Ki lehet eredetiségvizsgáló?

A 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet, az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól

A vizsgabiztosoknak csak jogosultság azonosítót kell kérni, azaz indítaniuk kell erre induló eljárást! 9. § (1) Az előzetes eredetiségvizsgálatra irányuló hatósági eljárásban vizsgálóként, illetve adminisztrátorként tevékenységet végezni csak a Nyilvántartó által kiadott jogosultság-azonosító (a továbbiakban: jogosultság) birtokában lehet. (2) A Nyilvántartó a jogosultság kiadása előtt, valamint a jogosultság fennállása alatt ellenőrzi, hogy a vizsgáló, illetve az adminisztrátor megfelel-e a Kknyt. 33/A. § (3) bekezdésnek b) pontjában, illetve az e rendeletben meghatározott alkalmazási feltételeknek. (4) Ha a közreműködő, a vizsgáló, illetve az adminisztrátor saját hibájából elmulasztotta a (3) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségét, az érintett vizsgáló, illetve adminisztrátor jogosultságát a Nyilvántartó a mulasztás pótlásáig felfüggesztheti.

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.