A gépjárművek műszaki vizsgáztatásának és környezetvédelmi felülvizsgálatának áfarendszerbeli megítélése

(az áfatörvény 7. §-ához, 123. §-ához, valamint 135. §-ához)

A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29). GKM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályai 2010. január 1-jétől módosultak, aminek eredményeként a gépjárművek vizsgáztatásának áfarendszerbeli kezelése a jelzett időponttól kezdődően megváltozott.

2008. január 1-je és 2009. december 31-e közötti megítélés

A 2008. január 1-jével hatályba lépett általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) vonatkozásában 2010. január 1-je előtt a gépjármű-vizsgáztatást végző szervezetet a műszaki vizsgáztatásért megillető 20 százalékot kitevő díjtételért cserébe végzett tevékenység nem volt közhatalmi tevékenységnek tekinthető, így 2008. január 1-jétől 2009. december 31-ig a gépjármű-vizsgáztatást végző vállalkozásoknak a Rendelet által megállapított 20 százalékot kitevő díjtételt mint a vizsgáztatást kérő fél felé nyújtott szolgáltatás ellenértékét, bruttó – általános forgalmi adót tartalmazó – összegként kellett kezelniük, ugyanakkor ezzel együtt levonási joguk is megnyílt, hiszen e tekintetben nem merült föl náluk áfakörön kívüli tevékenység. (A környezetvédelmi felülvizsgálat áfarendszerbeli megítélése kapcsán 2008. január 1-je és 2009. december 31-e között a 2009/33. számú adózási kérdésben foglaltak az irányadók.)

2010. január 1-jétől hatályos megítélés

A 2010. január 1-jétől hatályos Rendelet szabályai alapján a műszaki vizsgáztatás – valamint az ennek keretében végzett környezetvédelmi felülvizsgálat – során a közreműködő külső vizsgálóállomások közhatalmi tevékenységet végeznek. Mivel a közhatalmi tevékenység az áfatörvény 7. § (1) bekezdése alapján az áfatörvény alkalmazása szempontjából nem gazdasági tevékenység, így 2010. január 1-jétől a vizsgálóállomások az őket megillető díjtételt áfakörön kívül bizonylatolják az ügyfelek felé. Ugyanakkor tekintve, hogy a közhatalmi tevékenységhez kapcsolódóan az adóalany áfalevonási jogot nem gyakorolhat, így az ahhoz kapcsolódó beszerzések áfáját levonásba helyezni nem lehet. Ez azt jelenti, hogy a tételesen elkülöníthető (a közhatalmi tevékenység végzéséhez kapcsolódó) beszerzések adótartalma nem levonható, a tételesen el nem különíthető beszerzések áfatartalmát pedig az áfatörvény 123. §-ában foglalt megosztási szabályok megfelelő alkalmazásával kell megosztani levonható és le nem vonható részre.

Fontos továbbá, hogy amennyiben a vizsgálóállomások ezen tevékenységük során olyan tárgyi eszközt használnak, amelynek adótartalmát korábban levonásba helyezték annak okán, hogy a műszaki vizsgáztatás, valamint a környezetvédelmi felülvizsgálat ezen adóalanyoknál 2008. január 1-jétől 2009. december 31-ig áfakörbe tartozott, akkor a korábban levont áfát az áfatörvény 135–136. §-ainak megfelelő alkalmazásával korrigálniuk szükséges (tekintve, hogy az a tevékenység, amelynek során az érintett tárgyi eszköz – részben vagy egészben – hasznosul 2010. január 1-jétől közhatalmi tevékenységnek minősül).

Forrás: Pénzügyminisztérium Forgalmi adók, Vám és Jövedéki Főosztály 4521/3/2010. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 5227511168) 2010. április 14.

http://www.apeh.hu/adoinfo/afa080101_hatalyos/gepjarmu_afaban.html