Rendeletmódosítások

246/2021. (V. 13.) Korm. rendelete a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Alapvetően a „kormányablakos rendelet” módosítás rendelkezett arról, hogy más EGT-államból – tehát Nagy-Britannia még mindig nincs bent! – behozott használt jármű forgalomba helyezése során ha nem áll rendelkezésre a harmonizált forgalmi engedély I. része, de az ügyfél csatolja

• a származási ország hatósága által kiadott igazolást a jármű külföldi forgalmi engedélyben szereplő adatairól, vagy
• a forgalmi engedélynek a kiállító hatóság által hitelesített másolati példányát, továbbá
• egy okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza,

akkor a forgalmi engedély hiányában is forgalomba helyezhető a jármű. Szintén e rendelet érdekessége, hogy bővített fogalomkörként a „környezetkímélő gépkocsira” szövegrész helyébe a „környezetkímélő gépjárműre” szöveg lépett.

Ezzel összefüggésben adták ki a 22/2021. (V. 13.) ITM rendeletet, melynek „gerincét” az alábbi definiálás adja: „A tisztán elektromos hajtású motorkerékpárt az ügyfél kérelmére környezetkímélő motorkerékpárnak kell minősíteni, a nem környezetkímélő motorkerékpárok környezetvédelmi osztályba sorolását nem kell megállapítani.”

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.