HellaTech klímajavítási tanácsok

MINI
R50/52/53

Kondenzvíz-elvezetés eltömődése

A 2005. márciusig gyártott Mini modelleknél előfordulhat, hogy a féklámpák folyamatosan égnek a kábelkötegbe beszivárgó kondenzvíz miatt. Ennek oka a leszűkült/eltömődött kondenzvíz-elvezetés. Ellenőrizze, szükség esetén tisztítsa meg a kondenzelvezető csöveket. Ezen kívül ügyeljen arra, hogy az elvezető csöveket a kábelköteg ne szűkítse le. Szükség esetén a kábelköteget máshol kell elvezetni. Az alkatrészeket és a kábelköteget ellenőrizze; szükség esetén javítsa.

A klímaberendezés elégtelen teljesítménye

A Mini modelleknél az elpárologtató hibás hőmérséklet-érzékelője miatt előfordulhat, hogy a klímaberendezés hűtőteljesítménye nem megfelelő. Az érzékelő (melyet az ➊ ábrán A-val jelöltünk) cseréje előtt a klímaszerviz-berendezés segítségével ellenőrizni kell a nyomásértékeket és adott esetben a hűtőközeg-mennyiséget. Az érzékelők ellenőrzése diagnosztikai berendezéssel és a mérési értékblokkok kiolvasásával lehetséges. Ha a kijelzett érték (pl. –30 °C) nem hiteles, megtörténhet, hogy a kábelköteg vagy az érzékelő meghibásodott. Alternatív megoldásként az érzékelő ellenállását is lehet mérni multiméterrel, az előírt értékekkel összevetve. A gépjárműgyártó már módosította az érzékelőt:


régi alkatrészszám (2004. áprilisig): 64511499136,

új alkatrészszám (2004. áprilistól): 64116943846.

SKODA
FABIA 6Y

A klímaberendezés zajos

Ha az 1999 után gyártott Skoda Fabia 6Y esetén a klímaberendezés működése közben zümmögő hangokat hallanánk, annak oka gyakran nem a kompresszorban, hanem az expanziós szelepben keresendő. A zörejek csak bizonyos üzemi feltételek mellett jelentkeznek (üzemmeleg motor, kb. 30%-os kompresszorteljesítmény, kb. 10 °C-os elpárologtató hőmérséklet). A zaj intenzitása közvetlenül a motor fordulatszámával áll összefüggésben. Még ha az is a benyomásunk, hogy a zajt a kompresszor okozza, az ok rendszerfüggő is lehet. A hiba az expanziós szelep cseréjével gyakran megszüntethető. A járműgyártó módosított szelepet bocsát rendelkezésre, melynek jelölése 6Q 820 679A. A kompresszor cseréje előtt a hűtőközeg töltésmennyiségét és a szelepet ellenőrizni kell, és szükség esetén ki kell cserélni. A Behr Hella Service az említett járművekhez a 8UW 351 234-161 cikkszámnak megfelelő expanziós szelepeket is kínál.

A jármű alkalmanként túlmelegszik

Az 1999 után gyártott Skoda Fabia modellek esetében előfordulhat, hogy a kiválasztott utastéri hőmérséklet hirtelen megváltozik vagy a hőmérséklet-szabályozó működtetése nem vált ki hőmérséklet-változást. Ez részben a jármű utasterének túlmelegedéséhez vezet. A jelenség oka leggyakrabban a hőmérséklet-szabályozó terelőlap hibás állítómotorja. A Fabia „félautomatikus” klímaberendezése (Climatic) 2 elektromos állítómotorral rendelkezik. Az egyik a hőmérséklet-szabályozó terelőlaphoz, a másik pedig a belső keringetés terelőlapjához tartozik. Ha a fenti hibák merülnek fel, elsőként a hibatárolót kell kiolvasni. Ha a rendszer a terelőlap-állító motorral kapcsolatos hibát tárolt, a hibatárolót törölni kell, és el kell végezni a terelőlap-állító motorok alapbeállítását. A mérési értékblokkok segítségével – a névleges-tényleges értékek összehasonlítása révén – adott esetben tetten érhető a hibás működés. Ha a hibakód újra beíródik, és az előadatok alapján sem megfelelően működik az állítómotor, akkor ki kell cserélni az állítómotort. Ahhoz, hogy hozzáférjünk a hőmérséklet-szabályozó terelőlapok állítómotorjához, a műszerfalon sok előszerelés szükséges. Nincs feltétlenül szükség a teljes műszerfal kiszerelésére, a középső konzol körüli területet azonban szabaddá kell tenni. Ezt az alábbiak szerint kell elvégezni:

– Kikapcsoljuk a gyújtást.

– A műszerfal alatti szerkezeti elemeket eltávolítjuk (beleértve a rádiót, a kapcsolót és a fűtéskezelő 
elemeket). 


– A bal oldali lábtéri kiáramlót kiszereljük. 


– A bal oldali kereszttartó támaszt eltávolítjuk. 


– A komfort-vezérlőműszert a felső tartományban kifelé nyomjuk és kitoljuk a tartóból. 


– A kábelezést feltárjuk és az állítómotoron lévő dugós csatlakozót lehúzzuk. 


– Az állítómotor kiszerelése előtt megjelöljük a fogaskerekek helyzetét. 


– Az állítómotor rögzítőit a tartóval együtt kissé előre
nyomjuk, megbillentjük és kivesszük. 


– Az állítómotort kiszereljük a tartóból. 


