Tachográf-szervizeket érintő jogszabály-változások

A 75/2016/NFM rendelet 2017. január 28-án lépett hatályba, de egyes előírásai 2018. január 1-jén lesznek hatályosak. A rendelet kitér a menetíró szerelőműhelyek (közismerten a tachográf-műhelyek) feltételrendszerére, újításokat hoz az adminisztráció területén, rendezi a kiszállás lehetőségének kérdését, és a képzési kötelezettségeket is taglalja. Terjedelme miatt a teljes rendelet közlésére nincs mód, a legfontosabb részleteket ragadtuk ki belőle.

Ez a rendelet

a) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.