Rendvédelmi szervek dízel járművei

A 2016. évi 36. Magyar Közlönyben megjelent a 9/2016. BM-rendelet. A rendelet szövege szerint a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv által üzemben tartott, Dízel-motoros, tűzoltásra vagy műszaki mentésre alkalmazott gépjármű akkor helyezhető forgalomba, ha megfelel az MR. rendelet 5. számú melléklet „II. A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása” pont táblázatában foglalt, legalább a 12. környezetvédelmi osztály jelzés (kód) alapján meghatározott követelményeknek.” Ez azt jelenti, hogy legalább Euro V besorolásnak megfelelő motorral ellátott járműveket állíthatnak üzembe, vagyis megengedett az Euro VI-nál „rosszabb” besorolású jármű is. A rendelet pontos szövegezése alább olvasható:

A belügyminiszter 9/2016. (III. 17.) BM-rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM-rendelet módosításáról

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.