A klasszikus autóbontás a múlté?

Az Autótechnika 2020/8. és 2020/9. lapszám hasábjain már részleteztük az akkori ismereteinknek megfelelően az „Anyag nem vész el, csak átalakul?” cikksorozatban az autóbontással kapcsolatos tendenciákat, az azóta is érvényben lévő 2000/53/EK Európai Parlament és a Tanács irányelvének hazánkba a gyakorlatba való átültetésének elvárásrendszerét is figyelembe véve. Azonban általánosságban is a hulladékkezelési és -hasznosítási piac 2022-től kezdve egy sajátos „új utat járva” kezdett átalakulni Magyarországon, melynek egyfajta „kiteljesedése” 2023-ban várható, ahol a megjelent jogszabályok alapján az autóbontók is érintettek.

Nézzük meg, hogy a témával kapcsolatban miért is van annyira fókuszban a 2000/53/EK irányelv. Az utolsó módosításán 2022. 08. 06-án átesett 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet alapján „regisztrált bontó-hulladékkezelő: a környezetvédelmi hatóság által – a bontásra szánt járműre és az abban előforduló veszélyes anyagoknak megfelelő kódszámú hulladékra vonatkozóan – kiadott veszélyeshulladék-kezelési engedéllyel rendelkező járműfenntartó szervezet, amely rendelkezik a közlekedési hatóság által kiállított, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentési igazolással”. Ennek a rendeletnek az uniós jogi aktusoknak való megfelelését szolgálja az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/ EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint ezen irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerint kiadott bontási A KLASSZIKUS AUTÓBONTÁS A MÚLTÉ?

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.