Az alvázszám által „rejtett” járműtípuskód

Érdekes szituáció, mikor egy forgalmi engedély alapján egy könyvelő kezd el gyanakodni, hogy nem biztos, hogy olyan járművet vett a jármű tulajdonosa, mint amit szeretett volna. Egy 2019-ben forgalomba helyezett HONDA RW (kereskedelmi név: CR-V) a szóban forgó gépkocsi, de maga a jelenség, és az abból levonható tanulság sajnos általánosnak mondható. A márkaképviseletek szakembereinek, értékesítőinek olyan széles ismerettel kell rendelkezniük, mely minden kétséget kizáróan biztosítani tudja, hogy a laikus ügyfél olyan gépjárművet vegyen meg, amely számára előnyös és egyes jellemzőiről akár előzetesen még nem is tudott, de ha a kereskedő felveti a lehetőséget, kiderül, hogy szükség van rá.

Nézzük tehát a konkrét esetet! A forgalmi engedély „P.3.”, azaz „hajtóanyag” rovatában az alábbi szerepel: Hibrid/E/B, míg a „V.9.” „környezetvédelmi osztályba sorolás”-nál 15-ös kód került beírásra. A jármű tulajdonosa azzal a kéréssel fordult a könyvelés felé, hogy mivel olyan járművet vett, mely fokozottan környezetkímélő hibrid, ezért az adókedvezményeket igénybe kívánja venni. A könyvelő megérzése szerint itt valami nincs helyesen beazonosítva, ezért szakértői segítséget kért, hogy megállapítást nyerjen, van-e alapja a tulajdonos kérésének.

Az elektromos autók bekerülési értékét ugyanazon csökkentő és növelő tételek alapján kell számolni, mint egy normál személygépjárművét. A különbség ott van, hogy az elektromos autók esetében nincsen se regisztrációs adó, se vagyonszerzési illeték, így azok nem részei a vásárlási értéknek. Az általános forgalmi adóról szóló törvény nem tesz különbséget a gépjárművek meghajtása között, kizárólag a vámtarifaszám alapján sorolja be azokat személygépjármű (vtsz: 8703) vagy tehergépjármű (vtsz: 8704) kategóriába.

A hazai 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a különleges rendszámtábla az e rendeletben foglaltak szerint jelzi a jármű üzemeltetésének jellegét vagy tulajdonosát (üzembentartóját), továbbá a kerékpárszállító eszköz használatát. A közlekedési igazgatási hatóság a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott környezetkímélő gépkocsira világoszöld alapszínű, különleges rendszámtáblát ad ki.

„Zöld rendszámra” a nulla helyi kibocsátású, a tisztán elektromos hajtású, illetve a belső égésű motorral is rendelkező, de tisztán elektromos üzemben 25 vagy 50 kilométert haladni képes autók jogosultak.

Azt, hogy egy jármű megfelel a fokozottan környezetkímélő / zöld rendszám feltételeinek, a gyártók által kiállított típusbizonyítvány, az azokban lévő jóváhagyottságok alapján lehet a közlekedési szakembereknek döntést hozniuk. Mivel a vonatkozó járműadattábla második sora tartalmazza az EU típusbizonyítvány számát, mint a komplett jármű jóváhagyottsági igazoltságát, így első lépésként ennek a beazonosítását kell elvégezni. A képen két különböző kivitelű 2019- es HONDA CR-V adattáblája látható egymás mellett, mely szemléletesen igazolja azt, hogy egyetemlegesen az e6*2007/46*0265 EU típusjóváhagyás vonatkozik rájuk. A már említett forgalmi engedély „K” pontjában – típus-jóváhagyási szám (ha van) – 18M1-101-185-002 számsor van feltüntetve, mely nem más, mint az ún. ÁFE szám (általános forgalomba helyezési engedély).

Az általános forgalomba helyezési engedély alapján végzett forgalomba helyezés előtti vizsgálat során a típusbizonyítvány adataival való egyezést, továbbá – a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5–8., 17., 19., 21. §-okban foglaltak kivételével – az üzemeltetési műszaki feltételek megtartását kell ellenőrizni. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) Függelékeiben meghatározott EK típusjóváhagyás szerint kiadott típusbizonyítvány az azt kérelmező gyártó (a továbbiakban: a típusbizonyítvány jogosítottja) részére a típusbizonyítványban meghatározott járműtípus, típusváltozat, kivitel tekintetében – a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben (a továbbiakban: MR.) meghatározott követelmények teljesítéséig – általános forgalomba helyezési engedélynek minősül.

A szóban forgó jármű forgalmi engedélyébe a 17 karakteres alvázszámból a számunkra a beazonosítás miatt fontos rész: JHMRT5840KXxxxxxx. Boncoljuk szét tehát, és lássuk, hogy a szakértői vélemény milyen alapokra épül.

