KÖKIR + SZT-COM

A Nemzeti Közlekedési Hatóság – amint az a kijelölt vizsgálóállomások személyzete körében már széles körben ismert – KÖKIR (Közúti Központi Információs Rendszer) néven egy új, többek között a műszaki vizsgáztatást is végző rendszer kifejlesztésén dolgozik, amely a jelenleg használt KIV–GJM rendszert fogja leváltani.

A KÖKIR-fejlesztés várható befejezési ideje pontosan nem ismert, lapzártánkkor a bevezetési határidő 2009. július eleje. A bevezetéshez azonban szükséges a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló, többször módosított 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM-rendelet módosítása. A jelenleg fejlesztés alatt álló rendszer ugyanis olyan dokumentumokat (pl. műszaki adatlap), valamint hibaminősítéseket (ma még vitatott, hogy megszűnjön-e a korlátozottan alkalmas minősítés) tartalmaz, amelyek a jelenlegi jogszabályban foglaltakkal nem kompatibilisek. A bevezetéskor a Nemzeti Közlekedési Hatóság a polgári törvénykönyvön alapuló új közreműködői megállapodást fog kötni a kijelölt vizsgálóállomásokkal, amely többek között tartalmazni fogja, hogy a műszaki vizsgáztatásra szolgáló mérőberendezések közül a fékerő-, a lengéscsillapító- és az emissziómérés eredményét a mérőberendezéseknek 2010. január 1-től közvetlenül kell továbbítani a KÖKIR-rendszernek. Eddig az időpontig a KÖKIR-rendszer lehetőséget ad a fenti mérések eredményeinek kézzel történő bevitelére, illetve a megadott határidő után is a vizsgálatokhoz használt, az előzőekben fel nem sorolt mérőberendezések által szolgáltatott mérési eredmények továbbra is kézzel rögzíthetők a rendszerben (menetíró berendezés, légfékrendszer stb. által szolgáltatott mérési eredmények), bár lehetőség van ezek közvetlen, a mérőberendezéstől történő továbbítására is.

 

Az SZT-COM Annak érdekében, hogy a kijelölt vizsgálóállomások e feltételnek meg tudjanak felelni, a Szerviz-Trade Kft. SZT-COM (Szerviz-TradeKommunikáció) fantázianéven kifejlesztette a KÖKIR-program és a mérőberendezések programjai közötti kétirányú adatforgalmat biztosító programot. A program a KÖKIR és a vizsgálósoron használt berendezések között továbbítja a szükséges adatokat. Biztosítja a KÖKIR-ben vizsgára fogadott járműveknek a mérőberendezéseken történő vizsgálatához szükséges adatok automatikus lekérdezését folyamatos frissítéssel és a lekérdezett adatok megtekintését a vizsgálatot végző személy részére. A rendszer működési módja alapján azonban itt nincs lehetőség a hibás adatok javítására. Ehhez a kezelőnek – ha rendelkezik az ehhez szükséges jogosultsággal – vissza kell térnie a KÖKIR-be, a hibás adatot ott ki kell javítania, és az így kijavított járműadatokat az SZT-COM-mal ismételten le kell kérdeztetnie. Az éppen vizsgálatra kerülő jármű kiválasztása az SZT-COM program bejelentkező képernyőjének jobb oldalán látható vizsgálatra várakozó járművek listájában található járművek közüli választással történik. A KÖKIR-ből érkezett „alvizsga” adatok (összkerékhajtás, menetíró berendezés, tengelyszám stb.) alapján egy adott jármű kiválasztása után a program a képernyő középső részén a kiválasztott jármű részletes adatait – a képernyő felső részén a jármű azonosító adatait, az alsó részén pedig a megfelelő fül segítségével választhatóan az egyes vizsgálatok lefolytatásához szükséges részletes adatokat – jeleníti meg. A képernyő bal oldalán ugyanakkor a kiválasztott járművön elvégzendő mérések (beleértve a vizuális vizsgálatot is) listáját jeleníti meg az azok indítására szolgáló nyomógombok formájában (mindig csak az élő nyomógombokhoz tartozó műveleteket szükséges elvégezni).

