A szenzoregyesítés felismeri az esőt, a havat és a jeget az úttesten

A járműipari beszállító Continental a partnereivel egy új ún. szenzoregyesítési stratégiát fejlesztett ki. A rendszer lényege, hogy a vezetőt időben tudják figyelmeztetni a tapadási viszonyok megváltozására. Ezt az európai „6th Framework” programon belül a „Friction” projekt keretében fejlesztették ki. Az ügyet az Európai Bizottság részben kezdeményezi és támogatja.

Az új szenzoregyesítési stratégia a menetdinamikai szenzoroktól és a pótlólag beépített környezeti és kerékszenzoroktól érkező információkat használja és értékeli ki. A rendszer figyelmeztet, mikor a kerék és az útfelület között a tapadás kritikus értéket ér el. A rendszer kiszámolja a keréktapadásnak azt az értékét, mely egy bizonyos manőver elvégzéséhez biztonságosan szükséges, meghatározza a pillanatnyilag rendelkezésre álló keréktapadást és kiszámítja a két érték közti különbséget, meghatározva ezzel a biztonsági tartalékot.

A szenzorok szolgáltatják a bázisadatokat a kerék és az út közötti súrlódás kiszámításához. A kísérletek során az aktuális súrlódási viszony megállapításához, a dinamikus járműviselkedés alapján két stratégia szolgál. A Continental stratégiája feldolgozza többek között a hossz- és keresztirányú gyorsulás, a kerékszögsebesség, a perdület és a kormányszög adatait. Az oldalgyorsulás matematikai modellje szolgál arra, hogy az ideális üzem közbeni járműviselkedést kiszámolja. A valós járműviselkedéssel összehasonlítva kapunk értéket az uralkodó keréktapadási viszonyokra. A rendszer fejlesztése alatt ezt a stratégiát a Centro Richeri Fiat fejlesztése alapján, egy másik súrlódásszámítási eljárással is kombinálták, mely a kormányzási erő mindenkori értékére épül.

Környezeti szenzorok szolgálnak információval a jármű környékéről a második részmodulban. Egy optikai szenzor érzékel változásokat a fény mennyiségében, mely az útfelszínről közvetlenül az első kerék előtt (0,4–1,5 m-re) verődik vissza. Egy polarizációs kamera felismeri a változásokat a fény horizontális és vertikális polarizációjában, melyek az útfelületről 5 és 20 méterrel a jármű előtt visszaverődnek. Végezetül egy lézerszkenner szolgál arra, hogy egyéb veszélyforrásokat, úgy mint hófoltot vagy víztócsát, esőt 50 és 100 méterre a jármű előtt felismerjen és az uralkodó időjárási viszonyokról értesítsen. Hőmérők mérik az útfelület és a környezeti levegő hőmérsékletét.

Kiegészítően a kerekekbe integrált szenzorok adnak információt a gördülés közbeni kerékdeformációról. A rendszer felismeri a kezdődő aquaplaningot (vízen csúszás), és figyelmeztető jelzést ad.

Az autókban várhatóan a közeljövőben alkalmazásra kerülő komplex rendszerrel balesetek lesznek elkerülhetőek, vagy súlyosságuk mértéke lesz csökkenthető, ha az időben érkező figyelmeztető jelzésre a vezető időben és megfelelő módon reagál.