Az Országos Monitoring és Képviselő Testület válaszlevele

A HLH Monitoring Nonprofit Kft. válaszlevele Marton Károly úrnak, az Autótechnika folyóiratban (2011/7. szám, p. 7.) is megjelent, „Mi lesz ezután? című nyílt levelére.

Mint az Ön előtt és a szakma előtt is ismert, a 842/2006/EK rendelet, illetve annak 303/2008/EK bizottsági rendelete egyértelműen szabályozza az üvegházhatást okozó hűtőközegekkel foglalkozó személyzet és vállalkozások képesítési feltételeit. Ennek hazai kezelését a 310/2008. (XII.20.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az ebben a rendeletben meghatározott, a környezetvédelemért felelős miniszter által kijelölt Országos Monitoring és Képesítő Testület (HLH-Monitoring Nonprofit Kft., továbbiakban a Testület) biztosítja értelemszerűen alkalmazva az 1005/2008/EK rendeletben foglalt, az ózonkárosító anyagokra vonatkozó rendelkezéseket is.

A fenti rendeleteknek a személyzetképesítés tekintetében meghatározó intézkedése, hogy 2011. július 4-ét követően minden korábbi képesítés érvényét veszti és a hűtőközegek környezetbe jutását okozó tevékenységet csak végleges (arcképes kékkártya) képesítéssel rendelkező személy végezhet önállóan, képesített vállalkozás alkalmazottjaként. A telepített berendezések esetében a végleges képesítésre jelentkezett, átmeneti képesítéssel rendelkező személyek a vizsga sikeres letételéig csak végleges képesítéssel rendelkező személy felügyelete mellett dolgozhatnak. A cégképesítés feltételeinek alapvetően megfelelő vállalkozások végleges képesítéssel rendelkező személyzet részmunkaidőben történő alkalmazásával is biztosíthatják vállalkozásuk képesítése érvényességét. A vállalkozás feladatai mennyiségével arányos személyzet – akár átmeneti képesítéssel rendelkezők alkalmazásával is – biztosítható, amennyiben a vállalkozás rendelkezik a felügyeletet biztosító végleges képesítésű személlyel.

A Testületi képesítési rendszer nyilvántartása szerint a 2011. július 4-én hatályba lépett végleges képesítési feltételeknek jelenleg

– közel 900, már végleges képesítéssel rendelkező vállalkozás felel meg, további 900 a végleges képesítésre váró regisztráltak száma,
– végleges személyzetképesítéssel 1500 feletti, átmeneti képesítéssel 500 feletti személy rendelkezik.

Ez a szakmai szövetség, a HKVSZ által korábban kiadott és nyilvántartott személyzetképesítések (a 2009. júniusi állapothoz viszonyítva) 20% feletti megújítását jelenti. A képesített vállalkozások tekintetében ez több mint tízszeres növekedést jelent.

Visszatérve a nyílt levélben foglalt felvetéseire, javaslataira:

