A XXI. Század technikája az autóvezető-oktatásban

Az Autótechnika 2008/4. számában, valamint az integrátorfórumon (http://www.integratorforum.hu) bemutatott Valeo guideo, melyet a cikk „Őrszem és Szemtanú” névvel illet, a vezetőtámogató asszisztensek családjába sorolható. A biztonságos közlekedést segítő berendezést dr. Antal Zoltánnak, a pécsi Autós Kft. vezetőjé- nek, igazságügyi közlekedési szakértőnek a felkérése alapján volt szerencsém kipróbálni. A felkérés arról szólt, lehetne-e és miképpen használni a gépjárművezető-képzésben ezt az eszközt.

A Valeo Guideo cikkben felsorolt képességei (sávelhagyás-figyelmeztetés, sávtartás segítés, indulásfigyelmeztetés, video boksz), az ott leírtak szerint rendben megvannak és működnek, de sajnos a figyelmeztető hang még nem magyarnyelvű. Az oktatásban - a Tanulóvezető 2008/3 20. oldalán levő cikkben írtakhoz hasonlóan - a mozgó képi megjelenítés a legjobban használható funkciója. Ami viszont e készülék előnyét egy videó kamerához képest jelenti, abban rejlik, hogy a sajátmozgást érzékelő érzékenységét beállítva, az esemény (kanyarodás, fékezés, bukkanón áthaladás) közben önmagától, vagy az esemény után távirányítással, videót és a hozzá tartozó mozgás értékeket képes rögzíteni (szoftveresen folyamatos felvétel, melyből a megelőző 20 másodperc tárolódik).

A készüléknek ezeket, a tulajdonságait nem csak a gépkocsi kezelésének (kanyarodás, lassítás, intenzívfékezés) elsajátításának oktatása során vagy a közlekedési helyzetek utólagos értékelése kapcsán lehetne kihasználni, hanem a vizsgáztatás alkalmával is. Számtalan olyan vizsgaeseménnyel találkoztam már, amikor a vizsga végi értékelés során, a helyi ismeretekkel nem rendelkező tanuló, nem tudta beazonosítani a helyet és helyzetet, miért is nem sikerült a vizsgája. Ilyenkor az oktató viszi el a tanulóját egy következő vezetés alkalmával arra a helyre, de már nem abba a helyzetbe, amiben, s miért a vizsga nem sikerült. Jól szolgálhatná az oktatást is, meg a vizsgát (és annak pedagógiai értékét) is, ha a tanulót, vizsgázót, szinte azonnal szembesíteni lehetne a történtekkel!

A készülék használhatóságának bizonyítására – számtalan példa közül – kiemelném Pécsett az utóbbi időkben különösen a figyelem középpontjába került gyalogos-átkelőhely megközelítésének kérdését. A konkrét közlekedési helyzet a következő: a vizsgázó egy hosszú, egyenes úton 45 – 50 km/h sebességgel halad és közelít egy gyalogos-átkelőhely felé, amelynek jobb szélén gyalogos várakozik az áthaladásra. A vizsgázó változatlan sebességgel közlekedik. A gyalogos nem lép le, a vizsgázó megfelelt minősítést kap. Amennyiben viszont a gyalogos a féktávolság határán lép le, az elütés erőteljes fékezéssel – szerencsével – elkerülhető, a vizsgázó megbukik. Az utóbbi minősítése egyértelmű.

Az első közlekedési helyzet értékelése azonban vitatható, így ezt a vizsga során, végén értékelni kell(ene). Erre viszont utólag nem áll rendelkezésre megfelelő objektív bizonyíték az oktató, vizsgabiztos számára. A Valeo készülék alkalmas arra, hogy az említett közlekedési helyzetet – és még számos más helyzetet is – a vizsgabiztos, oktató a távirányítóval menet közben rögzítse. A vizsga, oktatás végén pedig – az említett példánál maradva – a lassulás diagram alapján „fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel” való közlekedést bizonyíthatóan, utólag is értékelni lehet. Egy ilyen szemlélettel történő oktatás és vizsgáztatás nagy valószínűséggel a jelenlegi gyalogos elütéses baleseteket is csökkentené.