A zajvizsgálat dilemmája

Az EU gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2014/45/EU irányelve szól a zajvizsgálatról. Az ebben foglaltakat vette át a hazai előírás. A környezetterhelés fejezetben, a 8.1. pont alatt találjuk a zajvizsgálat leírását. A zajcsökkentő rendszert első nekifutásra a vizsgabiztos fülhallására bízzuk, tehát szubjektív módon értékel. Ha az ellenőrzést végző személy úgy gondolja, hogy a zajszint elérheti a határértéket, az álló járművön zajszintmérővel zajvizsgálatot végezhet.

A követelményekben engedélyezettnél magasabb zajszint megítélése: komoly hiányosság. Ha a zajcsökkentő rendszer bármely része meglazult, sérült, helytelenül van felszerelve, hiányzik vagy egyértelműen olyan módon alakították át, hogy az a zajszintet hátrányosan befolyásolja, megítélése: komoly hiányosság. Ha nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik, a hiányosság megítélése: veszélyes.

Az EU-irányelv tartalmazta műszaki vizsga zajmérés komolytalanná tett vizsgálati tétel. Gondot nem is okoz.

Zajmérést, kirívó eseteket, pl. fülsiketítő motorkerékpárokat kivéve, nem is végeznek. Burkoltan kimondatott, hogy a zajkibocsátás nem igazán környezetterhelés, át lehet lépni rajta. És át is lépnek.

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.