Hella Tech Opel Vectra C

Ha egy Opel Vectra C tulajdonosa azzal a panasszal fordul hozzánk, hogy a klíma- berendezés automata üzemmódja nem jelenik meg a kijelzőn és az „Auto”-gomb visszajelzője is kialszik, akkor figyelmeztessük, hogy, ha 16 °C alá vagy 28 °C fölé állítja a kívánt hőmérsékletet, akkor az automata üzemmód kikapcsol.

A rendszer átvált maximális hűtés vagy fűtés funkcióra, ekkor a „Lo” vagy „High” felirat jelenik meg a kijelzőn.

FÉLREVEZETŐ HIBAKÓDOK

Ha az automata klímával rendelkező Opel Vectra C hibatárolójának kiolvasása során több félrevezető/ismeretlen hibakódot találunk, akkor annak az oka nagy valószínűséggel a klímaberendezés kezelő-/vezérlőegysége elektromos csatlakozásainak szakszerűtlen leválasztása.

A kék csatlakozó bekapcsolt gyújtás mellett történő lehúzása esetén a rendszer a lenti hibakódok egyikét menti el, vagy adott esetben közülük többet is: B0176, B0181, B0225, B0240, B0250, B0512, B0517.

A hibakódok lehetnek ismeretlenek vagy összefüggésben állhatnak az utastéri szenzorok és állítómotorok vélhetően túl nagy/kicsi feszültségével. Nem feltétlenül kell fennállnia tényleges meghibásodásnak. A hiba a csatlakozó egy korábbi javítással összefüggésben történt szakszerűtlen kihúzására vezethető vissza. Ebben az esetben a hibakódokat töröljük és ellenőrizzük a rendszert.

A hibatároló ismételt kiolvasása felvilágosítást ad a ténylegesen fennálló meghibásodással kapcsolatban. A kezelő-/vezérlőegység kiszerelése során ügyeljen arra, hogy a gyújtás kikapcsolt állapotban legyen.

MOTORTELJESÍTMÉNY-CSÖKKENÉS

A 2006–2008 között gyártott Opel Vectra C modellekkel megeshet, hogy a motor teljesítménye lecsökken. Egyes modelleknél túl kicsi a töltőlevegő-hűtő felső csövezésének hajlítási sugara, és a motor rezgéseitől a tömlő elszakad.

A motor teljesítménye emiatt drasztikusan csökken. A hiba elhárításához ki kell cserélni a tömlőt. A művelet során ügyeljen arra, hogy ne hajtsa meg túl- ságosan a tömlőt, az ugyanis nagymértékben csökkentheti az élettartamát.

KLÍMATÖLTÉSI MENNYISÉGEK VÁLTOZÁSA

Az Opel Vectra C modellek némelyike esetében változott a hűtőközeg, ill. a kompresszorolaj feltöltési mennyisége. Az aktuális töltésmennyiségek a következők:

CAN-HIBA EGY KÁBELKÖTEG MIATT

A 2004–2005 között gyártott, Y30DT motorral és állófűtéssel szerelt Opel Vectra C modellek esetében az állófűtés kábelkötege zavarokat okozhat a kis sebességű CAN-hálózatban és minden vezérlőben, ami ehhez a hálózathoz kapcsolódik.

Ennek során a következő hibakódok jelenhetnek meg: B0438... B0488; U1500; U2100; U2174. A hibát az állófűtés kábelkötegében található sérült szigetelésű vezetékek okozhatják. A vezetékköteg a hűtőfolyadék-szivatytyú tartójánál dörzsölődik, ami a kis sebességű CAN-buszon zavarokat okozhat.

A hiba elhárításához meg kell vizsgálni a vezetékköteget, a sérült részeket pedig helyre kell állítani, szigetelni és újra rögzíteni. E célból szükség lehet az állófűtés kiszerelésére. A sikeres javítás után a hibatároló tartalmát törölni kell. W0L0ZCF4851069798 alvázszámtól kezdődően a kábelköteget gyárilag módosították, ezért ettől az alvázszámtól kezdődően a problémának már nem lenne szabad jelentkeznie.

FOJTÓSZELEPHIBA

A 2002 után gyártott, Y22 DTR kódú dízelmotorral szerelt Opel Vectra C mo- dellek szívórendszerében található egy fojtószelep, ami a motor leállításakor teljesen bezár a rázkódások, vibrációk csökkentése érdekében. Ha a motorhibát jelző lámpa világít, és a hibatárolóból a P0638 kód olvasható ki, akkor nagy valószínűséggel a fojtószelep hibás potenciométere időszakosan a fojtószelep-vezérlés hibás működését okozhatja. A motorvezérlő egység a mágnesszelep hibás zárását kezdeményezi, és ezzel hirtelen teljesítménycsökkenést okoz.

A hiba sporadikus teljesítménycsökkenéssel, nem megfelelő gázreakcióval és indítás közbeni füstöléssel is együtt járhat. A vizsgálatot érdemes a fojtószelep potenciométerével kezdeni, szükség esetén ki kell cserélni a hibás alkatrészt.