Fékkörműködés ellenőrzés

Amint azt a 2006. dec. számunkban ígértük közzéteszünk egy Rába (Contakt, Premier) típusú autóbusz, fékkörök helyes működésének ellenőrzésére vonatkozó technológiai előírást. A könnyebb megértés érdekében a műveletleírást rajzzal egészítettem ki.

A fékrendszer megbontása esetén a fékkörök helyes működését is ellenőrizni kell! Nyomásmérőt csatlakoztat: V1, V2 légtartályokra, valamint az első és hátsó üzemi fékkamrák vizsgáló csatlakozóira. A vizsgálat teljesen feltöltött légrendszernél, álló motorral történik. A kézifékszelep (és a megállófék, ha van) oldott állásban legyen, a járművet elgurulás ellen ki kell ékelni.

I. Fázis

1. művelet: A V1. Légtartályból kiengedni a levegőt, (a V2-ben ekkor a biztosítási nyomásszint marad /5-7 bar/).

2. művelet: (1 ábra) a főfékszeleppel teljes fékezést hajtunk végre (max. kivezérlés) A légtartályokat újra teljesen fel kell tölteni, majd a motort leállítani.

II. Fázis

1. művelet: A V2 légtartályból ki kell engedni a levegőt. (a V1-ben ekkor a biztosítási nyomásszint marad /5-7 bar/)

2. művelet: (2.ábra) a főfékszeleppel teljes fékezést hajtunk végre (max. kivezérlés) Ebben az esetben teljesen benyomott fékpedálnál a kézifékszelepet működtetve a rugóerő-tárolós hengerből leürül a levegő, a rögzítőfék működik, fékez!

A fentiek alapján kimondhatjuk, nem történt szerelési hiba. (Mert, helyes bekötés esetén, /az üres V2 tartályból/ a kétkörös relészelep vezérlő ágában (41) sem kerülhet vezérlő nyomás.) A műveletek időszükséglete 15-20 perc, a leírt technológiát, értelemszerűen, a hasonló fékhálózat felépítésű járműveknél is alkalmazhatjuk. Az ellenőrzéseink során találkoztunk hibás bekötésekkel. Javaslom Önöknek is, szánjanak időt a karbantartás során a kontrolra, mert súlyos baleseteket előzhetünk meg vele.