Autotechnika szakfolyóirat
Autotechnika szakfolyóirat
2020. június | Olvasson bele!

Lámpakódok

 

Napjainkban az autós szakmai kiállítások Hella standjainak közönségcsalogató látványossága a Hella „full-LED” fényvető egysége, melyet az Audi A6-os modelljébe ma már – vevői kívánságra – beépít. Először a tavalyi frankfurti Automechanika kiállításon láttuk a fényvetőt, most azonban házhoz jött, az Autonet Mobility Show Hella standján nézhettünk vele szembe. Most nem is a „fényészeti” technika megoldásai keltették fel a figyelmünket, ezzel már foglalkoztunk az Autótechnikában és bőven van még mit megtanulnunk a jövőre nézve is, hanem a fényvetőn található jóváhagyási jelek, jelcsoportok akasztottak meg. Vajon mi mindent árulnak el a jelek a lámpacsoportról? A válaszadásra Gál István szakírónkat kértük.

Mindjárt az elején szeretném leszögezni, hogy cikkünkben csak a bemutatott AUDI A6 első lámpacsoportján olvasható jóváhagyási jeleket magyarázzuk. Egy másik típuson alkalmazott fényvető egység, legyen az LED-es vagy „csak” xenonos, további más jeleket is tartalmaz/hat.

 

Nézzük a fényképen lévő jelöléseket balról jobbra!

12,5

Az adott távolsági fényszóró a legnagyobb fényerőssége alapján a 12,5-ös referenciaszámmal jellemezhetők közé sorolandó.

E1

A lámpacsoportot jóváhagyták az ENSZ-EGB előírásai (E) alapján Németországban (1).

3085 és 3086

A két külön jóváhagyási eljárás két jóváhagyó száma. A két jóváhagyó szám arra utal, hogy az AUDI A6 LED tompított fényszórói jobb oldali közlekedésre kialakított, valamint bal oldali közlekedésre kialakított változatban is jóváhagyásra kerültek.

PL

Az átvilágított felület műanyag.

XCERT

Az X arra utal, hogy a további jelekkel azonosított  funkciók az AFL (EGB szerint AFS) alkalmazkodó, adaptív rendszer részei.

Mindezek megfelelnek a vonatkozó alapelőírásnak (00).

Alapüzemű tompított fényszóró (C) és hozzátartozóan a lehetséges módozata:

közutakon vagy autópályákon használt tompított fény (E), 

Távolsági fény (R)

A feltüntetett funkciók a kanyarvilágítási előírásoknak megfelelően vannak kialakítva (T).

A (00) alatti jobbra mutató nyíl azt jelzi, hogy az adott berendezés aszimmetrikus tompított fényszórója kizárólag a bal oldali közlekedési rendnek megfelelő módon világít.

Mivel az alapüzemű tompított fényszóró (C) módozataként csak az E osztályú változata szerepel a jelcsoportban, ezért az alkalmazkodó rendszer a lehetséges változatok közül úgymond egy kevésbé okos kivitel.

K

Statikus kanyarodási lámpa (K) a vonatkozó eredeti alapelőírásának (00) megfelel.  

hirdetés

RL

Nappali menetjelző lámpa (RL) a vonatkozó eredeti alapelőírásának (00) megfelel. 

A

Az első helyzetjelző lámpa (A) a vonatkozó alapelőírása, 02-es változatának megfelel. 

1b

Az első irányjelző lámpa (1b) a vonatkozó alapelőírása, 01-es változatának megfelel.  

Vízszintes nyilak

A vízszintes nyilak csakis erre a két utóbbi lámpára vonatkozóan (függetlenül a komplett lámpacsoport alakjától) meghatározzák, hogy a jármű mely oldalán alkalmazhatók (ez esetben a bal oldalon). Ennek oka a fényszórási szögtartományuk jellemzőiben keresendő.

Lefelé mutató függőleges nyíl

A lefelé mutató függőleges nyíl jelentése. A helyzetjelző és az irányjelző lámpa bizonyosan a talaj szintjétől számítva 750 mm-re, vagy ennél alacsonyabban helyezkedik el. Ez esetben a felszerelt optikai egység függőleges geometriai láthatósági szögtartománya lefelé, 5°-ra szűkíthető. E tényt jelzi a függőleges nyíl, amely fentről lefelé irányul.

 

Az AUDI lámpacsoport fentebb említett jelzései közül, a távolsági fényszóró legnagyobb fényerősségére utaló referenciaszámmal indokolt részletesebben, és gyártmánytól függetlenül, általános érvénnyel is foglalkozni. Ennek oka, hogy sok járművön a gyártók nem alkalmazzák az adott járműkategóriára megengedett lehetséges darabszámú távolsági fényszórót. Ez esetekben a járműre utólag még szerelhetők távolsági fényszórók, de kizárólag az alábbiak figyelembevételével.

Ellenkező esetben akár szabálytalan is lehet a körültekintés nélkül kiválasztott fényszórók felszerelése.

Külön felszerelt vagy fényszóróegységben lévő, távolsági fényszórók esetében egyaránt a távolsági fénysugár candelában kifejezett legnagyobb fényerősségét egy adott képlettel meghatározott referenciaértékkel kell feltüntetni. Ezt az értéket megjelenítő jelzőszám a jóváhagyó jel köre előtt vagy annak közvetlen közelében található. A vonatkozó ENSZ-EGB előírás meghatározza az alkalmazható referenciaszámokat, melyek az alábbiak:

7,5, 10, 12,5, 17,5, 20, 25, 27,5, 30, 37,5, 40, 45, 50.

A felsoroltak közül egy, a fényerősség függvényében jellemző szám tüntetendő fel.

A két oldalon alkalmazott egy, vagy kettő (N3 kategóriájú jármű esetén három engedélyezett) fényszórópár esetén, a fényszórókon — külön-külön páronként — azonos jelzőszámnak kell lennie.

Az egyidejűleg megengedett, bekapcsolható 4 db távolsági fényszóró (N3 kategória esetén is csak négy kapcsolható be egyszerre) együttes fényereje nem lehet nagyobb, mint 300 000 cd, amely 100-as referenciaértéknek felel meg.

Ezt a maximális fényerőt az egyes fényszórókon feltüntetett jelzőszámok összege adja.

(Mindegyik „R” vagy „CR” jelű fényszórónak „10” referenciaértéket kell adni.)

Az ellenőrzés egyszerűen úgy történhet, hogy a szabályosan egyidejűleg bekapcsolt (max. 4 db, azaz két pár) fényszóró referenciaszámait össze kell adni. Ez az érték nem lehet nagyobb, mint 100.

Tehát a gyárilag beépített, illetve felszerelt távolsági fényszórók darabszámán túl, utólagos felszerelés esetén gondot kell fordítani a referenciaszámok összegére is.

A fentebbiek még fűszerezhetők a 6/1990-es rendelet 37. § (2) bekezdésének még nem említett részleteivel.

„Az azonos feladatot ellátó és azonos irányba mutató páros számú világító- és fényjelző berendezések elhelyezésének és alakjának — az aszimmetrikus járműveket kivéve — a jármű hosszirányú függőleges felezősíkjára szimmetrikusnak, az általuk kibocsátott fény színének és fényerejének pedig azonosnak kell lenniük és a berendezéseknek — ha a rendelet másként nem rendelkezik — egyszerre kell működniük.”

Forrás: ENSZ-EGB előírások


Kapcsolódó dokumentum:


40-43


Tetszett a cikk?

hirdetés

hirdetés