Rendeletmódosítások

15/2020. (VI. 4.) ITM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása:

1. § EK típusjóváhagyó okmány alapján típusbizonyítvány kiadása

3. § Az ER. a következő „Műszaki vizsgálati bizonyítvány” alcímmel egészül ki:

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.