Rendeletmódosítás - Lapszél

29/2020. (VII. 17.) ITM rendelete a közúti járművek műszaki megfelelőségével kapcsolatos egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása a része, mely alapvetően a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és helyesbítésének magyarországi adaptációjának a részeleme.

A vizsgabiztosoknak fontos, hogy megnézzék a vizsgálatok tartalmára és módszereire, a járművek hiányosságának értékelésére vonatkozó táblázatot, mivel egyes pontokban változtak a hiányosság értékelések!

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.