OBCFM-rendelet

Megjelent az építési és közlekedési miniszter 6/2023. (IV. 5.) ÉKM rendelete a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról.

Új feladatot kaptak az autóműszaki vizsgálóállomások

Az EU-elrendelésű, hogy a gépjárművek valós vezetési feltételek melletti tüzelőanyag-fogyasztási, illetve energetikai adatait a fedélzeten kell tárolni, az adatokat a tagállamok kijelölt szerveinek (márkaszervizeknek, vizsgálóállomásoknak) ki kell gyűjteniük és bejelenteniük (továbbítaniuk) a megfelelő EU-szervezetnek.

A rendelet előírja, hogy… Az időszakos vizsgálaton az időszakos vizsgálatot végző vizsgálóállomás műszaki vizsgabiztosának 2023. 05. 20-a után adatgyűjtést kell végeznie. Tehát az adatgyűjtéscélú kiolvasás kötelező! A kiolvasás előfeltétele azonban az, hogy meg kell kérdezni a vizsgára állító személyt, nevezetesen… „A jármű tulajdonosa vagy annak meghatalmazottja – írásbeli nyilatkozatával – megtagadhatja a kiolvasás jelentette adatszolgáltatást. Ez esetben a nyilatkozatot a vizsgadokumentációhoz csatolni kell.”

Tudnia kell a vizsgabiztosnak, hogy az OBFCM mi fán terem. Így tud csak pontos információt adni a vizsgára állító személynek.

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.