Előfizetek 2012 szeptember
Olvasson bele!
Autótechnika digitális folyóirat

Előfizetek 2012 szeptember
A főszerkesztő üzeni

LEGYEN HASZNÁRA!

Tovább

A vezércikket az autodigáról kell írnom. „Diga-idő” van, így járja. Október 12-től – péntektől vasárnapig –Győrbe várunk mindenkit, aki az autójavítással bármilyen kapcsolatban is van. Rendkívül széles ez a kör: sokan tudnak, még többen próbálnak megélni az autóból. Szóval írnom kell, szívesen is teszem. Az eddigi tizenkilenc vásár beköszöntőjét is én írtam, a huszadiknak, így lenne várható, könnyen kell mennie. Keresem a gondolatokat. Az utóbbi években már szinte minden érvet előhoztunk, cikkeink szalagcímébe írtuk, hogy nehezedő, válságokkal terhelt, pénztelenedő időkben mi mindent kell tennünk a túlélésért. Ha helytállóak voltak az akkori tanácsok, digára hívó érveléseink, akkor azok bizony semmit sem veszítettek aktualitásukból. Egy tartós dolog van, ’s az nem más, mint a válságból való kilábalás. Ha ezt felismerjük, máris könnyebb, erre fel lehet készülni, ezzel együtt kell és lehet élni. Ne várjuk ölbe tett kézzel a „majd jobb lesz” időket.

„Fel kell tennünk azt a kérdést, hogyan lehet elkerülni, hogy ne ebben a stagflációban kínlódjunk tovább” – mondta Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke. A stagfláció – meg kellett ezt a közgazdasági kifejezést tanulnunk – olyan nagy infláció, mely lassú gazdasági növekedéssel vagy akár recesszióval, illetve magas munkanélküliséggel párosul. Az autóipart sokadik hullámban sújtja, és nem jók az idei kilátások sem. Az autókereskedelem továbbra is a padlón van és a fenntartó ipar is részben munkátlansággal, részben a létét fenyegető „fekete-sereggel” küzd. Üde színfolt éppen Győr, ahol az autógyártás szinte hétről hétre jó hírekkel, egyre újabb beruházásokkal és munkaerőigénnyel jelentkezik.

Szóval, nekünk az „ez van” állapotában kell léteznünk. Más stratégiákat követel, mint a jól menő időké. A jelen idő fokozottabban követeli meg a tudást, a szakadatlanul megújuló autótechnika követését, értését. A munka hatékonyságának növelését és eredményességét. Meg kell oldani szinte minden problémát, amivel az ügyfél jelentkezik és nincs már annak megoldására megfizettethetetlen két hetünk. Hatékonyan, több lábon állva – ez már több, mint távoli cél, e nélkül már ma sem mennek a dolgok.

Jó eszközök és információforrások, nagy találati biztonságot adó diagnosztika, gyors és az adott javítási feladatnak megfelelő alkatrészellátás, ezek az alapfeltételek. És a jó szakember-utánpótlás, hogy talán a legfontosabbról meg ne feledkezzek.

Hálózathoz csatlakozás? – általános tanács erre nézve nincs, a jó hálózatok sok előnnyel járnak, de a döntéshez mérlegelendőek a helyi adottságok, egyéni lehetőségek, személyi feltételek, jövőbeli elképzelések.

Mondtuk azt is, hogy „Jöjjön el! Ne vegye el magától a lehetőséget, hogy valami olyat lásson, mely hasznára lehet!”. Az autodiga, mint eddig mindig, most is megadja a lehetőséget, hogy a „merre és hogyan tovább” kérdéseire választ, de legalábbis ötleteket kapjon, elhatározásra jusson. „A digán láttam és szöget ütött a fejembe” – sokan ezzel kezdték telefonhívásukat, mikor a diga után tanácsot kértek.

„A diga a szakemberek találkozója” – szlogent használtuk sok éven keresztül. Semmit sem veszített aktualitásából. Az egymástól szerezhető friss „piaci” értesülések értéke felülmúlhat minden mást, főleg nem igazán konszolidált időkben.

A garázsipari vásárok Európában nehezen élik meg a válságot, saját maguk korábbi nagyságához, jelentőségéhez mérten jóval kisebbek vagy be is zártak. Az autodiga nagysága, kiállítóinak száma tükrözi mai országhelyzetünket, a külföldi cégek hazai képviseletei sem javítják a helyzetet, szűkre szabott büdzséjük – mint mondják – nagy „digadalomra” lehetőséget ezekben az években nem ad.

Az autodiga óvatos reménnyel kitűzött alapterülete idén teljesen betelt. Az autodiga fiatal rendezőcsapata igyekszik az új helyszínen a kiállítást új elemekkel gazdagítani.

Vagyunk, a szakma fel tudja mutatni önmagát, és ez napjainkban igencsak figyelemre méltó. Sikerről majd csak akkor beszélhetünk, ha Önök, a szakma művelői eljönnek a digára, és hasznosnak ítélik.

Várjuk Önöket! Legyen hasznukra!

Tartalom