Látni és látszani 2018

Az autószervizek társadalmi felelősségvállalása sokféle módon nyilvánulhat meg. Kézenfekvő az, ha a szervizek az alaptevékenységi körükbe tartozó módon teszik ezt, mely például a „Látni és látszani 2018 –  Egymásért” akció támogatásában, az abban foglalt gondolatokkal való azonosulásban tökéletesen megtestesülhet. Az önkéntes társadalmi felelősségvállalás azt jelenti: autós ügyfélkörükben mindent megtesznek azért, hogy tudatosuljon a közlekedésbiztonság elsőrendű fontossága!

Műhelyellenőrzésükben kiemelt figyelmet fordítanak minden kapcsolódó elem vizsgálatára, tanácsokkal szolgálnak járműbiztonsági kérdésekben. 

SAJÁT AKCIÓKAT SZERVEZHETNEK – az országos akció keretein belül – a „Látni és látszani 2018 – Egymásért” tartalmi elemeinek átvizsgálására. A kapcsolódó szolgáltatások kedvezményeiről, esetleges ingyenességéről a műhelyek maguk dönthetnek, ügyfélkörüket és környezetüket a médián keresztül erről értesíthetik.
Megtehetik ezt úgy, hogy a bármely más javítással hozzájuk forduló ügyfél járművét, egyfajta bónusz szolgáltatásként, a „Látni és látszani 2018 – Egymásért” akció időtartama alatt a kampány tartalmi elemeire kiterjedően fokozottan ellenőrzik, illetve a kifejezetten az akció miatt hozzájuk forduló ügyfeleknek térítésmentes ellenőrzéssel (szemrevételezés) és tanácsadással segítenek. MEGHIRDETHETNEK a „Látni és látszani 2018 – Egymásért” kampányhoz kapcsolódóan saját ellenőrzési, javítási szerviz akciót, melyben  a felmerülő javításokra kedvezményt kínálnak. 

A csatlakozni kívánó szervizek kérjük a „Társadalmi felelősségvállalási nyilatkozat”-ot elektronikusan kitöltve juttassák vissza az auto@xmeditor.hu e-mail címre!

További információkat, kapcsolódó dokumantumokat megtalálnak az akció honlapján: https://latnieslatszani.hu/

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSSAL AZ ORSZÁGOS  KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI TÁRSADALMI AKCIÓ SIKERÉÉRT  FELELŐSSÉG ÖNMAGUNKÉRT, FELELŐSSÉGGEL EGYMÁSÉRT!