JHM – globális gyártói azonosító
RW1 – járműtípuskód (RW1: RW (CR-V), 1,5 literes motor, benzines, elsőkerékhajtás
RW2: RW (CR-V), 1,5 literes motor, benzines, összkerékhajtás
RT5: RW (CR-V), 2,0 literes motor, benzines, hibrid, elsőkerékhajtás
RT6: RW (CR-V), 2,0 literes motor, benzines, hibrid, összkerékhajtás)

Kielemezve a variáns (változat) felépítéseket, a következő kódolást láthatjuk:
RW101 – L15BY motorkód, kézi sebességváltó, elsőkerék-hajtás
RW201 – L15BY motorkód, összkerékhajtás
RT501 – LFB1 motorkód, hibrid, elsőkerék-hajtás
RT601 – LFB1 motorkód, hibrid, összkerékhajtás

7 – sebességváltó típusa és ajtók száma
(7: kézi váltó és 5 ajtó
8: automata váltó és 5 ajtó)
4 – felszereltségi kód
0 – kitöltő kód
K – modellévkód
X – gyártóüzem.

Fent már említésre került, hogy környezetvédelmi besorolásként a 15-ös kód van feltüntetve a forgalmi engedélyben. Ha megnézzük a többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletét, akkor ez nem más, mint a 692/2008/EK, az 566/2011/EU és a 459/2012/EU bizottsági rendelettel módosított 715/2007/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 2. táblázatában meghatározott határértékek alapján jóváhagyott légszennyezésű gépkocsi (Euro 6) osztályba sorolása. Az Euro 6 kibocsátási határértéket a 692/2008/ EK bizottsági rendelet XVII. mellékletével (2008. 07. 28. HL 199 p130), az 566/2011/EU bizottsági rendelettel (2011. 06. 08., HL 158. p1) és a 459/2012/EU rendelettel (2012. 6. 1., HL 142. p16-24) módosított, a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 2. táblázata határozza meg. Mielőtt pálcát törnénk ennek a helyessége felett, nézzük meg, hogy a zöld rendszámmal rendelkező gépjárművek tulajdonosai milyen kedvezményben részesülnek tehát:

  • mentesek a regisztrációs adó alól,
  • ingyenesen parkolhatnak az ország több területén (Érdemes tájékozódni előtte, mert egyes városokban csak a tisztán elektromos gépjárműre jár a kedvezmény!),
  • ingyenesen használhatják a töltőállomásokat,
  • környezetkímélő járművek révén mentesülnek a gépjármű-, a cégautóadó és a vagyonszerzési illeték megfizetése alól,
  • ingyenesen hajthatnak be védett övezetekbe (Érdemes tájékozódni előtte, helyi rendelet alapján lehetséges.).

Fontos odafigyelni arra, hogy ha az autónk zöld rendszámra jogosult, akkor mindenképp 5-ös környezetvédelmi osztályba sorolják be őket, így tudják igénybe venni a kedvezményeket. Vissza tehát a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez, melynek alkalmazásában környezetkímélő gépkocsi: az elektromos gépkocsi, továbbá a nulla emis - sziós gépkocsi.

A rendelet alkalmazásában elektromos gépkocsi:

a) a tisztán elektromos gépkocsi, amelynek a hajtáslánca legalább egy elektromos energiatároló eszközt, elektromos áram átalakító egységet, és olyan elektromos gépet tartalmaz, amely a gépkocsi meghajtására szolgáló tárolt elektromos energiát mechanikai energiává alakítja és a gépkocsi meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik (5E környezetvédelmi osztály);
b) a külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in-hibrid gépkocsi), amely gyári kialakítása szerint rendelkezik olyan csatlakozóval és áramátalakítóval, ami lehetővé teszi az elektromos energiatárolójának külső elektromos energiaforrásból történő feltöltését, elektromos üzemben a hatótávolsága – az ENSZ-EGB 101. számú előírás szerint mérve – legalább 25 km (5P környezetvédelmi osztály);
c) a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsi, amely a b) pontban foglaltaknak megfelel és hatótávolsága tisztán elektromos hajtással legalább 50 km (5N környezetvédelmi osztály).

A rendelet alkalmazásában nulla emis - sziós gépkocsi: az a gépkocsi, amely rendeltetésszerű használata során nem bocsát ki az e rendeletben szabályozott légszennyező anyagot (5Z környezetvédelmi osztály).

Összegezve tehát a forgalmi engedélybe tett környezetvédelmi kód bejegyzés a jármű ÁFE-jének megfelelően helytálló, viszont a könyvelő megérzése is jó volt, hisz az 5-ös osztály hiányában a jármű tulajdonosa nem jogosult élni a környezetkímélő gépkocsikra vonatkozó kedvezményekkel.