A bio energiahordozók – Lássunk tisztán!

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK Irányelve a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szól. Az irányelv III. számú melléklete összefoglaló táblázatot közöl a közlekedési célú üzemanyagok energiatartalmáról. Ennek egy részlete látható az ➊ táblázatban. Ebből látható, hogy a bio-tüzelőanyagok energiatartalma majdnem minden esetben kisebb, mint a két hagyományos fosszilisoké. A táblázatból az is észrevehető még, hogy az alkoholok energiatartalma kisebb, mint az olajoké, vagy olajból előállított észtereké.

Az előírás V. számú melléklete a „Szabályok a bioüzemanyagok, a folyékony bio-energiahordozók és azok fosszilis üzemanyag komparátorai által az üvegházhatású gázokra gyakorolt hatás kiszámításához” című rész. Üvegházhatású gázként három gázt vesz figyelembe, úgymint a szén-dioxid (CO2), dinitrogén-oxid (N2O) és a metán (CH4). Ezek segítségével CO2-egyenértéket (CO2 ekvivalencia, CO2ekv.) számol, ahol a kiszámításához a gázokat a következő értékekkel veszi figyelembe: CO2 :1 N2 O: 296 CH4 : 23.

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.