MS005 Gépjárműgenerátor és - indítómotor diagnosztikai próbapad

A címben szereplő feladatokat ellátó próbapad az autóvillamossági szakma régi szereplője. Közbevetve: mert ilyen szakma van, és a jövőben egyre nagyobb jelentőséget kap. Általában dinamó-, generátor- és indítómotor-felújítók (ma azt mondjuk, újragyártók) alapvető mérőberendezése. Világpiaci kínálatából, ha nem is bőven, de lehet válogatni, lehetnek kinek-kinek kedvencek is közöttük. A próbapadok sokáig tudásbeli változatlansággal értek meg generációkat, majd ide is beszivárgott az elektronika, és átvette az uralmat. A régi padok királyságának fél évtizeden belül leáldozott. Az új próbapadok (sok) mindent tudnak, és fel tudnak nőni – programfrissítéssel a távolból – az új típusokhoz, vizsgálati követelményekhez. Információk jönnek-mennek az autó idegrendszeri vonalain, nemigen közlik ma már velünk, valójában mi is történik „odabent”. A generátor, indítómotor előkészítése a méréshez, az adatok, kapcsolásuk beazonosítása percek kérdése, maga a mérés és minősítés pedig „seperc”. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell hozzá alapos tudás, de a „mesterséges intelligencia” a munkát nagyon leegyszerűsíti, lerövidíti, hatékonnyá teszi. Ilyen próbapadnak szánták az MSG equipment cég tervezői az MS005-ös típust.

1. ábra

Az MS005 próbapad a 12 V és 24 V névleges feszültségű gépjármű váltakozó áramú generátorok műszaki állapotvizsgálatára alkalmas 300 A és 150 A terhelés alatt, beleértve a 12 V „start-stop” rendszerű generátorokat is, továbbá az indítómotorok műszaki állapotának komplex ellenőrzésére, valamint a 12 V-os indítóakkumulátorok maradékkapacitásának megállapítására. A próbapad valós időben, oszcillogramokkal jeleníti meg a mért paramétereket, ami lehetővé teszi az egység állapotának pontos ellenőrzését. A gépjárműgenerátorok diagnosztikája a következő műszaki jellemzőket vizsgálja:

 • szabályozott feszültség,
 • a töltésjelző (ellenőrző-) lámpa helyes működése,
 • a frekvencia és az FR kitöltési tényező kijelzése (feszültségszabályozó reakciója),
 • az AC pulzáció értéke.

COM generátoroknál:

 • azonosító és protokoll,
 • kommunikáció sebessége,
 • LIN protokoll típusa,
 • a szabályozó öndiagnosztika.

Az indítómotoroknál indítástól kezdődően oszcillogramokon követhetjük a feszültségváltozás jellegét és a 30-as, 45-ös és 50-es kapcsokon lévő áramokat.

 

Az MS005 próbapad általános leírása

2. ábra

A próbapad munkaterében (2. ábra) az alábbi csatlakozókat találjuk:
1 – Generátorhajtó szíjak: ékszíj és hosszbordás szíj
2 – Tápkábelek: В+ és В–
3 – Egységrögzítő (leszorító) lánc
4 – A diagnosztikai csipeszes kábelek tartója (lásd külön ábrán)
5 – Hőkamera
6 – Diagnosztikai kábel csatlakozóportja
7 – Diagnosztikai kábel csatlakozóportja az indítómotor-diagnosztikához (3. ábra).

3. ábra

A mérővezetékeket színkódjaikkal azonosítjuk és célszerűen a 3. ábrán látható felirattal jelölt helyekre tesszük. Színben a krokodilcsipesz vezetékének, illetve az elmenőkábel színe számít az azonosításban.
Vegyük sorra:

