Nyílt levél - Tiltakozás a környezetvédelmi mérést végző vállalkozások tönkretétele miatt

A járművek környezetkárosító hatásának ellenőrző mérése, a rendszer szabályozása az elmúlt években egy kisszámú csoport érdekszférájává, felső körök csatározásának színterévé vált, célja – a környezetvédelem – sajnos egyre inkább háttérbe szorult. Az indokolatlan eszköz- és adminisztrációs előírások egyaránt sújtották a szolgáltatást végzőket és igénybevevőket.

A környezetvédelmi mérések elmúlt években történő szabályozását két dolog jellemezte:

– túlzó, indokolhatatlan tárgyi feltételek és ugyancsak

– túlzó és indokolhatatlan adminisztrációs kötelezettségek előírása.

Kezdjük az elsővel! Az erősen vitatható előírásoknak ugyan megfelelő, de értelmetlenül drága műszerpark beszerzési kötelezettségével, az üzemeltetés, programfrissítések, a hihetetlen költségű oktatások soha meg nem térülő beruházások sorával.

Főbb költségeink:

– A környezetvédelemmel nem indokolható előírásoknak megfelelő műszer. (Ilyet még a Bosch sem gyártott. A korszerű német diagnosztikai egységhez külön számítógépet, nyomtatót kellett venni és átalakítani összesen kb. 3,5 milliós meg nem térülő költség.)

– Rendszeres hitelesítés és pontosság-ellenőrzés (minden második alkalommal mindkettőt egyszerre el kellett végezni, bár ez ugyanazon vizsgálatot jelentett).

– Készülék-karbantartások, szűrők cseréje.

– Programok, adatbázisok frissítése.

– Tanúsítványadók képzése: 90 E Ft/fő/3 évenként.

– Külön elszámolási program vásárlása – mivel ez nem működik együtt a mérést végző géppel – ahhoz viszont külön számítógép-vásárlás, mivel a kitüntetett program csak meghatározott operációs rendszeren működik. Éveken át áltattak bennünket, hogy lesz „állami” ingyenes elszámolóprogram, ehelyett egy vállalkozó zsebét tömték degeszre.

– Előre fizetés a zöldkártyák igénylésekor, ami szintén sok tízezres, olykor százezres teher.

Nézzük az adminisztrációt!

Az előírás szerinti környezetvédelmi mérés és az adminisztráció aránya: 1:4. Tehát találóbb elnevezés lett volna: „Bürokrácia kártya”. Gépkocsinként közel 100 adat rögzítése (munkalapra, mérést végző gépbe, elszámolást végző gépbe, igazolólapra, számlára). Semmi köze a környezetvédelemhez, ahhoz elég lenne a rendszám és a mért értékek. Valakinek szüksége volt egy újabb gépjármű-adatbázisra, melyet mi szolgáltattunk.

Vállaltuk…

Mindezt vállalták a szolgáltatók, annak az érdekében, hogy teljes körű szolgáltatást tudjanak nyújtani ügyfeleik számára. Egészen a múlt év december közepéig szóba sem került, hogy ezt a munkavégzést teljesen és minden átmenet nélkül lehetetlenné teszik. Bár az új rendszer tartalmaz bizonyos ésszerű elemeket, de a változtatás igazi magyaros fejetlenséggel lett végrehajtva, figyelmen kívül hagyva annak káros hatásait, következményeit.

A módosítás kronológiája:

2009. dec. 1. Körlevél a zöldkártya-leltározással kapcsolatban.

2009. dec. 10. Senki sem tudja, hogy milyen változások lesznek, így a drasztikus változás – gondoltuk – kizárható.

2009. dec. 16. Körlevél – „December 15-én megjelent a jogszabályváltozás!” Áttanulmányozva valószínűsíthető, hogy az előírások ellehetetlenítik a külön környezetvédelmi mérést.

2009. dec. 17. Körlevél, melyben először a zöldkártya év végi elszámolását kérték, majd végelszámolásra változtatták értelmezhetetlen körlevelekkel.

2009. dec. 19. Körlevél a január 1-jétől hatályba lépő változásokról.

Végrehajtási rendelet nem készült!

Az érintett vállalkozások kérdései, megállapításai, reakciói

Aki beruházott ebbe a tevékenységbe, hogyan kalkulálhatott? A környezetvédelmi mérésekhez szükséges adatbázis 2010-es frissítését pl. a Bosch-nál 2009. szeptember 31-ig meg kellett rendelni. A gépek karbantartását, hitelesítését szintén előre biztosítani kellett.

A megvásárolt, a magyar előírásoknak megfelelően átalakított mérőberendezések, számítógép-hálózatok, programok 15 nap alatt értéktelenné váltak, vállalkozásonként több millió forint kidobásra került. Több ezer vállalkozásnak, családnak a megélhetése bebicsaklott, egy nem átgondolt, nem megfelelően ütemezett, elhibázott döntéssorozat miatt.

Felháborító ez a kapkodás!

A kiszámíthatóság, a tervszerűség még csak nyomokban sem volt tetten érhető.

Ez olyan gazdaságpolitikai döntés, amit visszautasítunk, tiltakozunk, nem fogadunk el felelős kormányzattól.

Nem a komplex vizsga bevezetésével van a gondunk. Sokkal inkább az érintettek szakmai-gazdasági érdekei semmibevételével, az elhallgatással, a rögtönzött és kapkodó intézkedéssel, az információk visszatartásával eredményezett mérhetetlen károkra.

Ez nagyon barátságtalan, durva lépése volt a kormányzatnak.

Mi, vállalkozók elvárjuk a kormányunktól, hogy ilyen horderejű kérdésekben velünk is konzultáljon, hallgassa meg a véleményünket, vegye figyelembe az álláspontunkat.

Elvárjuk, hogy alakítsák úgy a szabályzatot, legyen egy szakmailag-gazdaságilag megalapozott és támogatható, a legkisebb kárra törekvő, konszenzuson alapuló új vizsgaszabályzat, vizsgarend kialakítva, és úgy bevezetve, amely minden társadalmi szereplő számára a lehető elfogadhatóbb megoldást eredményezi.

Az autósok jobban járnak?

Amikor az autósnak műszaki vizsgán kell megjelennie, de a jármű környezetvédelmi értékei nem felelnek meg az előírásoknak (ezt az autós ritkán tudja érzékelni), eredménytelen lesz a vizsga, és a jármű forgalmi engedélyét azonnal érvénytelenítik.

Ugyanez a helyzet és eljárás a közúti ellenőrzés alkalmával is.

Ettől fogva az autó közúti közlekedésben nem vehet részt, az autós nem folytathatja az útját. Mivel a vizsgabázison a legtöbbnyire nem tudják javítani a hibát, el kell vitetnie, javíttatni, majd ismételt vizsga következik, újbóli vizsgadíj befizetése, újbóli vizsga.

Ha ezt a tortúrát el szeretné kerülni az autós, akkor célszerű előzetesen, de évente legalább egyszer környezetvédelmi megfelelőség mérést végeztetni szakműhelyben.

Ezzel vissza is térünk a régi módszerre, de közben a költségek jelentősen növekednek, a procedúra bonyolódik.

Akkor kinek volt ez jó?

Mi tudjuk a választ!

Orcsik Sándor