Az MGE éértékelése a gépjárműértékelési mutatókról

A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete a 2011. novemberi havi és összesített éves gépjármű-értékesítési mutatókat értékelte. A forgalomba helyezés a személygépjárműveknél az erősebb 2010. évi referenciához képest is 30% növekedést mutat, miközben az éves időarányos adatok is meghaladják az előző évet, +5%. A kishaszonjárművek területén további jelentős emelkedést tapasztalunk, 68%. A kishaszonjárművek éves halmozott értékesítése jelentősen meghaladja a 2010. évi időarányos forgalomba helyezéseket, 23% és először haladta meg a 2009. évi értékesítési darabszámokat is.

A motorkerékpár-piac lassú növekedése október után novemberben is folytatódott, de sajnos rendkívül alacsony darabszám mellett, 24%. Ez a szegmens lábal ki legnehezebben és leglassabban a válságból, de biztató jelnek tekintjük, hogy két egymást követő hónapban a piac pozitív számokat produkált.

A nagyhaszonjármű-piac növekedése tovább folytatódik, ami jelzi, hogy a szállítási ágazat fejlődése folyamatos. Örvendetesnek tartjuk, hogy e területen 2011 az utóbbi évek legjobb teljesítményét mutatja, novemberben 39% volt a fejlődés tavaly novemberhez képest, és kumuláltan 81% emelkedést ért el a 2010-es évhez viszonyítva, miközben a 2009. évhez képest az értékesítés megduplázódott.

Az értékesítési összes volumen lassú növekedése a kereskedések és javítók számára még továbbra is volumenében alacsony darabszámokat és ezzel jövedelmezőségi problémákat okoz, de a felfelé mutató trend mindenképpen biztató lehet a jövőre nézve.

A 2012-re elfogadott adójogszabályok összességében segíthetik a gépjárműkereskedelem lassú kilábalását, amelynek a gyenge forint szabhat jelentős gátat. Egyesületünk örül annak, hogy a jogalkotó megértette és magáévá tette a környezetvédelmi szempontok fokozottabb figyelembevételét, és lehetőségeihez mérten ezt a 2012. évi jogszabályokban érvényesítette is. Különösen fontos a regisztrációs adó csökkentése, a cégautóadó szerkezetének változtatása, valamint a nyílt végű pénzügyi lízing és a tartós bérlet áfa-visszaigénylési tilalmának megszüntetése. Nem örülünk természetesen egyes adónemek és illetékek nominális emelkedésének, összességében ezzel együtt úgy gondoljuk, hogy a gondolkodás a helyes irányba mozdult el.

Sok a tennivaló még a feketegazdaság elleni fellépés területén, ahol több javaslatunk is fekszik a törvényhozók asztalán. Reméljük, hogy ezek közül néhány elfogadásával megindulhat a gazdaság fehérítése, ezáltal a legális kereskedők és szervizek több munkához, ezáltal az állam több bevételhez juthat.

A DataHouse adatai alapján a november havi és az időarányos forgalomba helyezési darabszámok az alábbiak szerint alakultak:

Továbbra is kiemelkedően fontosnak érezzük – az abszolút számokban tartósan alacsony újgépjármű-értékesítési piac mellett – a javító- és szolgáltatóágazatokban tapasztalható visszaesés megállítását, a működés stabilizálását és fejlesztését, amelynek egyik fontos eleme – a fekete javítók és javítás elleni eredményes harc mellett – a személyzet folyamatos, magas színvonalú képzése az ügyfél-elégedettség növelése céljából.

Tagvállalataink saját területükön és az MGE is jelentős erőfeszítéseket tesz a márkaszervizek forgalma visszaesésének megállítására, a márkaszervizek által képviselt valós érték bemutatására és annak a tévhitnek az eloszlatására, hogy a márkaszervizek ár-érték aránya rosszabb lenne a független javítókénál. Ennek érdekében novemberben megkezdtünk egy országos kommunikációs kampányt valamennyi tagvállalat összefogásával.

A kampány fő kommunikációs csatornája a www.ertunkhozza.hu honlap.