 • Piros – IGN (Ignition) – a gyújtóáramkör csatlakoztatására szolgál, a kivezetések: 15, A, IG.
 • Narancssárga – SENSE (Sense Pin) – az a terminál, amely lehetővé teszi az akkumulátor feszültségének feszültségszabályozó általi meghatározott értékének a mérését, valamint összehasonlítja az akkumulátor feszültségét a generátor kimeneti feszültségével. Ez az illesztőkábel az S csatlakozóhoz csatlakozik.
 • Sárga – GC – a generátorfeszültség-szabályozó vezérlés csatlakoztatására szolgál. Ez az illesztővezeték a következő kivezetésekhez csatlakozik: COM, SIG stb.
 • Fehér – FR – a terminál, amely a szabályozó terhelésére vonatkozó adatokat továbbítja. Ez a vezeték a következő kapcsokhoz csatlakozik: FR, DFM, M.
 • Szürke – LAMP – a feszültségszabályozó-ellenőrző lámpa áramkörének csatlakozási pontja. A következő kapcsokhoz van csatlakoztatva: D+, L, IL, 61. Barna – K30 – az indító 30. kapcsához csatlakozik, amely a próbapadi akkumulátor „+” kivezetéséhez csatlakozik.
 • Lila – К45 – az indítómotor behúzótekercsének kimenetére csatlakozik.

A próbapad vezérlőpaneljét a 4. ábra mutatja, a kezelőszerveket számmal jelöltük:

4. ábra

1 – Gombok a generátor hajtószíja meghúzásának (TIGHTEN BELT) és lazításának (RELEASE BELT) vezérlésére.
2 – Gombok az egységrögzítő lánc meghúzásának (TIGHTEN CHAIN) és lazításának (RELEASE CHAIN) vezérlésére.
3 – COVER gomb – kinyitja a védőburkolatot.
4 – „KI/BE” (ON) gomb – felelős a padon lévő áramellátásért. A munkapad kikapcsolása a szervizprogram főmenüjében található „Turn off the bench” gomb megnyomásával történik.
5 – EMERGENCY STOP (vészleállítás) gomb – a generátorhajtás vészleállítása, kikapcsolja a szíj/lánc meghúzását és a tápkábelek betáplálását.

5. ábra

Az érintőképernyő alján két USB-port (5. ábra) található a számítógép perifériájának (egér, billentyűzet, wifiadapter) és a hálózati LAN-port csatlakoztatásához. A pad szekrényét kinyitva (6. ábra) és a kivitelezést megszemlélve, meggyőződhetünk, hogy gondos, átgondolt gyártmánnyal van dolgunk (jellemző ez általában az MSG készülékeire, amint arról korábbi ismertetőinkben is szóltunk).

6. ábra

Szereljük fel a generátort, csatlakoztassuk a hajtószíjat, a hajtó motortengelyt és a generátortengelyt párhuzamosítsuk, a szíj vonalba futását állítsuk be, majd a lánccal szorítsuk le a generátort, a megfelelő leszorítóerő létrejöttét lámpa jelzi (7. ábra).

7. ábra: A B+ tápkábel kényelmes csatlakoztatásához csavarja fel az adaptert a generátor pozitív kicezetésére

 

8. ábra: A generátor hőmérsékletét hőkamera figyeli

 

Munkára fel!

Nyissuk meg a próbapad főmenüjét! Tartalma a 9. kép alapján az alábbi:

9. ábra: A próbapad főmenűje

1 – A próbapad-leállító virtuális OFF gombja, ezzel, és ne a vészgombbal állítsuk le a padot.
2 – Gomb a generátor adatbázisba való belépéséhez.
3 – Generátordiagnosztika-aktiváló gomb.
4 – Az indítómotor-diagnosztika aktiváló gombja.
5 – Információ a padhoz csatlakoztatott akkumulátorok állapotáról.
6 – A csatlakoztatott diagnosztikai kábel jelzője.
7 – Jelzőgomb a hajtószíj meghúzásához és a rögzítőlánc megfeszítéséhez:

 • piros szín – a szíj/lánc nincs megfeszítve,
 • zöld szín – a szíj/lánc meghúzása megfelelő. Nyomja meg a szíj- és láncfeszítés-vezérlés menüjének eléréséhez.

8 – A jelzőgomb azt jelzi, hogy a diagnosztika nem hajtható végre. Nyomja meg, hogy megnyissa az ablakot, ahol elolvashatja a letiltás okait:

 • a bal oldali szervizajtó nyitva van;
 • nyitva van az első szervizajtó;
 • a jobb oldali szervizajtó nyitva van;
 • A VÉSZLEÁLLÍTÁS gombot megnyomta.

9 – SETTINGS gomb (beállítások). Csak a programfelület nyelve módosítható.