A mérések valamely mérést indító nyomógomb megnyomása után elindul a kiválasztott mérőprogram a méréshez szükséges mérőberendezés aktiválásával. A mérés első lépéseként megjelenik a kiválasztott mérő program adatbeviteli képernyője a KÖKIRből átvett adatokkal kitöltve. A kezelő itt is tudja ellenőrizni a KÖKIR-ből átvett adatok helyességét, illetve azokat szükség esetén ebben a fázisban még ki tudja egészíteni pl. fékerőmérés esetén a jármű jellegkódjával, amely bizonyos esetekben szükséges az EFT szerinti fékerőmérés lefolytatásához. A mérés előírt technológiával történt lefolytatása után a KÖKIR-nek visszaadandó mérési adatokat a mérési műveletből történő kilépéskor az egyes mérőprogramok automatikusan továbbítják az SZTCOM számára, ahol azokat a kezelő a megfelelő mért adatok fülre kattintva megtekintheti annak érdekében, hogy az adatok KÖKIR-be történő továbbítása előtt meggyőződhessen a mérés megtörténtéről, ellenőrizni tudja a mérési eredményeket és azok minősítését. A járművön elvégzendő összes vizsgálat megtörténte után pedig a vizsgabiztos (az új rendszer szerint közreműködő) jelszavának megadása után továbbítani tudja az előírt vizsgálatok eredményeit és minősítéseit a KÖKIR-rendszernek. Az SZT-COM csak ebben az esetben kéri a kezelő jelszavát. A vizsgálatok lefolytatásához szükséges összes többi művelet bárki által elvégezhető, mert a KÖKIR a vizsgálósort a fix IPcíme alapján azonosítja, és csak az adott IP-címről a KÖKIR-ben rögzített járművek adatainak lekérdezését teszi lehetővé. A mérések mindaddig megismételhetők és a mérési adatok ismételten továbbíthatók a KÖKIR-be, amíg ott a jármű minősítését a vizsgabiztos meg nem kezdi. Ekkor a jármű a KÖKIR-ben zárolásra kerül, és adatai a továbbiakban az SZT-COM által már nem lekérdezhetők, illetve a továbbított mérési eredményeket az adott járműhöz már nem fogadja. Természetesen az SZT-COM program csak a Szerviz-Trade Kft. által kifejlesztett mérésvezérlő programokat használó berendezésekkel tud együttműködni. 

SZT-COM, a kapcsolattartó Az SZT-COM program azonban nem csak a Nemzeti Közlekedési Hatóság által előírt kötelezően csatolandó mérőberendezésekkel tud kapcsolatot tartani. A műszaki vizsgáztatás során használt összes többi berendezéssel – így a menetíró-vizsgáló berendezéssel, a légfékrendszer-vizsgáló berendezéssel, a zajszintmérővel, a lassulásmérővel, a fényerősségmérő berendezéssel és a fényszóró-ellenőrző berendezéssel (amennyiben azok alkalmasak a mért adatok továbbítására és a Szerviz-Trade Kft. által kifejlesztett mérésvezérlő programokat használják) – történő kétirányú adatforgalmat is tudja biztosítani az SZT-COM program. A fejlesztés jelenlegi fázisában már folyamatosan és hiba nélkül működik a KÖKIR és a mérőberendezések közötti kétirányú adatforgalom az SZT-COM segítségével a SzervizTrade Kft. által forgalmazott berendezésekkel. Természetesen a későbbiekben egyedi igények alapján lehetőség lesz arra is, hogy mindazon mérőberendezéseket – amelyek esetében a kommunikációs protokoll rendelkezésre áll – az SZT-COM programhoz lehessen csatolni. Ehhez a Szerviz-Trade Kft.- nél a szükséges szoftverfejlesztői kapacitás folyamatosan rendelkezésre áll.

Az SZTCOM program képernyőképeinek egyszerű és logikus felépítése, áttekinthetősége, a programba beépített belső összefüggések által biztosított egyszerűsítések nagymértékben megkönnyítik a kezelők munkáját, és minimálisra csökkentik az általuk elkövethető hibák számát. Így a program használata rövid idő alatt elsajátítható és begyakorolható. Természetesen a Szerviz-Trade Kft. folyamatosan biztosítja – beleértve a berendezések mérőprogramjait is – az esetleges jogszabály-, illetve technológiai változások miatti programmódosítások elvégzését (a program garanciaidejének lejárta után csak térítés ellenében), és a programhasználók egyedi döntése alapján a kijelölt vizsgálóállomáson használt programok távfelügyeletét is. Szerviz-Trade kedvezmény Különleges kedvezményként a SzervizTrade Kft. azon ügyfeleinek, akik jelenleg a Szerviz-Trade Kft. által kifejlesztett StJaudit programot (GJM kapcsoló program) használják, a KÖKIR indulásakor díjmentesen telepíti az SZT-COM programot, így segítve munkájukat. Ez a kedvezmény több mint 100 kijelölt vizsgálóállomást érint. A program használatának széles körű megkezdése után a felhasználók által szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján – beleértve az esetleges egyedi igényeket is – a kezelés további megkönnyítését szolgáló módosításokat a programfejlesztő rövid időn belül elvégzi, és a felhasználók rendelkezésére bocsátja.