"Geometriás" turbók oszcilloszkópos diagnosztikája

Manapság egyre szélesebb körben kerülnek beépítésre a változtatható geometriájú turbófeltöltők. A változtatható geometriájú turbótöltőnél a turbinalapátokra történő kipufogógáz-áramlás (belépés) szögét a turbina körül található vezetőlapátsorral változtatják. Ezáltal ahogy a turbina forgási sebessége nő, úgy nő a kompresszor teljesítménye is, és kisebb fordulatszámon a motor nagyobb nyomatékot ad le. Ezzel a megoldással a ,,turbólyuk” is csökkenthető lett, illetve a turbó működése függetlenebb lett a motorterheléstől, fordulatszámtól.

Az ,,örökölt” EGR-szelep kialakítása is megváltozott a változtatható geometriából adódó ellennyomás jelenléte miatt. Azonban, mint minden műszaki megoldás, ez sem problémamentes, ugyanis a vezetőlapátoknál lerakódó korom miatt a lapátozás megszorulhat. Ezen hibadetektálásban lehetnek segítségünkre a következőkben leírtak. Ismert, hogy általános esetben a turbónyomás rendellenesen megnő, ami hibakódot generál.

Ha a vákuumkivezérlést végző elektromágneses szelep és a vezetőlapátsort mozgató munkahenger közé egy vákuummérőt csatlakoztatunk, ha a kívánt turbónyomás elérésekor (jellemzően 2 bar abszolút nyomás környékén) azt tapasztaljuk, hogy a vákuum értéke csökken (abszolút értékben), miközben a turbónyomás értéke folyamatosan tovább emelkedik, akkor a vezetőlapátok szorulnak.

A fenti teszt végrehajtása azért nem kis felkészültséget igényel, hiszen nemcsak a feltöltőnyomást kell figyelni, hanem a vákuummérő által jelzett értéket is, miközben valakinek a gépjárművet is vezetnie kell. Ennek a munkának a megkönnyítésére használjuk a WPS500X nyomásátalakítót (lásd a készülék fényképét), így a vákuumérték szkóppal megjeleníthető. Oszcilloszkópbekötéshez nyújt segítséget a mellékelt ábra.

Tapasztalatok szerint – és ezt a diagnosztikai mérések is alátámasztják – számos esetben a vezetőlapátsor szorulása hideg motornál volt tipikus. A motor bemelegedése után a hiba el-eltünedezett. Természetesen ennek fokozata függ a megszorulás mértékétől. Az ismertetett tesztmódszer alkalmas a szabályzókörben előforduló hibák (fals levegő, eltömődés) detektálására is.

Váljék hasznára!

Forrás:
http://www.picoauto.com/tutorials/vnt-pressure-control.html
A PICO oszcilloszkópok és tartozékai hazai forgalmazója 
a TM–Trade Kft.