A generátordiagnosztika üzemmódjának aktiválása után megjelenik a diagnosztizált generátor típusának kiválasztására szolgáló menü (10. ábra), amely tartalmazza:

10. ábra: A diagnosztikai generátor típusána kiválasztására szolgáló menü a lábkiosztásokkal

1 – Diagnosztizált generátortípus.
2 – A diagnosztizált generátor névleges feszültsége.
3 – Maximális áramerősség a generátordiagnosztikához.
4 – A leggyakoribb generátortípusok csatlakozókapcsainak hivatkozásai a diagnosztizált generátorhoz való megfelelő kiválasztáshoz.
5 – Gomb a kiválasztott generátortípus automatikus diagnosztikai üzemmódjára való átváltáshoz.
6 – A kiválasztott generátortípus kézi diagnosztikai üzemmódjára váltás gombja.
7 – Agenerátor szíjtárcsája átmérőjének beállítása. Ez a paraméter akkor van beállítva, ha a generátordiagnosztika során a forgási sebességnek meg kell egyeznie a járműmotor fordulatszámával.

Az MS-33001 diagnosztikai kábel (11. ábra) generátorok és indítómotorok diagnosztikájára használt kapcsait csak a relé szabályozókapcsaira és a K30 és 50a indítókapcsokra szabad csatlakoztatni.

11. ábra

 

A generátor felkészítése a méréshez

A generátor teljesítményének ellenőrzéséhez a diagnosztikai kábel vezetékeit megfelelően kell csatlakoztatni a generátor csatlakozójának kivezetéseihez. A generátor OEM-jére hivatkozva, amelyet általában a karosszérián vagy a hátsó burkolaton tüntetnek fel, keresse meg a generátor csatlakozójának, kivezetéseinek hivatkozásait a próbapadi adatbázisban (12. ábra):

12. ábra:Adatbázis-keresésé menü és keresési eredmények

 1. Nyomja meg az Adatbázis gombot a munkapad főmenüjében (9. ábra, 2. gomb).
 2. A megnyíló ablakban (12. ábra) a „Keresés” fülön írja be a generátor sorozatszámát, és nyomja meg a „Keresés” gombot, vagy az „Autó kiválasztása” fülön válassza ki azt az autómárkát és modellt, amelybe a diagnosztizált generátort telepítették.
 3. Ha az adatbázis rendelkezik a szükséges generátorral, annak típusa, főbb specifikációi, fényképek és csatlakozóterminálok hivatkozásai (a generátor képe alatti nyíl megnyomásával megjelenítheti a csatlakozóterminál hivatkozásait).

 

Generátordiagnosztika

A teszt indításakor a következő információk jelenhetnek meg (13. ábra):

13. ábra: A lámpa, SIG, RKO, RVC, C KOREA. P-D, C JAPAN generátortípusok diagnosztikája


1 – „Test sense pin” gomb – nyomja meg, hogy az S terminál teljesítményét ellenőrizze. A feszültségszabályozó leolvassa a tényleges akkumulátorfeszültséget az S (Sense) kapocsra hivatkozva, és növeli a generátor kimeneti feszültségét a töltési veszteségek kompenzálására.
2 – K15 gomb utánozza a gyújtás indítójelét, amely a generátor feszültségszabályozójához kerül. Ha a generátor konfigurációja tartalmazza a terminált (А vagy IG, vagy 15), nyomja meg a K15 gombot a generátor diagnosztikája előtt.
3 – A mért paraméterdiagram megjelenítési mezője.
4 – Diagnosztizált generátortípus.
5 – Az egység hőmérsékletének kijelzése a hőkameráról.
6 – Generátor kimeneti feszültségét vezérlő gombok (ha a kialakítás lehetővé teszi a feszültség beállítását).
7 – Generátorterhelést vezérlő gombok. Az érték a beállított érték %-ában van megadva.
8 – Gombok a generátor fordulatszámának és forgási irányának szabályozására. Alapértelmezés szerint a próbapad az óramutató járásával megegyező irányba forgatja a generátort (ha a szíjtárcsa felől nézzük). Ha szükséges, változtassa meg a forgásirányt a CCW gomb megnyomásával.
9 – Diagnosztikai folyamatot leállító gomb.
10 – Az ellenőrzőlámpa működésének visszajelzője.

