Klímajelző-javítás

Az alábbiakban egy Mitsubishi 3000 GT-ben található automatikus klímaberendezés-kijelző javítását mutatjuk be. Az itt alkalmazott eljárás azonban tetszőlegesen alkalmazható hasonló problémák elhárításánál.


1. ábra: a klímakijelző három rögzítőcsavarja

A hiba a kijelző működésképtelensége volt, amit – amint a későbbiekben kiderült – az elektronikai panelen található elektrolitkondenzátorból (ELKO) kiszivárgott elektrolit okozott. Mint ismert, az elektrolitkondenzátorok két fém elektródát tartalmaznak, melyek között elektrolit van. Áramvezetésre az elektrolit bomlása következtében az egyik elektródán (anód) oxidréteg keletkezik. Az anód és az elektrolit képezi a kondenzátor fegyverzeteit, az oxidréteg a dielektrikum. A vékony oxidréteg miatt a fegyverzetek távolsága igen csekély, ezért kis térfogatban nagy kapacitás valósítható meg. A gyakorlatban főleg az alumíniumanódú és ennek megfelelően alumínium-oxid dielektrikumú – terjedt el. Működési elvéből adódóan polaritásérzékenyek, ellenkező polaritású bekötés esetén az elektrolitból gáz fejlődik, amelynek nyomása az ELKO házát szétvetheti! Az elektrolitkondenzátor további rossz tulajdonsága, hogy 5–10 év alatt jelentős mértékben kiszáradnak, veszítenek kapacitásukból, ha a szigetelése sérült, ez a folyamat jelentősen felgyorsul. Ez a megállapítás fokozottan igaz abban az esetben, ha már gyárilag is szűkebb hőmérséklet-tartományú elektrolitkondenzátort építettek be. Sok esetben a száraz ELKO jelentős rombolást okoz a környező alkatrészekben. Cseréjekor érdemes a kicsit drágább, de növelt élettartamú, kiterjesztett hőmérséklet-tartományú (–55 °C–105 °C) változatokat használni.


2. ábra: a kijelzőház hátoldala


3. ábra: a meghibásodott C15 jelölésű elektrolitkondenzátor

A kijelző kiszereléséhez a kijelző melletti szellőzőrácsot eltávolítva a kijelzőt rögzítő felső csavar elérhetővé válik. Az alsó csavarokhoz való hozzáférés miatt a rádiós magnót és a műanyag burkolóelemét kellett kiemelni a helyéről. A három csavart az 1. ábrán jelöltük.

A kijelző kiemelésénél vigyázzunk, hogy nehogy megsértsük a műanyag házat. Ajánlott egy vékony műanyag lemezt használni a kiemeléshez, amit a ház és műszerfal elem közé kell benyomni és a frontpanelt így kimozdítani a helyéről. A kijelzőház eltávolításához annak a hátfalán lévő két műanyag csatlakozót kell kihúzni és a kijelzőt a klímavezérlőhöz rögzítő 4 csavart kell kicsavarni. Ezek után már csak a kiemelt kijelzőház hátoldalán található 10 darab csavart kell kicsavarni (2. ábra).


4. ábra: a kiforrasztandó furatszerelt LCD-kijelző

Az áramköri panelek kiemelése után láthatóvá vált, hogy a panelen C15-ként (220 μF, 25 V) jelölt ELKO meghibásodott, és az elektrolit ráfolyt a D6 és D7-es diódákra (1N4004, 1 A) (3. ábra). Ezek kicseréléséhez először a panel túloldalán lévő LCD-kijelzőt kellett kiforrasztani (4. ábra).

Gyanúsnak tűnt maga a kijelző is a jobb oldalán található feketés elszíneződések miatt, azonban ez a kijelzőgyártás normális velejárója. A gumikapcsoló gombokat viszont forrasztás előtt ajánlatos eltávolítani, nehogy megolvadjanak javításkor.


5. ábra: a kicserélt C14, C15 kondenzátorok és a D6, D7 diódák

A furatszerelt alkatrészként kialakított kijelző kivezetéseinek kiforrasztásához a leggyorsabb eljárás, a vákuumos kiforrasztópáka használata. Ahol a forrasztóállomásba integrált a vákuumszivattyú, és forrasztás közben a speciális furatos pákahegyen keresztül a megolvasztott forraszanyag elszívásra kerül. Ennél hosszabb, de szintén alkalmazható eljárás a hagyományos ónszívó zsinór (rézharisnya) alkalmazása. A kijelző kiforrasztása után már kiforraszthatóak a már említett kondenzátorok és diódák. Beforrasztáskor ügyeljünk az alkatrészek helyes polaritású beforrasztására. Ha már szét lett bontva az elektronika, még további hat elektrolitkondenzátort is kicseréltünk (C4, C5, C9, C10, C11 és C17) a későbbi meghibásodások elkerülése végett.

A későbbiek folyamán biztos, ami biztos alapon az 5. ábrán bal oldalt alul látható R38 jelölésű ellenállást (200 ohm) is kicseréltük, mivel voltak olyan információink, mely szerint ez az ellenállás néha megég. Valószínűleg teljesítményre alulméretezték. Kicseréltük 
1 W teljesítményűre. Ezek után nem maradt más hátra, mint a kijelző kivezetéseinek visszaforrasztása, a burkolat visszaszerelése és a kijelző beszerelése, majd a működés közbeni ellenőrzés.

Váljék hasznára!