LowBraSys, a jövő tiszta fékrendszere

A LowBraSys- ( LOW environmental impact BRAke SYStem – Kis környezeti hatású fékrendszer) projekt az Európai Unió Horizon 2020 pályázaton nyert támogatást, és a Brembo vezette a fejlesztést, melynek célja, hogy a fékezés közbeni emisszió a jelenleginek a fele legyen.

A projekt 2015 szeptemberében indult, 42 hónap fejlesztést foglalt magában. Fő céljai:

  • olyan anyagok alkalmazása a féktárcsákban és a fékbetétekben, melyekkel csökkenthető a részecskeemisszió, kisebb mértékű kopással működnek,
  • olyan intelligens fékstratégia, amivel pontosan szabályozható a kerekenkénti fékerőeloszlás,
  • olyan visszajelző rendszer fejlesztése, amivel a járművezető informálódhat a fékrendszer állapotáról, és segíti a járművezetőt a gazdaságosabb vezetési stílus elsajátításában.

A fejlesztési eredmények megfelelnek a projekt elvárásainak, ugyanis egy olyan kerámia alapú bevonatot fejlesztettek ki a féktárcsákra és -betétekre, mellyel a tesztek alapján 60–90%-kal csökkentették a fékezéskor kibocsátott részecskék darabszámát, a teljes részecskeemisszió tömegét 10–30%- kal redukálták. A szoftveres fékerőelosztás 20%-os tömegcsökkenést eredményezett a kibocsátott részecskék mérésekor. A kibocsátott részecskék egy részének kiszűrésével lehet még csökkenteni a környezetbe jutó fékpor mennyiségét. (Megj.: hasonló fékporszűrőt az Autótechnika korábbi számában is bemutattunk már.) Hamarosan elérhető lesz egy okostelefonos alkalmazás is, amivel a járművezetőket szeretnék figyelmeztetni a biztonságos és környezettudatos vezetésre. A felmérések szerint a járművezetői szokások 30%-kal is befolyásolhatják a fékporkibocsátást.