 

Képmezőn belüli kijelzések

 • K15 U V – feszültségérték a gyújtáskörben (K15).
 • K15 I mA – áramérték a gyújtáskörben (K15).
 • Duty% – kitöltési tényező % – az FR, DFM, M csatornán keresztül vett PWM jel kitöltési tényezője (a forgórésztekercsen átfolyó gerjesztőárammal arányosan).
 • Frequency Hz – frekvencia Hz – az FR, DFM, M csatornán keresztül kapott jel frekvenciaértéke.
 • Speed RPM – fordulatszám-szabályozó által mért generátor-fordulatszám.
 • Lamp voltage V – lámpafeszültség V – feszültségérték a vezérlőlámpán.
 • Lamp current mA – lámpaáram mA – az elektromos áram értéke a vezérlőlámpán.
 • I AC A – a váltakozó áram értéke a B+ áramkörben.
 • I DC A – az egyenáram értéke a B+ áramkörben.
 • U DC V – B+ kapocsfeszültség értéke.
 • Pulley RPM – generátor-szíjtárcsa fordulatszáma. Ha a szíjtárcsa mérete nincs megadva a menüben, akkor a hajtás fordulatszáma jelenik meg. Temperature C – a generátor hőmérsékletének maximális értéke, amelyet hőkamera rögzít.

A COM generátor diagnosztikai menüjének tartalma (14. ábra):

14. ábra: CPM generátor diagnosztikai menü

 • Status – generátor csatlakozásának állapotjelzője.
 • COM protokol – feszültségszabályozó protokoll verziójelzője: BSS, LIN1 vagy LIN2.
 • ID – feszültségszabályozó azonosító száma.
 • COM speed – adatátvitelisebesség-jelző a vezérlőegységtől (ECU) a feszültségszabályozóhoz. Ez a paraméter a LIN protokollal vezérelt generátoroknál jelenik meg. A következő sebességértékek jeleníthetők meg:
  • L – 2400 Bod (alacsony);
  • M – 9600 Bod (közepes);
  • H – 19200 Bod (nagy).
 • TYPE – a LIN protokollszabályozó típuskódjának megjelenítése: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C3, D1, D2, E1.
 • EXCITATION – áramérték a generátor gerjesztésének tekercsében. Ezt a paramétert a feszültségszabályozóból olvassa ki a LIN protokoll.
 • ERRORS – hibajelzés, amelyet a szabályozó továbbít a motorvezérlő egységnek. A következő hibák fordulhatnak elő:
  • E (elektromos) – elektromos hibák;
  • M (mechanikus) – mechanikai hibák;
  • T (termikus) – túlmelegedés.
 • TEMPERATURE – a szabályozó által mért saját hőmérséklet.
 • Supplier – a generátor feszültségszabályozó gyártója.
 • Supplier ID – a generátor feszültségszabályozójának gyártói azonosító száma.

 

Generátordiagnosztika kézivezérlésű üzemmódban

 1. A generátor felszerelése után végezze el a belépés alaplépéseit (9. ábra). A próbapad generátor-adatbázisának használatakor a diagnosztikai paraméterek beállítása automatikusan történik. Válassza ki a diagnosztizált generátor névleges feszültségét, a generátor típusát, a maximális diagnosztikai áramot, a szíjtárcsa átmérőjét. A diagnosztika csak akkor indítható el, ha a próbapadi diagnosztikai kimenetek csatlakoztatva vannak a generátor feszültségszabályozó kapcsaihoz.
 2. A diagnosztika elindításához nyomja meg a „Kézi teszt” (10. ábra, 6) gombot. Ha a diagnosztizált generátor COM típusú, várjon, amíg a munkapad azonosítja a generátor azonosítóját és típusát. Az ERRORS jelző mellett megjelenik a MEC mechanikai hiba értesítés. Ha a generátor konfigurációja tartalmazza az A vagy IG, vagy a 15 terminált, aktiválja a K15 gombot. Ha a generátor konfigurációja tartalmazza az ellenőrzőlámpát, a jelzőfénynek világítania kell (13. ábra, 10).
 3. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a generátor megfelelően forog-e. A szabadon futó szíjtárcsás generátorok esetében legyünk óvatosak a forgásirány kiválasztásakor. Ha rendellenes zajok vagy generátorrezgések vannak, amelyek a generátor mechanikai meghibásodására utalhatnak, állítsa le a diagnosztikát.
 4. A hajtásvezérlő gombokkal fokozatosan növelje a fordulatszámot, amíg a kimeneti feszültség megegyezik a névleges feszültséggel. Az üzemképes generátorok többsége 700–850 min–1 között indítja el az áramtermelést. Egyes COM típusú generátorok esetében 1200 min–1-nél nagyobb fordulatszámon kezdődik az áramleadás, emellett vannak LRC generátorok (Load Response Control), amelyek a kimeneti feszültség ingadozásánál átmeneti késleltetéssel rendelkeznek.

