Klímaszerelői ismeretek

A KLÍMA SZERVIZTEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK AKTUÁLIS SZEMÉLYI FELTÉTELEI

Jelen törvényi környezetben a jármű­klíma szerviztevékenységet nem különböztetik meg a többi szerviztevékenységtől! Sem saját elnevezése, sem saját TEÁOR-száma nincs a klímaszerviz tevékenység végzésének! Így tehát bármilyen, a járműszereléssel kapcsolatos tevékenységi körben végezhető, legyen az a hagyományos értelemben vett autószerelői tevékenység vagy gumisműhely, mezőgazdasági gép szerelés, még akár autókozmetikával is össze lehet vonni, persze a megfelelő személyi, szervezeti és tárgyi feltételek megléte mellett!

A járműklíma-szerelő tevékenység végzésének személyi feltételei:

– Mobil hűtő- és járműklíma-szerelő T-VII. tanfolyam,

– Minősített gépjárműklíma-szerelő kép­zés, FG-VII. kategória.

Amennyiben a vállalkozás nagy teljesítményű szállítmány, illetve raktérhűtők javításával is kíván foglalkozni, akkor az előbbieken felül szükséges az alábbi képesítések megszerzése vagy megléte:

– Nagy teljesítményű szállítmányhűtő- és járműklíma T-VI. tanfolyam,

– Minősített nagy teljesítményű mobil hűtő- és klímaszerelő-képzés, FG-VI. kategória.

A KLÍMA SZERVIZTEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK AKTUÁLIS TÁRGYI FELTÉTELEI

A tárgyi feltételek tekintetében több verzió is lehetséges. A legegyszerűbb egy automata klímaszerviz berendezés beszerzése és használatba állítása. Cégünk a BOSCH márka automata szervizberendezéseit forgalmazza. Partnereink, akik ezek mellett a gépek mellett döntöttek, mind elégedettek a berendezések által nyújtott szolgáltatásokkal. Ezek a fejlett szervizberendezések emberi beavatkozás nélkül képesek a tömített rendszerből a hűtőközeg lefejtésére, vákuumozására, és a hűtőközeg, illetve olaj feltöltésére. A teljes szervizfolyamathoz azonban hozzá tartozik a rendszer tömítettségének ellenőrzése nyomáspróbával, melyet nagy tisztaságú, szárított, tisztított nitrogénnel, úgynevezett 4.6-os nitrogénnel kell végezni. Ez a nyomáspróba minden esetben szükséges, ha felmerül a rendszer tömítetlensége, illetve, ha a rendszert bármilyen oknál fogva (karambol, kompresszorcsere, tömlőjavítás stb.) megbontották. Ezt a nyomáspróbát az automata szervizberendezések nem képesek elvégezni. Ezen berendezések a vákuumozás folyamán ellenőrzik a rendszer tömítettségét. Így azt szoktuk javasolni, hogy az automata szervizberendezés mellé érdemes egy nitrogén nyomáspróba szettet összeválogatni és beszerezni.

Természetesen ezeket az automata berendezéseket ki lehet váltani egy olcsóbb, részegységenként összeválogatott, de ugyanazon funkciókat ellátó rendszerrel is! Ebbe a következők tartoznak bele:

– lefejtő berendezés (a rendszerben található hűtőközeg lefejtésére),

– vákuumszivattyú (vákuumozás során távolítjuk el az idegen gázokat és nedvességet a rendszerből,

– mérleg (a lefejtett-feltöltött hűtőközeg-mennyiség pontos mérésére),

– csaptelep, tömlők, csatlakozók, mérőórák stb.

– hűtőközeg, palack.

Mindazonáltal, hogy ez a megoldás egy olcsóbb alternatívát kínál a klímaszerelőknek, egy óriási hátránya mégiscsak van, mégpedig az, hogy egy kollégát a teljes munkafolyamat alatt lefoglal! Ezt minden kollégára, illetve partnerre rábízzuk, hogy eldöntse, milyen rendszerrel kezdi meg a tevékenység végzését, de tapasztalataink alapján mondhatom, hogy végül minden vállalkozás beszerez egy automata szervizberendezést!

Ettől függetlenül javasoljuk a két, egymástól független rendszer beszerzését a későbbiek folyamán, egyrészt a várható kereslet növekedésére (egyre több autóban van klímaberendezés) tekintettel, másrészt egy esetleges berendezés meghibásodásából adódó forgalomkiesés kiküszöbölésére!

HŰTŐKÖZEGHEZ JUTÁS TÖRVÉNYES ÚTJA

Magyarországon a jelenlegi jogszabályi környezetben csak képesített személlyel rendelkező képesített vállalkozás jogosult hűtőközeget vásárolni. Így az alább felsorolt lépések mind szükségesek ahhoz, hogy a vállalkozás és a személyzet megfeleljen ezeknek a jogszabályoknak!

