Autotechnika szakfolyóirat
Autotechnika szakfolyóirat
2020. augusztus | Olvasson bele!

MasterAlt: Adapter a korszerű feszültségszabályozók vizsgálatához

A MasterAlt készülék a töltési áramkör diagnosztikája során olyan autóknál alkalmazható, melyeknél a generátor töltőfeszültségét a számítógépes vezérlőegység (ECU) vezérli. Az adapter a járműben lévő feszültségszabályozó tényleges munkakörülményeinek megfelelő jeleket generál. Az adapter a generátorok – járműben vagy próbapadon történő –, ill. maguk a szabályozók ellenőrzésére szolgál – egy általános tesztelő készülék segítségével. Az adapter lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a feszültségszabályozó képes-e az ECU-val a gépkocsiban kommunikálni, és a beállított paraméterekre helyesen reagál-e.

 


 

A készülék kezelése

Az adapter automatikusan bekapcsol a tápfeszültség B+ és B- kapcsokra történő csatlakoztatása után. Ekkor megjelenik a tesztelés tárgyának kiválasztására szolgáló menü. A kívánt paraméter a forgógomb forgatásával választható, a választást a gomb rövid lenyomásával kell megerősíteni, ami teszt üzemmódba való átmenetet eredményez.

Ebben a pillanatban a kijelzőn a következő információk jelennek meg:

1. feszültség a vizsgált áramkörben (nagy számjegyek)
2. beállított feszültség (kis számjegyek a kijelző tetején)
3. generátor terhelésének foka DF/DFM [%].

Az RC- és az M-vezetékeket a feszültségszabályozó megfelelő kapcsaira kell rákötni. Ügyelni kell arra, hogy egyes szabályozók a helyes működéshez más jelek bekötését is igénylik (legtöbbször B+), külön vezeték segítségével.

Az M-vezeték COM-üzemmódban bekötetlen maradhat.

Tesztelési üzemmódban a forgógomb forgatása a beállított feszültség értékét változtatja. Ellenőrzés során figyelni kell azt, hogy a beállított feszültség változása a generátor/szabályozó kimenetén megfelelő feszültségváltozást eredményez-e, ill. azt, hogy a DFM-leolvasás tényleges állapotnak felel-e meg.

 

Kilépés a tesztelési üzemmódból a benyomott forgógomb nyomva tartásával történik. A forgógomb újabb nyomva tartása további funkciókhoz biztosít hozzáférést, mint pl.:

1. feszültségleolvasás kalibrálása,
2. kijelző kontraszt szabályozása.

 

Példák a MasterAlt bekötésére
1. COM – Mercedes, Opel, Audi, BMW, Renault, VW, Ford
 

A készülék generátorra való rákötésének módja

 

Forgógomb segítségével COM-funkciót kell választani, és a forgó- gomb rövid benyomásával megerősíteni. A készülék COM teszt üzemmódba kerül, és a következő információkat jeleníti meg:
 

Teszt során a generátor hajtásának indítása után a feszültség tényleges értékének a beállított értéket kell követnie, a DFM- értéknek pedig a generátor aktuális terhelése szerint kell változnia.
A feszültségértékek közötti bizonyos eltérések megengedhetők. Lé- nyeges elsősorban a generátor megfelelő reakciója, mely a kimeneti feszültség növelését vagy csökkentését jelenti, a beállított feszültségnek megfelelően:

2. SIG – Ford, Mazda

 

 


 


 

L- és IG-kapcsok bekötését a tesztelő készüléktől függetlenül kell megvalósítani, a gépkocsiban lévő, ill. a próbapad felszerelését ké- pező csatlakozók segítségével. A tesztelő készülék bekötése után a képernyőn főmenü jelenik meg:

Forgógomb segítségével SIG-funkciót kell választani, és a forgó- gomb rövid lenyomásával megerősíteni. A készülék SIG teszt üzemmódba kerül, és a következő információkat jeleníti meg:
 A teszt során a generátor hajtásának indítása után a feszültség tényleges értékének a beállított értéket kell követnie, a DFM-értéknek pedig a generátor aktuális terhelése szerint kell változnia.


