Rendeletfigyelő

2020 év végével – döntően a két ünnep között – megjelent egy olyan mennyiségű, folyamatos kereszthivatkozásokat tartalmazó „rendeletcunami”, aminek tételes, teljes szó szerinti meghivatkozása már a terjedelem miatt is lehetetlen. Ismerve azt, hogy bizonyos mértékű veszélyeket rejthet, ha kiragadunk akár egy-egy jogszabályi bekezdést, pontot, és önmagában próbáljuk értelmezni, ezért az alábbiakban leírtakkal kapcsolatban a meghivatkozott komplett jogszabályt joghiteles forrásból nézze meg mindenki az érdeklődési területének megfelelően. Amire vállalkozunk, az az érdeklődés felkeltése, a változásokban rejlő kérdések feltétele, mintegy iránymutatást, löketet adva az adott témában való elmélyüléshez.

A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYES RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN KISZABHATÓ BÍRSÁGOK

Jogalap a Kormány 595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelete a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról. 9/A. § szerint egy időpontban elkövetett jogsértő magatartások miatt megállapított bírság együttes összege üzembentartó esetén nem haladhatja meg a 600 000 forintot, járművezető esetén a 150 000 forintot. E rendelet alkalmazásában a „komoly hiányosság”, illetve a „veszélyes hiányosság” 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM) 10. számú melléklet III. rész 1. táblázata (III. rész A közúti műszaki ellenőrzések terjedelme), valamint a IV. rész 2. táblázata szerint definiált.

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.