– Az új állítómotort betesszük a tartóba (kiszállított állapotban az új állítómotor „Hőmérsékletszabályozó terelőlap zárva" helyzetben van), a tartót pedig a motorral együtt újra a régi helyzetben helyezzük el. 


– A hibatárolót kiolvassuk/töröljük. 


– Az alapbeállítást elvégezzük, a működést teszteljük, eközben ellenőrizzük az állítómotor járását és a végütközőket. 


Ismeretes néhány eset, ahol a fűtésszabályozó még az állítómotorok cseréjét és betanítását követően sem működött szabályosan. Ezekben az esetekben a hiba a következő lépésekkel volt megszüntethető:

– Az akkumulátort éjszakára leválasztjuk (a tökéletes lemerülés, illetve a tároló törlésének biztosítása érdekében a leválasztott akkucsatlakozókat egymással összekötjük).

– A hibatárolót kiolvassuk/töröljük. 


– Elvégezzük az alapbeállítást és teszteljük a működést. 


ROVER 75

Expanziós szelep

A Rover 75-ösök esetén nehezen beszerezhető az expanziós szelep, de érdemes a Rover márkaszervizeket felkeresni, mert gyári szelepet lehet külön rendelni. Ha ki akarjuk szerelni az expanziós szelepet, a vezetőoldali lábtérben ➋ le kell venni a burkolatot. Mivel az expanziós szelep hőszigeteléssel van bevonva ➌, nem ismerhető fel azonnal. A szelep cseréjéhez a szigetelést el kell távolítani ➍. Bal oldali közlekedés (RHD) céljára kialakított járművek esetében az expanziós szelep a szembeeső oldalon, azaz szintén a vezetőoldalon található.

A hibatároló lekérdezése a kezelőegység segítségével

Az automata klímával felszerelt Rover 75-ösök esetében a hibatároló a klímaberendezés vezérlőegységén keresztül kiolvasható.

A folyamat az alábbi:

– Kikapcsoljuk a gyújtást.

– Megnyomjuk és nyomva tartjuk az „Auto” kapcsolót 
➎/① ábra.

– Megnyomjuk és nyomva tartjuk a levegőelosztás kapcsolóját ➎/② ábra. 


– Bekapcsoljuk a gyújtást (figyelmeztető hangjelzés szólal meg). 


– Villog a klímaberendezés-kijelző. 


– Elengedjük a gombokat. 


– Rövid idő elteltével a vezérlőegység diagnosztika üzemmódra ugrik át. 


– A kijelző bal oldalán „FC” ➎/③ ábra jelenik meg, a jobb oldalon ➎/④ ábra pedig a kétjegyű hibakód-kijelzés.

– Ha több kód is van, azok kijelzése egymás után történik. 


Kilépés a kijelző üzemmódból:

– Megnyomjuk az „Off“-gombot. 


– Kikapcsoljuk a gyújtást. 


Lehetséges hibakódok:

– 00 Nem talált hibát

– 11  Utastéri hőmérsékletszenzor 


– 12  Külső hőmérsékletjel 


– 13  Elpárologtató hőmérsékletszenzor 


– 14  Hőcserélő hőmérsékletszenzor 


– 21  Napfényszenzor bal kimeneti jel 


– 22  Napfényszenzor jobb kimeneti jel

– 31  Belső keringetés csappantyúját működtető motor, bal

– 32  Belső keringetés csappantyúját működtető motor, jobb 


– 33  Levegőelosztó motor 


A fent leírt módszer nem egyenértékű a diagnosztikai készülék által kínált lehetőségekkel. Átfogó diagnosztikához és a hibakódok törléséhez feltétlenül megfelelő diagnosztikai műszerre van szükség.

Hűtőközeg-szivárgás sérült, nagynyomású tömlő miatt

A kompresszor és a kondenzátor közötti sérült tömlő miatt az RJ100001 – RJ106487 közötti alvázszámú Rover 75-ösök esetében hűtőközeg-szivárgás léphet fel. Az eredeti tömlő különösen az 1,8 literes motorral felszerelt modellek esetében haladhat túl közel a szíjtárcsa mellett, melynek következtében megsérülhet. A tömlő és a szíjtárcsa közötti távolság legyen legalább 10 mm. A meghibásodott vagy kidörzsölt tömlőket módosított tömlőváltozatra kell cserélni. Az RJ106487 alvázszámmal kezdődően a módosított tömlőt már a gyárban beépítik.

Javítás után nem működik a klímaberendezés

A fenti járművek esetében előfordulhat, hogy az elülső lökhárító le- és felszerelése után nem kapcsol be a klímaberendezés. A jelenség pl. a kondenzátor cseréje után jelentkezhet. A lökhárító leszereléséhez oldani kell egy központi csatlakozót, amely a külső hőfokszenzor csatlakozóit is tartalmazza. A hőfokszenzor a lökhárító jobb oldalán, a jobb oldali fényszóró alatt van elhelyezve. A központi csatlakozó visszahelyezése után a szenzor „kalibrálatlan” állapotban van. A kijelzőben –29 °C külső hőmérséklet jelenik meg, a klímaberendezés pedig nem kapcsol be. A szenzor kalibrálásának és a klímaberendezés újbóli „aktiválásának” egyetlen lehetősége abban rejlik, hogy az autóval addig járunk, míg újra korrekt külső hőmérséklet jelenik meg a kijelzőben. Ez néhány kilométert jelenthet.