Hatósági ellenőrzési tapasztalatok

NEM KEVERHETŐ!

Az 1/1990. (1. 29.) KHVM rendelet szerinti járműfenntartó tevékenységhez tartozó mérések, kiemelten a járműfenntartói tevékenység keretében elvégzett „előzetes műszaki vizsgálat” mérési folyamatainak tanúsításához a műszaki vizsga dokumentált mérési adatai nem használhatók fel.

FÉNYKÉPKÉSZÍTÉS

A műszerfalról készítendő felvételek, amelyek a külső vizsgálóállomások kijelölő hatósági engedélyeibe rögzítésre kerülnek, megyénkénti elvárásként:
1. a gyújtás ráadása alatt műszerek bekapcsolt állapota mellett,
2. a járó motor üzeme alatt,
3. a kilométer-számláló állásról.

A felvételeket a KÖKIR szakrendszerben kell rögzíteni.

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.