Alkoholizálunk

Az Európai Unió megújuló energia irányelvében előírtak teljesítése érdekében Magyarországon is megnövelték a motorbenzin biokomponens-tartalmát. Az EU célja fokozatosan csökkenteni a nem megújuló energiaforrásból, tehát kőolajból előállított tüzelőanyagok felhasználását és előtérbe helyezni a megújulókat. Az alapvető cél a CO2 -kibocsátás további csökkentése, a kőolajfüggőség mérséklése, a bioetanol-gyártás munkahelyteremtése és a melléktermékek hasznosíthatósága.

A kötelező bioüzemanyag-részarány mértéke a 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban 8,2%, ezen belül a 95-ös RON motorbenzin esetében a kötelező bioetanol-részarány mértéke 6,1%.

A bioetanol-részarány a forgalomba hozott bioetanol energiatartalomban kifejezett mennyiségének – ideértve a forgalomba hozott ETBE és TAEE energiatartalmából a megújulónak minősülő részt – és a forgalomba hozott 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin energiatartalomban kifejezett mennyiségének hányadosa, százalékértékben, egy tizedesjegy pontossággal meghatározva. Az energiatartalom a tüzelőanyag és a bio-tüzelőanyag térfogatából, illetve tömegéből számított fűtőérték (MJ/liter vagy MJ/kg).

Ezért a 6,1 energiaszázaléknak megfelelő bioetanol kb. 9 tf%-nak felel meg. Az E10-es jelzésű motorbenzin legfeljebb 10 térfogatszázalék biokomponens-tartalommal rendelkezik és megfelel a kötelezően betartandó MSZ EN 228:2012+A1:2017 Gépjármű-hajtóanyagok. Ólmozatlan motorbenzin szabványnak. A szabványalkotók figyelembe vették a 98/70/EU európai gépjármű-hajtóanyag irányelv 2009/30/ EK, 2011/63/EU és a 2014/77/EU módosításait követő új követelményeket.

BIOKOMPONENSEK

Az etanolon (bioetanol) és egyéb oxigenátokon (pl. ETBE etil-tercier-butil-éter) kívül más biokomponens (szénhidrogén) is hozzáadható a motorbenzinekhez és a megújuló nyersanyagok együttes feldolgozása a finomítókban szintén megengedett, feltéve, ha a végtermék megfelel az EN 228 követelményeinek. A hazai E10 is tartalmaz bioetanolból előállított ETBE keverőkomponenst.

Az E10 megváltozott kémiai jellemzői miatt elsősorban nem a motorra, hanem a tüzelőanyag-ellátó rendszerre lehet veszélyes. A nagyobb alkoholtartalom károsíthatja az erre érzékeny tömítéseket, szelepeket, a gumialkatrészeket. Az E10-es benzin több vizet köt meg, ami előállításakor, szállításakor, átfejtéskor kerülhet bele. A víztartalom korróziót okozhat. Az alkoholtartalom a tüzelőanyag-ellátó rendszerben lerakódott szennyeződéseket is leoldhatja. Probléma továbbá a benzin kémiai stabilitása, rövidebb idejű eltarthatósága. A gépjármű fogyasztása csekély mértékben megnőhet, mert a biokomponensként jellemzően hozzáadott bioetanol fűtőértéke harmadával kisebb, mint a benziné.

UTÓSZÓ (MAGÁNVÉLEMÉNY)

Ismerve a közúti közlekedés CO2 éves összkibocsátását az európai légtérben, ebből is a benzines személygépkocsikét, a dolog bagatell. Indokolatlannak tűnik a biokomponens bekeverése a benzinbe. Ágyúval lövünk verébre. Előnyei, ha nem is mondvacsináltak, de igazán nem meggyőzők a probléma egészéhez képest. A döntéshozók felmérték vajon a hátrányait is? Ha a belső égésű motorok szénhidrogén tüzelőanyagának a forrása nem a kőolaj vagy a földgáz lenne, hanem szintetikus, (merjünk nagyot és drágát álmodni), a belső égésű motorok léte nem lenne megkérdőjelezhető.

Forrás: https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_E10_compatibility.pdf https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_B10_compatibility.pdf https://totalcar.hu/magazin/kozelet/2019/12/13/uj_95-os_benzin_magyarorszagon_a_regi_autoknak_art/ https://www.origo.hu/auto/20200108- 10-fontos-kerdes-az-e10-benzinrol.html
MSZ EN 228:2012+A1:2017 Gépjármű-hajtóanyagok. Ólmozatlan motorbenzin 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról