Lapszél 2017/04

Már van annak egy fél éve is, hogy a „23. órában” (pedig a feladat több éve ismert…) az illetékesek nekifogtak a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a hazai jogszabályi környezetbe illesztésének.

Az előterjesztésben foglalt rendeletmódosítások kizárólag uniós jogi normáknak való megfelelést valósítanak meg. Ez a honosítás egyáltalán nem csak CtrlC és CtrlV beillesztő munkát jelent. Az irányelv valóban irányelv, önmagában szinte használhatatlan.

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.