Lámpa típusú generátorok esetén a szabályozott feszültség értékét 12 V-os generátor esetén 14–14,8 V, 24 V-os generátorok esetén 28– 29,8 V között kell beállítani. Ha a generátor fel van szerelve ellenőrzőlámpával, akkor annak ki kell aludnia. Ha a diagnosztizált generátor COM típusú, a mechanikai hiba megszűnik.

A feszültségszabályozó ellenőrzése

 1. Állítsa be a fordulatszámot 1500– 2000 min–1 közötti értékre.
 2. Nyomja meg a kimenetifeszültség-vezérlő gombjait (13. ábra, 6) a generátor kimeneti feszültségének fokozatos beállításához (min.-ről max.-ra). A mért feszültség arányosan fog változni. Figyelem! A feszültségszabályozás nélküli lámpa típusú generátorok esetében ez a bekezdés kimarad.
 3. A C JAPAN típusú generátornál állítsa a névleges stabilizáló feszültséget 0 módba – a mért stabilizálófeszültség értékét az akkumulátorfeszültség értékével azonosra kell beállítani (9. ábra, 5). Ezután állítsa a névleges stabilizálófeszültséget 1 módba, és a mért stabilizálófeszültség értékét 14–14,7 V között kell beállítani.

A generátor működés-ellenőrzése terhelés alatt

 1. Állítsa be a fordulatszámot 2500– 3000 min–1 közötti értékre.
 2. Állítsa be a feszültséget 14–14,8 V között. A C JAPAN típusú generátoroknál kapcsolja be az 1-es módot.
 3. Nyomja meg az elektromos terhelésszabályozó gombokat (13. ábra, 7) a generátor terhelésének fokozatos növeléséhez. Ugyanakkor a kimeneti feszültség értékének állandónak kell maradnia, miközben a váltakozó áram (I, AC) értéke a B+ áramkörben nem haladhatja meg a névleges terhelési érték 10%-át (pl. 50 A terhelésnél az I, AC érték nem haladhatja meg az 5 A-t). Az áramoszcillogramon nem lehetnek nagy csúcsok, az értékek egyenlő határokon belül változhatnak.

A generátor műszaki állapotának ellenőrzéséhez elegendő az 50–80 A terhelés.

A generátordiagnosztika befejezése
Nyomja meg a gombot a generátor hajtásának leállításához, majd kattintson a „vissza” gombra az üzemmódból való kilépéshez és a tápellátás eltávolításához. Most a generátor levehető a padról.

 

Generátordiagnosztika automatikus vezérlésű üzemmódban

 1. A generátor rögzítése és csatlakoztatása után a kezdőképernyőn (9. ábra, 3) lépjen az „Általános generátor” menübe.
 2. A megnyíló ablakban válassza ki: a diagnosztizált generátor névleges feszültségét, 12 V vagy 24 V, a generátor típusát, a maximális tesztáramot, a szíjtárcsa átmérőjét (ha az érték ismert). A generátor alap használatakor az ellenőrzési paraméterek beállítása automatikusan történik.
 3. A diagnosztikai folyamat automatikus módban történő elindításához kattintson az „Automatic test” (10. ábra, 5) gombra.
 4. Az „Automatic test” gomb megnyomása után megjelenik egy ablak a generátor előtesztjének fordulatszám-beállításához (15. ábra) min–1 közötti értékre.

15. ábra
 

Ha a generátor normálisan forog, és nincs jele az egység mechanikai meghibásodásának, nyomja meg az „OK” gombot – megnyílik az automatikus ellenőrzési mód ablaka (16. ábra).

5. Az Automatikus ellenőrzés menüben aktiválja az ellenőrzés minden lépését egymás után. A tesztelés minden szakaszának befejezése után az eredmény eltárolható a próbapad memóriájában, és a generátor leszerelhető a próbapadról.

