Autotechnika szakfolyóirat
Autotechnika szakfolyóirat
2020. augusztus | Olvasson bele!

Kalkulációs rendszerek és a minőségi utángyártott alkatrészek

A kezdetek...

Az első szériában gyártott gépjárművek megjelenésével egyidős iparág a járműjavítói szakma, hiszen ami mozog, az kopik, sérül. Az igény már akkor megvolt egy egységes kárelszámolásra, hiszen a javítói – tulajdonosi vagy akár a javítói – biztosítói felek között minden esetben egyedi megegyezés alapján került kifizetésre a kártalanítás összege.

Az AZT (Allianz Zentrum für Technik) az Eurotaxszal közösen 1978-ban kezdett kifejleszteni egy egységes táblázati formát az egyszerűbb és mind pontosabb kárelszámolás elősegítésére. 1980-ban megszületett az a nemzetközileg is elfogadott táblázati forma, ami a mai rendszernek az elődje volt és ezután folyamatosan kerültek bele az újabban a fényezési gyakorlatba bevezetett és alkalmazott javítási technológiák. Ezzel egy időben megalakult az első Fényezési Tanács is, amely hivatott volt az egységes és több ország által alkalmazott kalkulációs rendszer nemzetspecifikus kiegészítő alkalmazásainak kidolgozására.

Nemzetközi tevékenység

Ennek elősegítésére a müncheni székhelyű AZT központ az Eurotax International és a REFA (Német Munkakialakítási, Üzemszervezési és Vállalatfejlesztési Szövetség) intézet fejlesztésbe kezdett egy egységes kárkalkulációs rendszer kidolgozásához.

Három tényező figyelembevételével épül fel a rendszer:

– járműinformációk, felületadatok: karosszériaelemek lemérése, folyamat meghatározása, az új modellek azonnali feldolgozása;

– fényezőanyag-együtthatók: felhasznált anyagok minősége, mennyisége, technológiai lehetőségeik a javítófényezésben;

– normaidő- együtthatók: műhelykörülmények között történő többszöri mérésekkel való meghatározása a különböző technológiákkal elvégzett munkák normaidejeinek.

Jelenleg több mint 4,6 millió alkatrészpozíciót tartalmazó adatbázis az VW Käfer első generációjától a legújabb modellekig, minden információval rendelkeznek az alkatrészek, cserenormaidők, átfedési idők, típusspecifikus robbantott ábrák és gyártói javítási javaslatokig.

További fontos összetevő az AZT fényezési rendszer, amelynek jelenleg 32 országban elismert és bevált az alkalmazása a napi kárrendezési gyakorlatban Ausztráliától, Európán keresztül Dél-Afrikáig. A rendszer alapját minden országban a helyileg forgalmazott csúcskategóriájú festékmárkák biztosítják. A fényezőanyag-árindex meghatározása minden esetben egységes folyamat, beleértve a félévenkénti anyagár megvizsgálását is. Fontos, hogy nem anyagárak kerülnek összehasonlításra, hanem előre meghatározott technológiákhoz szükséges fényezőanyag-mennyiségek. Az itthon 1994-ben megalakult Eurotax Fényezési Tanács működési alapját az akkor már 14 éves gyakorlattal rendelkező nemzetközi fényezési tanácsok biztosították. A jelenleg 8 fényezőanyag-importőr és 1 segédanyag-importőr árlistája alapján, félévente kerül publikálásra az AZT formula szerint az aktuális anyagárindex.

Magyarországi tevékenység

A kezdetektől szolgáltatunk információt a nemzetközi fényezési és kalkulációs árakról, majd 1994-től a hazai árakkal kalkulált katalógusok elérhetőek. 1998-ban megjelentek az információk program formájában is. Információforrás alapja: AZT (fényezési adatok), REFA (cserenormaidők), a gépjármű-importőrök (alkatrész-cikklisták, cserenormaidők), fényezőanyag-importőrök (hazai fényezőanyag-árlisták).