Ha a kollégá(k)nak megvannak a megfelelő képesítéseik a tevékenység végzéséhez, és a tárgyi feltételek is adottak, akkor a vállalkozásnak is meg kell szerezni a „megfelelő képesítést”! Ez annyit takar, hogy a céget regisztrálni kell a www.hlhmonitoring.hu weboldalon, mint vállalkozást.

A végzendő tevékenységnek megfelelő kategóriába kell regisztrálni, megfelelőségi nyilatkozatot kell kitölteni, minden cégadatot megadni, és a már képesítéssel rendelkező kollégát hozzá kell rendelni a céghez mint személyzetet, majd az ennek megfelelő éves díjat megfizetni. Ennek pontos – lépésenkénti – menetét a www.hlhmonitoring.hu weboldalon megtalálhatják, de kollégáink is bármikor tudnak segítséget nyújtani!

Amikor mindezzel megvannak, onnantól keletkezik hűtőközeg-vásárlási jogosultság!

A fent említett jogszabály a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet, mely szabályozza az ózonréteget lebontó anyagokkal és az egyes fluortartalmú, üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket, személyi és tárgyi feltételeket, technológiai követelményeket stb.

Ezen felül minden vállalkozásnak, aki veszélyes anyagokkal tevékenységet végez, bejelentési kötelezettsége van az ÁNTSZ erre a célra kialakított rendszerében. Ezt, az úgynevezett „Veszélyes anyaggal, és keverékkel végzett tevékenység bejelentését” minden olyan vállalkozásnak meg kell tennie, aki F-gázokkal munkát végez, tárolja azt, vagy bármilyen formában kapcsolatba kerül vele.

HŰTŐKÖZEGEK

A járműklíma szektorban a legáltalánosabban használt hűtőközeg az 1,1,1,2-tetrafluor-etán (CH2FCF3) vagy, ahogy jobban ismerik, az R134a hűtőközeg. Ez a hűtőközeg kerül a ma gyártott személygépkocsik 95%-ába. A forgalomban lévő idősebb járművek némelyike még régebbi, R22 hűtőközeggel van töltve, de ezek száma elenyésző.

Az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU rendelete a fluortartalmú ,üvegházhatású gázokról kimondja, hogy a fejlett országoknak az 1990-es szinthez képest 2050-ig 80–95%-kal kell csökkenteniük az üvegházhatású gázok szintjét, hogy a globális éghajlatváltozást 2 °C hőmérséklet-emelkedésre korlátozzák, ezzel megelőzve a nem kívánt éghajlati hatásokat.

Egy másik, a gépkocsiklímák R134a-kibocsátásának korlátozására született EU-irányelv (40/2006 EG), amely szerint 2011-től az új személygépkocsi-modelleknél, 2017-től pedig minden modellnél a klímaberendezéseikhez csak olyan hűtőközegek lesznek használhatók, amelyeknek az üvegházhatást növelő potenciálja GWP <150. Ez a követelmény kizárja a majdnem tízszer ártalmasabb R134a további alkalmazását, tehát új hűtőközeg(ek)re lesz szükség.

A fenti európai uniós rendelet kimondja, hogy az Európai Unión belül 2011. január 01. után csak olyan új gépjárművet lehet jóváhagyatni, amelynek a klímarendszere R1234yf hűtőközeggel működik. Az autógyárak a korábban jóváhagyott típusú járműveket 2016 decemberéig forgalmazhatják az R134a típusú hűtőközeggel, ez után a határidő után nem lehet járművet az R134a hűtőközeggel gyártani. A rendelet alapján az új R1234yf típusú környezetbarát gáz fokozatosan váltja fel a hagyományos R134a hűtőközeget, és lesz egy hosszabb időszak, amikor az autószervizeknek egyidejűleg kell foglalkozniuk mind a két hűtőközeget használó klímarendszerekkel. Egyes gyártók ezt úgy védték ki, hogy még a 2012. július 1-jei határidő előtt homologizáltatták új modelljeiket, így a többi alváltozat ennek leszármazottjaként megkaphatta az engedélyt. Vagyis rafináltak voltak, de itt is jól érzékelhető az igyekezet, hogy elkerüljék a HFO használatát.

Az említett új hűtőközeg a 2,3,3,3-Tetrafluorpropán (CF3CF=CH2) vagy, ahogy jobban ismerik, a HFO-1234yf. Ennek a hűtőközegnek azon kívül, hogy nagyon hasonlóak a fizikai tulajdonságai az R134a-val – tehát nem kell a gyártóknak a járművekben használatos csöveket, kondenzátort, elpárologtatót, kompresszort kicserélni – az úgynevezett GWP-értéke viszont sokkal kisebb annál! Míg az R134a GWP- (ózonbontó képesség, légkört károsító potenciál) értéke 1430, azaz egy kilogramm R134a a légkörbe jutva másfél tonna CO2-nek megfelelő károsító hatású, addig a HFO-1234yf GWP-értéke csak 4, azaz ez a képessége igen csekély az R134a-hoz képest! Pont ez az alacsony GWP-érték – ami azzal van összefüggésben, hogy a légkörben elég gyorsan elbomlik – emiatt felmerült a kérdés, hogy a hűtőkörfolyamatokban mennyire lesz stabil. A kísérletek azonban azt mutatták, hogy a személygépkocsi-klímáknál megkövetelt stabilitása megfelelő.