16. ábra: Automatikus ellenőrzési mód menü, az automatikus tesztlépések minden generátortípus esetében egyediek

1 – Aktiválógombok a generátor vizsgálati (mérési) fázisaihoz:

 • lámpateszt
 • a vezérlőlámpa áramköri teljesítményének ellenőrzése,
 • indítási fordulatszám teszt
 • a generátor-szíjtárcsa fordulatszámának meghatározása, amelynél az áramtermelés elindul,
 • feszültségszabályozó-teszt – vezérelt szabályozók teljesítményének ellenőrzése,
 • max. áramerősség
 • a generátor által termelt maximális áramerősség meghatározása.

2 – A teszteredmények megjelenítésére szolgáló mező.
3 – Reset gomb egy új tesztciklushoz.
4 – A teszt eredményeinek mentésére szolgáló gomb.
5 – A mért paraméterek aktuális értékei.

A 17. ábra a generátorvizsgálat jegyzőkönyvének tartalmát mutatja be.

17. ábra: Generátorvizsgálati jegyzőkönyv

 

Indítómotor-diagnosztika

Az indítómotor diagnosztikai vizsgálatának lépései:

 1. Az indítómotor felszerelése a munkaterületre, és rögzítése.
 2. A „B+” tápkábel csatlakoztatása, célszerűen az adapterre fogatva. A „B–” testkábelt csatlakoztassa az indítómotortesthez (18. ábra).
 3. Csatlakoztassa a munkapad 50-es portját a behúzótekercs csatlakozójához (50-es kapocs 18. ábra).
 4. Csatlakoztassa a K30 és K45 kábeleket a megfelelő indítókapcsokhoz (19. ábra).
 5. A főmenüben válassza ki az indítómotor-diagnosztikai módot, majd a névleges feszültséget (12 V vagy 24 V) – a diagnosztizált egység specifikációi alapján.
 6. Állítsa be a diagnosztika időtartamát és nyomja meg a Start gombot (20. ábra, 5).
 7. A beállított idő lejártakor a próbapad leállítja a diagnosztikát, és megjelennek a mért paraméterek (20. ábra). A feszültség- és áramváltozásokat tartalmazó oszcillogramok bemutatják az indítómotor műszaki állapotát és a meghibásodások valószínű okait.
 8. Az indítómotort le lehet szerelni a próbapadról.

A próbapad az indítómotor terheléses vizsgálatára nem alkalmas.

18. ábra: Az indítómotor elhelyezése a munkatérben, a vezetékek csatlakoztatása

 

19. ábra: Az indítómotor kivezetései

A mérési lehetőségeket a mérési képernyő (20. ábra) tartalmának ismertetésével követhetjük nyomon.

20. ábra

 

Az Indítómotor-diagnosztika menüje (20. ábra):
1 – A teljes vizsgálati idő alatt mért paraméterek oszcillogramja.
2 – A paraméterek oszcillogramja az indítómotor beindulási időintervallumában, az 1. képből nagyítva.
3 – A teszt időtartamának beállítása.
4 – A teszt megkezdése után másodpercben mért paraméterek:

 • B+ I A – elektromos áram a 30-as kapocsnál (В+);
 • B+ U V – feszültség a 30-as kapcson (В+);
 • K50 I A – elektromos áram az 50-es kapocsnál;
 • K50 U V – feszültség az 50-es kapcson;
 • K30 K45 V – K30, K45 mágnesszelep kapocsfeszültség-esés – pillanatnyi.

5 – Diagnosztikaindító gomb.
6 – Aktuális paraméterek:

 • I AC A – váltakozó áram a В+ áramkörben (30. kapocs);
 • I DC A – egyenáram a В+ áramkörben (30. kapocs);
 • U DC V – feszültség a В+ áramkörben (30. kapocs);
 • К30 К45 V – К30, К45 behúzótekercsérintkezők kapocsfeszültség-esése – átlagos.

A próbapadról további információt az INTENT Hungária Kft. ad:
9400 Sopron, Hőflányi u. 11., Tel.: 06-99/555-515

 

A próbapad leírása a gyártó, az MSG equipment Operation manual és User manual anyagai, az Intent munkatársainak a gyártóval folytatott konzultációja, valamint a berendezés beüzemelése során szerzett tapasztalatai alapján készült. A szerzői jogok az importőr Intent Kft. és az Autótechnika folyóirat szerkesztősége tulajdonát képezik, az anyag kereskedelmi és oktatási célra történő felhasználása csak az Intent Kft. írásos engedélye alapján engedélyezhető.