Széchenyi István Egyetem - Indul az egyetemfejlesztés

„Jármű- és közlekedésiparhoz kapcsolódó multidiszciplináris műszaki képzési és kutatási infrastruktúra-fejlesztés a Széchenyi István Egyetem központi kampuszán.”

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. február 10-i döntése értelmében a győri Széchenyi István Egyetem az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1.3.1 konstrukciója keretében – az Európai Unió és a magyar állam társfinanszírozásával – közel 6 és fél milliárd Forint támogatásban részesül. A három éves egyetemfejlesztési projekt támogatási szerződését márciusban írták alá a támogató szervezet és az egyetem képviselői.

Győr hosszú távú AUTOPOLIS stratégiájában kihívásként fogalmazta meg, hogy 2015-re gyártóhelyből fejlesztési központtá kíván válni. Ennek egyik legfontosabb eszköze a Széchenyi István Egyetemen megvalósított fókuszált kapacitásépítés, hisz a Nyugat-Dunántúli Régióban megtelepült, egyre inkább tudás intenzív tevékenységet folytató gazdasági szereplők által támasztott új kihívások a felsőoktatási intézménynél is közvetlenül jelentkeznek.

A megvalósítani tervezett beruházások biztosítják a hatékony, kétirányú tudásáramlást az üzleti szféra és az oktatás között, elősegítve a humán erőforrás folyamatos, adaptív megújítását, valamint az intézmény képzési kínálatának piacorientáltságát, kutatási tevékenységének fokozott nemzetközi integrációját.
A projekt célterülete a régió számára központi jelentőségű járműipar, illetve az ehhez kapcsolódó fenntartható közlekedés témaköre.
A fejlesztések súlypontjai:
- a műszaki képzés fejlesztése, az egyetem tudáspotenciáljának jelentős fokozása;
- az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése;
- a gazdaság szereplőinek tudományos és K+F támogatása a vállalati és regionális versenyképesség fokozása érdekében;
- célzott infrastrukturális és műszerezettségbeli kapacitásépítés, egyetemi és piaci szolgáltatások megindítása, - integráció hazai és nemzetközi tudáshálózatokhoz.
 

A fejlesztések - a régió vállalati igényeivel összhangban - több mint 85%-ban műszaki területen történnek. A konkrét fejlesztési elemek alábbiakban foglalhatóak össze:
I. ÚJ-TUDÁS-TÉR OKTATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR elsődleges célja az egyetemi tudományos képzés, valamint szakképzés- és oktatásfejlesztési funkciók koncentrálása az egyetem új központi épületében.
- EduTECH Mérnök-továbbképzési és Szakképzés-fejlesztési Módszertani Központ;
- Nemzetközi Oktatásfejlesztési Központ;
- Műszaki Doktori Iskolák Központja;
- Hallgatói Szolgáltatások Központja;
- Digitális Médiaközpont;
II. INNO-SHARE REGIONÁLIS TUDÁSTRANSZFER KÖZPONT az egyetem hallgatói, oktatói, valamint a jelentős K+F+I tevékenységet folytató vállalatok, vállalkozások, tudományos szervezetek és személyek számára kínál technológiai és információs háttértámogatást, melyek közül a legfontosabbak a technológiai transzfer tevékenység és a tanácsadás.
- Digitális és hagyományos Műszaki Tudástár,
- Műszaki Információs Központ: PATLIB Iparjogvédelmi Tanácsadó Központ és Információs Bróker Szolgáltatás Központja;
- Egyetemi Tudásmenedzsment Központ;
- Könyvesbolt és kávéház (INFO-CAFE)
- Gyermekmegőrző
III. UNI-INNO MŰSZAKI K+F ESZKÖZPARK ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER TÉR kiépül egy országosan is ismert és elismert, a vállalatok igényeit kielégítő, ezáltal maximálisan kihasznált laborbázis, jelentős mértékben hozzájárulva egyrészt a hallgatók gyakorlatorientált képzésének megvalósulásához, másrészt az egyetem tudományos munkájának továbbviteléhez, az egyetemi-vállalati kutatási projektek elmélyítéséhez.
- K+F eszközfejlesztések és az ehhez kapcsolódó labor átalakítások, felújítások;
- A laborépületben található nagyelőadó terem multifunkciós technológia transzfer térré történő átalakítása.