Az AOE elnökségének állásfoglalása

Az elnökség – a tagoktól kapott visszajelzés alapján – kialakított állásfoglalása a 2010. 01. 01-jén hatályba lépett környezetvédelmi méréssel kapcsolatban.

Mivel az egyesületünk a járműfenntartó vállalkozások teljes körű érdekképviselete, ezért a tagjaink között megjelenő érdekkülönbözőségek miatt a külön a zöldkártyások érdekeinek teljes körű védelmére nem tehetett vétójogú véleménynyilvánítást.

Azt mindenképpen támogatni tudtuk, hogy a megújulásra szükség van, a szakma érdeke ezt kívánja! Támogattuk azt a törekvését a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak, hogy az EU-hoz illesztett technológiai változásra szükség van.

Közös célunk, hogy minél kisebb legyen a korrupció lehetősége. Támogattuk a szakmailag megalapozott tevékenységet végző vállalkozások számára is előnyös technológia bevezetését.

Azt lehetett látni, hogy nem volt teljes körű az egyetértés a hatóság és a minisztériumok között. Ezt tükrözte az tény is, hogy az AOE–GVOE konferencia alkalmával az NKH képviseletében megjelent Lovas Károly Róbert elnökhelyettes úr is erre a nehezen működő egyeztetésre világított rá.

Az egyesület vezetése támogat minden olyan kezdeményezést, ami elősegíti a fenntartó vállalkozások működésének gazdasági megalapozottságát!

Ki kell nyilvánítanunk, hogy a rendeletek megjelenése és a bevezetése között nem volt lehetősége a szakmának és az érdekképviseleteknek sem megfelelő lépésekre. Hosszabb és fokozatosabb átállásra lett volna szükség.

A rendeletek szakmailag nem kellően megalapozottak és nem átgondoltak. Folyamatosan lehet is érzékelni az ebből adódó konfliktushelyzeteket, amit a rendeletalkotónak kezelni kellene.

Nem az történt, ami az egyeztetések folyamán elhangzott. Nem biztosították az egyéves átállási ciklust sem!

Egyetértünk azzal, hogy a változás kellett, de a lebonyolítás módja ellen tiltakozunk!

Már egy hónap eltelt az elszámolás napja óta, de még mindig nem kaptuk vissza a befizetett és fel nem használt címkék árát!

Amennyiben a volt zöldkártyások önszerveződés mellett döntenek, egyesületünk erkölcsileg támogatni fogja a társadalmilag elfogadott keretek közötti érdekérvényesítő folyamatokat.

Spindler Tibor sk. Koltay Ferenc sk.

elnök alelnök

Kanizsai István sk. Miheller Sándor sk. Papp Zoltán sk.

elnökségi tag elnökségi tag elnökségi tag

Oroszlány, 2010. február 5.