 A feszültségértékek közötti bizonyos eltérések megengedhetők. Lé- nyeges elsősorban a generátor megfelelő reakciója, mely a kimeneti feszültség növelését vagy csökkentését jelenti a beállított feszültségnek megfelelően

3. P-D – Mazda 


 

A készülék bekötése után a képernyőn főmenü jelenik meg:

  

Forgógomb segítségével P-D funkciót kell választani, és a forgó- gomb rövid lenyomásával megerősíteni. A készülék PD teszt üzemmódba kerül, és a következő információkat jeleníti meg:
 

 


 

 

4. L-RVC – GM


 


 

A tesztelő készülék bekötése után a képernyőn főmenü jelenik meg:

 Forgógomb segítségével L-RVC funkciót kell választani, és a forgógomb rövid lenyomásával megerősíteni. A készülék L-RVC teszt üzemmódba kerül, és a következő információkat jeleníti meg:
 


 

 

hirdetés

Teszt során a generátor meghajtásának indítása után a feszültség tényleges értékének a beállított értéket kell követnie, a DFM- értéknek pedig a generátor aktuális terhelése szerint kell változnia. A feszültségértékek közötti bizonyos eltérések megengedhetők. Lényeges elsősorban a generátor megfelelő reakciója, mely a kimeneti feszültség növelését vagy csökkentését jelenti a beállított feszültségnek megfelelően

 

5. RLO – Toyota

 

L- és IG-kapcsok bekötését a tesztelő készüléktől függetlenül kell megvalósítani a gépkocsiban lévő, ill. a próbapad felszerelését ké- pező csatlakozók segítségével.

A készülék bekötése után a képernyőn főmenü jelenik meg:
  

Forgógomb segítségével RLO-funkciót kell választani, és a forgó- gomb rövid lenyomásával megerősíteni. A készülék RLO teszt üzemmódba kerül, és a következő információkat jeleníti meg:

 

Teszt során a generátor meghajtásának indítása után a feszültség tényleges értékének a beállított értéket kell követnie, a DFM- értéknek pedig a generátor aktuális terhelése szerint kell változnia. A feszültségértékek közötti bizonyos eltérések megengedhetők. Lényeges elsősorban a generátor megfelelő reakciója, mely a kimeneti feszültség növelését vagy csökkentését jelenti a beállított feszültségnek megfelelően.


 

GEN – PWM jelgenerátor

 

PWM generátor üzemmódban a tesztelő készülék RC-kimenetén PWM-jelet állít elő, a felhasználó által megadott paraméterek alapján. A készülék bekötése után a képernyőn főmenü jelenik meg:

 


 

 

Forgógomb segítségével GEN-funkciót kell választani, és a forgó- gomb rövid lenyomásával megerősíteni. A készülék generátor üzemmódba kerül, és a következő információkat jeleníti meg:​​​​​​​
 

Forgógomb segítségével a frekvencia szabályozható 0–250 Hz tartományban, a generált négyszögjel kitöltési tényezője pedig 0-tól 100%-ig, a paraméterek közötti váltás a forgógomb rövid megnyomásával történik. Ezen felül kijelzésre kerülnek a tesztelő készülék M-bemenetén leolvasott folyó DFM-jelről szóló információk, valamint aktuális feszültség abban az áramkörben, melyből a tesztelő készülék tápellátást kap B+ i B- kapcsokon keresztül.
 

 

A feszültségkijelző kalibrálása

 

A beépített feszültségmérő gyárilag beállított. Ennek ellenére a felhasználó utánhangolhatja a kijelzését nagyobb pontosság érdekében. Ez az eljárás a következő lépésekben történik:

1. Kösse be a készülék vezetékeit 12–15 V feszültségű stabil tápellátásra.
2. Ugyanezekre a pontokra kösse rá a hiteles voltmérőt.
3. A készüléken a főmenüben (COM, SIG stb. választása) menjen be a kalibrálás menübe a lenyomott forgógomb kb. 3 mp-ig való nyomva tartásával.
4. Forgógomb egyszeri rövid megnyomásával jelölje meg a „Volt-meter” funkciót.
5. Forgógomb forgatásával növelje vagy csökkentse a kijelzést az aktuális mezőben addig, míg megegyezik a hiteles voltmérő kijelzésével.
6. Hagyja jóvá a kalibrálást a lenyomott forgógomb kb. 3 mp-ig való nyomva tartásával.

 

A kijelző kontraszt beállítása

Jobb munkakomfort érdekében a felhasználó beállíthatja a kijelző kontrasztját saját preferenciáinak megfelelően. Ez a következő lépésekben történik:

1. Kösse be a készülék vezetékeit 12–15 V feszültségű stabil tápellátásra.
2. A készüléken a főmenüben (COM, SIG stb. választása) menjen be a kalibrálás menübe a lenyomott forgógomb kb. 3 mp-ig való nyomva tartásával.
3. Megjelenik a megjelölt „Contrast” funkció.
4. Forgógomb forgatásával növelje vagy csökkentse a kijelzést az aktuális mezőben, egyidejűleg figyelje a kijelző kontrasztjának változását.
5. Optimális beállítás elérése után hagyja jóvá a kalibrálást a lenyomott forgógomb kb. 3 mp-ig való nyomva tartásával – a tesztelő készülék visszatér a főmenübe.

