Hűtősök ellenőrzése

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése értelmében az illetékes közlekedési hatóságnak a hűtőkamionok és -pótkocsik műszaki vizsgáztatása alkalmával ellenőrizni kell a kötelező szivárgásvizsgálat, címkézés és regisztráció megtörténtét.

A SZIVÁRGÁS-ELLENŐRZÉS KÖVETELMÉNYE

Az F-ÜHG-t (F-ÜHG: az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1–5. pontjában meghatározott és egyéb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó anyagok és keverékek) tartalmazó berendezések általános szivárgás-ellenőrzési követelményeit, annak gyakoriságát az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke, az 1497/2007/EK bizottsági rendelet, valamint az 1516/2007/EK bizottsági rendelet szabályozza.

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.