt, hogy a tantestület aktív közreműködésével készültek el a feltálalt ínyencségek.