 

Gyakran feltett kérdések

Meghibásodhat-e a készülék helytelen bekötés következtében?
A készülék védett a bekötési hibákkal szemben, tipikus alkalmazások és feszültségtartományok esetén.

A készülék miatt meghibásodhatnak-e a rákötött alkatrészek?
A készülék közvetlenül nem okozhat hibát a rákötött alkatrészben, azonban ügyelni kell arra, hogy a generátor felé beállított feszültségszabályozási tartománya igen nagy és megengedhetetlen értékeket is foglal magában (15 V felett), melyek, ha a generátort a járműből való kiszerelése nélkül tesztelik, az elektromos berendezések ilyen helyzetnek megfelelő hibáit eredményezhetik.

A nem megfelelő tesztelési funkció kiválasztása a készülék vagy a rákötött alkatrészek hibáját okozhatja-e?
A tesztelési üzemmód helytelen kiválasztásának egyetlen következménye az, hogy a bekötött generátor nem működik.

Kell-e az M-csatlakozót mindig bekötni?
Ha a COM-csatlakozóval rendelkező egyes generátoroknál nincs analóg DFM-kimenet, akkor az M-vezeték bekötetlen marad.

Használhatók-e a készülékre rákötött hosszabb vezetékek?
A készülék hibátlanul működik akár 5 méter hosszúságú vezetékekkel is.

Miért nem működik a forgógomb?
A tesztelő készülék forgógombja egy precíz elektronikai alkatrész, melyet érzéssel kell kezelni. Túl erős megnyomás vagy véletlen billenés a kódoló hibáját és szükséges cseréjét okozhatja. A fenti problémák elkerülése érdekében ajánlott a készülék eredeti dobozban való szállítása és tárolása.

Alkalmazható-e a tesztelő készülék 24 V-os rendszerekben?
Igen.

Mi a teendő, ha a készülék bekötése után nem jelenik meg az alávilágítás, a start képernyő és a főmenü?
Ilyen esetben ellenőrizni kell a tesztelő készülék helyes bekötését, valamint azt, hogy a rendszerben, ahol a készülék be van kötve megfelelő-e a feszültség, ha igen, akkor a bekötő vezetékek folytonosságát is.

Hogyan kell a tesztelő készüléket tárolni?
A berendezést legjobban a mellékelt szállítási dobozban, száraz és meleg helyiségben kell tárolni.

Hogyan távolíthatók el a szennyeződések a házról?
A készüléket óvni kell bármilyen folyadékok és más anyagok hatásától, melyek a belsejébe juthatnak. A ház szennyeződéseit puha, kissé nedves, enyhe mosószeres ruhával kell eltávolítani. Benzin és oldószerek használata nem megengedett, ugyanis a képernyő mattosodásához és a bevonat sérüléséhez vezethet.

Felszerelhető-e a tesztelő készülék a próbapadra?
Igen, de azzal a feltétellel, hogy a háza nem sérül meg. Nem szabad abban semmilyen nyílást fúrni vagy csavart becsavarni.

Mire szolgál az oldalsó USB-bemenet?
Szükség esetén az USB-bemenet a szoftver frissítésére szolgál.

Ellenálló-e a készülék az elektrosztatikus kisülésekkel szemben?
Igen.

Miért jelez ki hibát a készülék COM-üzemmódban, ha a generátor forgása megáll?
Digitálisan vezérelt feszültségszabályozók a megengedhető értékek túllépésekor hibáról szóló információt generálnak, mely a tesztelő készülék képernyőjén jelenik meg. Generátor megállásakor ez egyszerűen csak a forgás hiánya, melynek meg kell szűnnie, amikor a generátor forgó része újra kezd forogni. Ez a jelenség természetes, és a generátor helyes működését igazolja.

A COM-kimenettel rendelkező generátor miért csak a beállított feszültség első változása után kezd működni?
Ez a generátor feszültségszabályozó funkciójából adódik, ez normál jelenség, és a generátor helyes működését igazolja.

Vizsgálhatók-e a készülékkel F1–F2 jelölésű dugóval rendelkező generátorok?
Az ilyen típusú generátorok külső feszültségszabályozóval működnek együtt, és más tesztelési módszert igényelnek.

 

 

 

 

 


Kapcsolódó dokumentum:


50-54


Tetszett a cikk?

hirdetés

hirdetés