Nemzetközi termékről lévén szó a munkaidő-szükséglet országonként nem térhet el, azonban az anyagköltség minden országban különböző és egy adott országon belül is félévente kiszámításra kerül.

Továbbá feladata a kalkulációs rendszer hazai alkalmazása során felmerülő problémák megvitatása és a mindennapi használhatóságának érdekében megfelelő döntések meghozatala. A gépjármű-javítói szakma oktatásban szereplő hiány pótlása. Új technológiákkal való megismertetése a javítóiparral.

Korábban megjelent saját kiadású könyvek a mai napig használatosak a javítóiparban. (Prof. Dr. Max Danner: Sérült gépkocsik korszerű javítása. Kiadás éve: 2001)

A jelen...

hirdetés

Napjainkban már a javítóknak mind szélesebb körű információt és szolgáltatást nyújtó EurotaxGlass’s kárkalkulációs program lehetőségként kínálja a típusspecifikus robbantott ábrák előnyeit alkatrész-kiválasztásnál, az átfedési idők automatikus alkalmazását, javítási eljárások gyártói technológia szerinti összevont elvégzését. A kárkalkulációs szoftverünk minden biztosító által elfogadott alkalmazás, mind több elégedett ügyféllel.

Ha alkatrész-kereskedelemről beszélünk, nem szabad elfeledkeznünk arról az „utángyártott alkatrész” piacról, amely az éves forgalomból évente kb. 40 milliárdos részt tud magáénak az importőri alkatrész-forgalmazás mellett. Az aftermarket forgalmazók kínálatában széles körben találhatóak meg a különböző minőségi osztályba tartozó alkatrészek.

A kezdeményezés, miszerint gyári OE (Original Equipment) alkatrészek mellett minőségi utángyártott alkatrészeket is lehessen kiválasztani a kalkulációs programban, nem új keletű. Nyolc évvel ezelőtt elkezdődött egy kezdeményezés, mely szerint alternatívaként kínálhassunk „nem OE” alkatrészeket is. De akkor még hiányzott egy fontos tényező: a pontos minőségi besorolást meghatározó rendszer.

Az EU azonban erre is megoldást hozott, méghozzá konkrétan az Európai Unió, ill. vezető szerve, az Európai Bizottság (EB) egyik alapelve a versenykorlátozás tilalma, amit az eredeti 1958. évi Római Szerződés, ill. későbbi módosításai a 81 (3) cikkelyben fogalmaztak meg. Ez a cikkely kitér arra is, hogy milyen feltételekkel lehet bizonyos ágazati engedményeket elérni (angolul BER, azaz „Block Exemption Regulation”).

A járműipar és kereskedelem újraszabályozására 1995-ben (1475/95 EK rendelet), majd legutóbb 2002-ben került sor. Ez az 1400/2002/EK rendelet Magyarországon a 19/2004. (II.13.) kormányrendelettel lépett életbe, amely „a gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról” címet kapta. Célja, hogy a járművek javítására vonatkozó információk hozzáférhetőségét, használhatóságát garantálja, valamint a járműjavítási és információs szolgáltatások piacának valódi versenyét elősegítse. Ez a rendelkezés a mai napig nem ment át a köztudatba.

Az EC 1400/2002 rendelet néhány fogalmat újradefiniál:

„Gyári alkatrész” (OE – Original Equipment) az első szerelésnél használt alkatrész

„Eredeti pótalkatrészek” (OSP – Original Spare Parts) azok a pótalkatrészek, amelyek a gépjármű összeszereléséhez használt elemekkel azonos minőségűek, és amelyeket a gépjárműgyártó által az adott gépjármű alkatrészeinek vagy pótalkatrészeinek gyártására meghatározott előírásoknak és gyártási szabványoknak megfelelően gyártanak. Ide tartoznak pl. azok a pótalkatrészek, amelyeket ugyanazokon a gyártósorokon állítanak elő, mint a „gyári” alkatrészeket.

„Azonos minőségű pótalkatrész” (SPMQ – Spare Parts of Matching Quality) azok a pótalkatrészek, amelyeket olyan vállalkozások állítottak elő, amelyek bármikor tanúsítani tudják, hogy az adott alkatrészek megfelelnek az adott gépjármű összeszerelésekor felhasznált alkatrészek minőségének.