– Mi lesz 2011. július 4. után? Következetesen haladunk a rendrakás, a szakmában tisztességesen tevékenykedők érdekvédelme irányába, ahogyan elkezdtük ezt 17 éve a Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége (HKVSZ), illetve 2 éve az Országos Monitoring és Képesítő Testület (OMKT) megalapításával.
– Az már 2007 óta ismert és 2009. július 4. óta hatályos, hogy hűtőközeget csak olyan vállalkozás vásárolhat (olyan vállalkozásnak szabad eladni!), amelyik rendelkezik (2011. július 4. után véglegesen) képesített személyzettel, ezt a szövetség, majd a testület minden lehetséges fórumon (újság, konferencia, regionális rendezvények, körlevelek ) ismertette.
– A 303/2008/EK, valamint 310/2008. (XII.20) Korm. rendelet hatálybalépése óta tudott, hogy 2011. július 4-ét követően csak végleges képesítéssel rendelkező személyzet, szakember tevékenykedhet szakterületünkön.
– Hazánkban a képesített személyek száma tekintetében a 10% képesítettségi szint nem irreális becslés, ha a korábban is már – főleg a járműiparban – engedély nélkül tevékenykedőket is beleértjük.
– A többi 90% rá lesz lépésenként kényszerítve arra, hogy képesítést szerez, beáll a sorba, vagy elhagyja a szakmát (főleg ha a kóklereket és a feketézőket is a szakma és a hatóságok aktív közreműködésével sikerül „elérni”).
– Ha valakinek nincs érvényes képesítése valamihez, azt igenis meg lehet (sőt kell!) gátolni (vagy legalább erősen korlátozni) munkája végzésében, mert különben káosz lesz a világban.
– A jogosultság megszerzése és fenntartása már középtávon sem jelenthet aránytalanul nagy terhet ahhoz képest, hogy milyen (telephely, eszköz) járulékos költségei vannak szakmánkban egy vállalkozás tisztességes működtetése szakmai feltételei megteremtéséhez (küzdjünk az egycsavarhúzós telepítők ellen!).
– Az uniós elvet meg úgy lehet/kell alkalmazni, hogy meg kell velük szereztetni a képesítést, aki meg nem jogszabálykövető, azt szankcionálni kell (hogy a szakma megtisztuljon és a tisztességesek elől a munka ne vétessék el!).
– Valóban több európai ország van, ahol hozzá sem kezdtek a rendszer bevezetéséhez, vagy csak nagyon a kezdeteknél járnak, van ahol viszont lényegesen előrébb vannak nálunk, legyenek ez utóbbiak a követendő példa számunkra mindamellett, hogy mi is az élcsapathoz tartozunk, amire legyünk büszkék!
– Hogy mi az EU reakciója az ilyen jogsértésekre, erre még szakmánkban értékelhető gyakorlat nincs, de semmiképpen nem a vállalkozók ellehetetlenítésével, hanem csakis a tagország szankcionálásával tesznek lépéseket, akik intézkedni lesznek kénytelenek az elmaradás pótlására.
– A július 4-i határidő kitolását, módosítását senki sem kezdeményezte EU szinten, sikertelen kísérlet is lett volna, eltérésre tagországi szinten meg nincs lehetőség.
– A vállalkozóknak/személyeknek az olyan országokban, mint hazánk, volt lehetősége felkészülni a 2011. július 4-i időpontra, vagy annak pótlására, így joggal figyelmeztethetők, kényszeríthetők, szankcionálhatók (a felügyelőségek hatékony bevonásával).
– A rendszer szakmai egyszerűsítése a követelményszint csökkentésével járna, így az eddig levizsgázottak és az őket alkalmazók szerint sem javasolt, nem kívánatos, inkább EU szinten kell elérni a 303/2008/EK rendeletben és az EN 13313 szabványban foglaltak minden képesítő testület általi betartatását, az egyes tagországok által szervezett „könnyített” vizsgák felülvizsgálatát és a folyamatos tanulás fenntartását.
– Az F-gáz vizsga költségeinek csökkentése napirenden van mind a szakmai szövetségek, mind a vizsgahelyek és a Testület tekintetében, de ez már nincs összefüggésben a július 4-i határidő kérdéskörrel.
– A szélesebb körű, célzottabb tájékoztatás sem javít már a mostani helyzeten, ha az elmúlt 3–5 év sem volt elegendő a szakmában dolgozók számára, ugyanakkor a nem képesítettek tájékoztatása, sőt célzott feltárása folyamatosan, a Testületi Ügyfélkapcsolati Központ működtetésével és a környezetvédelmi felügyelőségek bevonásával történik.
– Egyébként az F-gáz rendelet EU szintű felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, készülnek a helyzetértékelő tanulmányok, azok kiértékelése, folyik a lobbizás, érdemi állásfoglalás 2012 elejére várható.
– Az EU-nak és a szakmai szervezeteknek ezen F-gáz rendelet felülvizsgálat kapcsán sincsenek azonban olyan szándékai, hogy lazítanának a képzési-képesítési követelményeken, sőt!
– Mindezek tehát nem mentesítenek/mentesíthetnek bennünket, a szakmát tisztességgel és magas szintű képzettséggel, az elvárásoknak megfelelő humán és technikai infrastruktúrával, jogszabálykövető módon űzni szándékozókat a korábban kitűzött feladatok fentiek figyelembevételével történő konstruktív megoldása és konzekvens végrehajtása alól.
– Egyedül ez a módszer segíthet szakmánk megújulásában, környezetünk védelmében, a kóklerek és feketézők kizárásában, az etikusan viselkedő szakmabéliek jogi és szakmai támogatásában, jogos érdekeik megvédésében, így az üzemeltetők, a felhasználók részére egy felelősen tevékenykedő, szakmailag felkészült szolgáltatói kör kialakításában.

Kérem fenti tájékoztatásom szíves tudomásulvételét, álláspontom elfogadását és terjesztését!