Rendelet

A Kormány 577/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú jogszabályok eltérő alkalmazásáról.

A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése szerinti rendelkezést 2023. május 20-ig kell alkalmazni.

A 2023. 05. 20-ig terjedő haladék csak az auditált státusszal kapcsolatban és csak azon állomásokra vonatkozik, akiknek 2022. 12. 31-ig – az igazgatási szünet miatt 2022. 12. 21-ig – a KTI felé benyújtott auditkérelmük van, az auditálási eljárás tehát valamely fázisában van.

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.