Nemzeti Klímavédelmi Hatóság TÁJÉKOZTATÓ

Az új rendelkezések szerint a klímagáz*-szabályozás - ideértve a fluortartalmú üvegházhatású gázokat és ózonréteget lebontó anyagokat -, ezzel együttesen a végrehajtási feladatok ellátása a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság feladatkörébe került.
Az ebből eredő kellemetlenségekért szíves elnézésüket és türelmüket kérjük!
(*klímagáz: a klímaváltozást okozó fluorenizált üvegházhatású gázok -F-ÜHG- és az ózonréteget lebontó anyagok –ORLA- e rendelt szerinti gyűjtőneve)

 A feladatellátáshoz kapcsolódó adatbázis – az eddigi szoftvertámogatással, szolgáltatásokkal változatlan formában – Klímagáz adatbázis elnevezéssel a Hatóság üzemeltetésében működik tovább.

A Klímagáz adatbázis – a jogszabályi környezet változásából és a jogutódlásból adódóan szükséges technikai és műszaki beállítások elvégzése miatt –
2015. február 19. napjának 00.00 órától 2015. február 28. napjának 24.00 óráig
nem elérhető.


Az ebből eredő kellemetlenségekért szíves elnézésüket és türelmüket kérjük!

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóságot 2015. február 18. napjától az alábbi kapcsolatokon keresztül lehet elérni:


Elektronikus elérhetőség:
nkvh@nfm.gov.hu

Honlap:
www.nkvh.kormany.hu
www.klima.kormany.hu


A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság 2015. február 18. napjával - összhangban a jogszabállyal – ellátja az eddig feladatellátással megbízott

 Országos Monitoring és Képesítő Testület adatbázis és monitoring-rendszer kezelési és üzemeltetési, képesítési és vizsgáztató, valamint ellenőrzési, és minden ehhez kapcsolódó feladatát

  • Országos Monitoring és Képesítő Testület adatbázis és monitoring-rendszer kezelési és üzemeltetési, képesítési és vizsgáztató, valamint ellenőrzési, és minden ehhez kapcsolódó feladatát,
  • a Magyar Elektrotechnikai Egyesület által a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatban ellátott képesítési és vizsgáztató, valamint nyilvántartási feladatait,
  • az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség képesítési és vizsgáztató, valamint nyilvántartási feladatait,
  • a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség hatósági ellenőrzési és felügyeleti, valamint az ezzel kapcsolatos bírság kiszabására irányuló feladatait,
  • a fogyasztóvédelmi hatóság hatás- és feladatkörébe tartozó, a címkézési és forgalomba hozatali rendelkezések hatósági ellenőrzési és felügyeleti, valamint az ezzel kapcsolatos bírság kiszabására irányuló feladatait.
     

Az átmenet folyamatos biztosítása érdekében a képzési, képesítési és nyilvántartási rendszer eredeti formájában működik tovább egészen 2016. január 1. napjáig.

Ez azt jelenti, hogy mindazon természetes személyek, akik a rendelet hatálybalépését követően a képesítést 2015. december 31. napjáig megszerzik, az így megszerzett igazolásokat és „kék kártyákat” a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság – összhangban a kormányrendelet 27. §-ában foglaltakkal - jóváhagyja. A kiadott képesítési igazolások az érvényességi idő lejárati dátumáig érvényesek. Nem vonatkozik ezen rendelkezés a hatálybalépést megelőzően kiállított és megszerzett igazolásokra és kék kártyákra, azok - hatósági ellenjegyzés nélkül - a rajtuk szereplő érvényességi dátumig érvényesek maradnak.

A képesített vállalkozások képesítései hatályvesztés nélkül - a megfelelőség kritériumainak teljesülése mellett - továbbra is érvényesek.

Mind a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mind a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságcéljának tekinti az eddigi szabályozási rendszerben résztvevő szakmai szervezetekkelvaló szakmai együttműködést. Az előzetesen már lefolytatott egyeztetésen elhangzottak szerint a szakmai szervezetek is segítséget nyújtanak Önöknek az új szabályozás és új hatósági rendszerben való tájékozódás vonatkozásában.

Az új szabályozás adta hatósági feladatok és folyamatok kialakítása folyamatos. Cél egy olyan hatósági szabályozás és végrehajtás felépítése, valamint fenntartása, amely biztosítja az eddigi tisztességtelen kereskedelmi-gazdasági-piaci magatartással szembeni fellépést és hozzájárul ahhoz - biztosítva az esélyegyenlőséget a piaci résztvevők számára -, hogy a legjobb szolgáltatást biztosító vállalkozások képesített alkalmazottakkal végezzék a kötelezett üzemeltetők, tulajdonosok részére a rendelettel szabályozni kívánt tevékenységeket.

További részleteket a 14/2015 (II.10.) Kormányrendelet tartalmaz, amely az nkvh.kormany.hu honlapon, a „Jogszabályok” menüpont alatt érhető el.

Köszönjük megértő türelmüket és támogatásukat.

Budapest, 2015. február 18.