Egyszerűsödő ügyintézés az NKH-nál

Jelentősen csökkennek az ügyfelek adminisztratív terhei, számos új, ügyfélbarát megoldás szolgálja a fogyasztók érdekeit a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) egyszerűsítési intézkedései nyomán. 2016 januárjától térképes lekérdező rendszerben kereshetővé válnak az állampolgárok számára a hivatalos engedéllyel rendelkező, megbízható járműfenntartók elérhetőségei. Az elméleti járművezetői vizsgán alkalmazott kérdésbank a jövő évtől teljes forgalmi szituációkat ábrázoló mozgóképes elemekkel bővül.

Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár elmondta: „A Nemzeti Közlekedési Hatóság egyszerűsítési intézkedései tökéletesen illeszkednek a kormányzati szándékokhoz. A közös cél az állampolgárok és vállalkozások állami ügyintézésből fakadó adminisztratív terheinek csökkentése.

A parlamenti döntésre váró törvénymódosítások elfogadása esetén egyebek mellett az első jogosítvány kiadása illetékmentessé válhat. Megkezdődött a gépjárművek rendszámtábláján megjelenő környezetvédelmi plakett és az időszakos vizsgálathoz kapcsolódó jelzőcímke használatának megszüntetését célzó jogszabályi változtatások előkészítése is.”

Győri Gyula, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke kifejtette: „A szervezetében, munkastílusában és kultúrájában is megújult NKH az elmúlt három évben szolgáltató szemléletű, korszerű hatósággá vált. A bürokratikus terhek csökkentése érdekében a folyamatokat tovább egyszerűsítjük, gyorsítjuk, egyre több területen teremtjük meg a papíralapú helyett az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Számos, eddig engedélyköteles tevékenység bejelentési kötelezettség teljesítése mellett lesz végezhető a jövőben.”

A járműfenntartók térképes lekérdezője a fogyasztói érdekeket védi. A közel 13 ezer adattal rendelkező adatbázisban bárki könnyen és kényelmesen megtalálhatja a hivatalos engedéllyel rendelkező cégeket, elkerülheti a megbízhatatlan szolgáltatókat.

Mikulás Róbert, az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Jármű Módszertani Főosztályának vezetője az MTI-nek nyilatkozott: „A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) 2016 januárjától közzéteszi a bejelentett járműjavító szervizek listáját, ezzel segítve a gépjárművek üzembentartóit a tájékozódásban.
A szakszervizként működő egységek megbízhatóak, de sok az illegálisan járműjavítást végző szerviz, és ez közlekedésbiztonsági problémákat is felvet. Magyarországon 12–13 ezer bejelentett járműjavító van, a nem legálisan tevékenykedők nincsenek a hatóság látókörében, így nehéz megbecsülni a számukat. A szerviz tevékenységét be kell jelenteni a közlekedési hatóságnál, amely megvizsgálja, hogy az megfelel-e minden, a vonatkozó jogszabályban rögzített feltételnek.

A Hatóság a jövő évtől kétpéldányossá teszi a közúti járművezetők gyakorlati vizsgáztatásához előírt minősítő lapot egyes szaktanfolyami vizsgák esetében is. A sikertelenül vizsgázók hazavihetik a hibáikat jelölő dokumentumot, hogy oktatójukkal elemezzék, átgondolják a konkrét helyzeteket, szituációkat. Az intézkedéssel az indokolatlan panaszbejelentések, az ügyfél és intézmény közötti konfliktusos események száma mérsékelhető.

A 2016 januárjától továbbfejlesztett KRESZ kérdésbank kihasználja a komolyabb ábrázolástechnikai megoldások használatát is megengedő számítógépes elméleti vizsgarendszer adottságait. A korszerű ábrák, grafikák, fényképek mellett megjelennek a mozgóképes kérdések, amelyek nemcsak egy kiragadott pillanatot, hanem egy forgalmi szituációt mutatnak be, ezzel támogatva a helyes válaszadást, a hatékonyabb tanulást.

A légügyi és hajózási szakterületen is több szerepet kap az E-hivatal elektronikus ügyintézési rendszer. Az ügyfelek interneten, az NKH honlapján jelentkezhetnek a vizsgákra. A felület legfontosabb előnye, hogy alkalmazásával megszüntethetőek a sok időt és energiát felemésztő hiánypótlások. A jelentkezéseket ugyanis csak minden szükséges melléklet maradéktalan feltöltése esetén fogadja el a rendszer.

A kedvtelési célú hajóvezetői képzésben számítógépes elektronikus vizsgáztatást vezetnek be 2016 első felében. Ehhez a szakmai szervezetekkel és a képzőszervekkel is egyeztetve új vizsgakérdés adatbankot hoznak létre, a kérdések a vizsgázók számára ingyenesen elérhetőek lesznek. A légügyi területen bővül az engedélyhez nem, csak bejelentési kötelezettséghez kötött tevékenységek köre. A kockázatok mértékéhez képest túlzott leterheltséget okozó, munka- és időigényes hatósági eljárásokat kockázatértékelés alapján végzett ellenőrzések váltják ki.