Nagyon fontos tényező az új hűtőközeg ára. Míg jelenleg egy kilogramm R134a hűtőközeg nagyjából 2000 Ft körül beszerezhető, addig egy kilogramm HFO-1234yf hűtőközeg megközelítőleg 55–60 000 Ft-ba kerül! Mivel a fizikai jellemzők hasonlóak, így a szükséges mennyiség is megegyező, tehát míg eddig egy normál járműklímába elegendő volt 2000 Ft-ért hűtőközeget tölteni, ezután ez az ár 55–60 000 Ft-ra ugorhat, ami az autók gyártási költségeit jelentősen megemeli, és nem utolsósorban, amit az autótulajdonosok nem biztos, hogy örömmel fognak kifizetni egy esetleges javítás alkalmával.

ÚJ KLÍMASZERVIZ BERENDEZÉSEK, BERENDEZÉSSZOLGÁLTATÁSOK, ELJÁRÁS-TECHNOLÓGIA

Az új klímaszerviz berendezések akár automata, akár nem, a fenti hűtőközegek mindegyikével egyaránt használhatók, de el kell kerülni az esetleges kétféle hűtőközeg összefejtését. Ez annyit jelent, hogy ha át kell váltanunk egy R134a-val használt gépet HFO-1234yf hűtőközegre, akkor – automata szervizgép esetén – a teljes rendszert ki kell üríteni, lefejteni egy üres R134a hűtőközegpalackba, majd a rendszer vákuumozása után lehet a gép belső tartályába az új hűtőközeget befejteni, hogy ezután el lehessen végezni a szükséges szervizfolyamatot! Majd ezek után természetesen az egész folyamatot újra, hogy „visszaállíthassuk a rendszert” a szokásos R134a hűtőközegre! Mondanom sem kell, hogy a kisebb klímaszervizműhelyek erre még nincsenek anyagilag felkészülve, és azok a márkaszervizek, ahol erre – az értékesített új hűtőközeggel töltött járművek miatt – kényszerűségből fel kellett készülni, ott is meglehetősen nagy anyagi terhet rótt a vállalkozásra.

Az Eszkimó Magyarország Kft. által forgalmazott BOSCH ACS sorozatú klímaszerviz berendezések mind magas színvonalú, költséghatékony, tiszta és kényelmes megoldást kínálnak azon vállalkozásoknak, akik most szeretnének belefogni a klímaszerviz-tevékenységbe. Akár a kis belső tartályú – kisebb szervizek kiszolgálására alkalmas – ACS-511-es típust, akár a megnövekedett igényeket, nagyobb forgalmat, esetenként nagyobb rendszert (akár buszokat) is kiszolgálni képes ACS-611-es típust, vagy a kifejezetten nagy forgalmú, nagy igénybevételnek kitett ACS-810-es gépet választják, biztosak lehetnek benne, hogy a legmagasabb műszaki színvonal mellett kifejezetten masszív, stabil berendezéseket vásároltak, melyek egy esetleges meghibásodás esetén minimális időkieséssel javíthatók! Ezen felül kínálunk alternatívát hibrid és elektromos hajtású járművek szervizeléséhez, az ACS-752 és ACS-652 típusú gépekkel, valamint a BOSCH új termékként hazánkban is megkezdte az ACS-661-es típus forgalmazását, melyet több autógyártóval egyeztetve, kifejezetten a HFO-1234yf hűtőközeg kezelésére alakítottak ki!

Természetesen a fejlett klímaszerviz berendezések mellé teljes háttértámogatást is nyújt mind a BOSCH, mind pedig az Eszkimó Magyarország Kft. A BOSCH a teljes szervizhátteret, míg cégünk a szükséges képzést, képesítés megszerzését és a garanciához elengedhetetlen szakszerű beüzemelést biztosítják. A képzések alatt bemutatjuk a teljes eljárás-technológiai folyamatot, a lefejtéstől a feltöltésig, melyet aztán a „tanulók” maguk is elvégezhetnek fejlett próbapadjainkon, vagy esetenként, ha van kéznél egy hibás autó, akkor a saját járműveiken is!

Az Eszkimó Magyarország Kft elkötelezte magát az iránt, hogy a teljes HLH-szektor a jogszabályoknak megfelelően működjön, így minden kollégának és vállalkozásnak, aki igényli, minden segítséget megadunk, hogy képzési, képesítési és adminisztrációs feladatainak maradéktalanul eleget tehessen!