Minőségi utángyártott alkatrészek a biztosítói gyakorlatban

Megalapozta a gyakorlati megvalósítását az említett jogi és informatikai háttér, hogy az alkatrész-forgalmazók és az Eurotax elkészítsék azt a minősített utángyártott alkatrészekből álló adatbázisát, mely alternatívát kínál a javítóknak, biztosítóknak, hogy egy kárelszámolás során már ne csak OE alkatrészeket tudjanak elszámolni.

Persze mint minden, ez sem egy új keletű alkalmazás. A környező országokban ez már egy jól működő rendszer részét képezi. Meghatározott elvek szerint a biztosító egy bizonyos kor után már felkínálja az utángyártott alkatrészekből a megfelelő minőségű cserealkatrészt.

Kiknek lehet ez jó? Nézzük elsősorban a javítókat, akik adott esetben magasabb kedvezménnyel juthatnak az adott alkatrészhez, mint a gyárihoz. A biztosítók is pénzt spórolhatnak meg ezzel az alkalmazással, ha csak megnézzük az itthon évente 60–70 milliárd forintnyi kötelező biztosításos kárrendezést, aminek legkevesebb 50%-át az alkatrész teszi ki. Ne feledkezzünk meg az ügyfélről sem. Sokat vitatott téma, hogy egy autó több vagy jobb lesz-e, ha összetörik, majd gyári új alkatrészekkel megjavítják. Egy 10 éves autónál a biztosítói gyakorlat eltérő lehet, de 10–50%-os avulás realizálható. És mivel a törvény kimondja, hogy a káridőponti értéket köteles megtéríteni a biztosító, tehát avultatni fog. Ez annyit jelent, ha OE alkatrésszel helyettesíti a sérült alkatrészt, a tulajdonosnak fizetnie kell! Továbbá kényes és vitatott kérdés a gazdasági totálkár határa. Ugye nem kell mondani, hogy milyen hamar összejön gyári alkatrészekből az összeghatár. De ha adott esetben felkínálnak számára egy gyárival megegyező minőségű cserealkatrészt különbözeti díj nélkül, az ügyfél elégedett lesz.

Vannak még érintett felek a témában, mint például a mindenkori kormány, amely nem nézi jó szemmel és évek óta törekszik megakadályozni a gyorskárok kifizetését. A cél a gazdaság kifehérítése és minden alkatrész elszámoltatása.

Rendszerintegráció

Mint minden szoftverforgalmazó, az Eurotax is fejleszti a kínált termékeinek on-line elérhetőségét. Az ilyen megoldással új lehetőségek nyílnak az on-line rendszerintegrációk irányában. Nemzetközi fejlesztés révén már itthon is elérhető egy olyan, elsősorban a biztosítótársaságok és szakértői cégek számára létrehozandó ügyviteli rendszer, amely a teljes ügyfél- és káraktamenedzsmenten túlmenően lehetőségként kínálja a minősített utángyártott alkatrészekkel optimalizált kezelésére is. A nyitott kapcsolatú XML interfészen keresztül bármilyen meglévő rendszerbe implementálható. Az alvázszám-felismerő rendszer segítségével a több mint 46 000 járműből álló keresőtörzsből egyértelműen meghatározható a keresett jármű.

Egyes itthoni biztosítótársaságokkal előzetes egyeztetést követően a hazai gyakorlatban alkalmazott kritériumok alapján kínáljuk ezt a keretprogram-megoldást a már ismert kalkulációs program on-line változata köré. Elterjedésével és alkalmazásával elérhetővé válik a külföldön már használt ügyfélbarát biztosítói megoldás. Egy gyors, pontos és ügyfélorientált rendszer lehetőségét kínáljuk egy olyan összetevővel, ami segíti a biztosítási ügyintézést minden fél számára.


Kapcsolódó dokumentum:


44-45


Tetszett a cikk?

hirdetés

hirdetés