Előfizetek 2011 május
Olvasson bele!
Autótechnika digitális folyóirat

Előfizetek 2011 május
A főszerkesztő üzeni

AUTÓSZERELŐI BŰNÖZÉS

Tovább

Magyarország alaptörvényét, alkotmányát elfogadta a parlament, és már csak alig egy félévet kell várnunk a hatálybalépéséig. Az alaptörvényből sok mindent le lehet vezetni, ezért alaptörvény, nézzük meg, vajon az autószereléshez is találunk-e benne valami ide vonatkoztatható utalást. Ha rákeresünk az autószerelés szóra, nem lesz találatunk. Áttételesen és mégis közvetlenül belőle levezethetően azonban igen.

Az Alkotmány XXI. cikke szerint

„Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.

Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt – törvényben meghatározottak szerint – helyreállítani vagy a helyreállítás költségét viselni.”

A IV. cikk kimondja

„Mindenkinek joga van (…) a személyi biztonsághoz.”

A XIII. cikk pedig megfogalmazza

„A tulajdon társadalmi felelősséggel jár.”

Egészséges környezet – biztonság – felelősség. Ezek a kulcsszavak.

Látom a hirdetéseket a neten: Ha Önnek problémát okoz a koromszűrő, az „e-gé-er”, sok AdBlue fogy, ha ön nem elégedett a teljesítménnyel – megoldjuk: kiiktatjuk, kivágjuk, kifúrjuk, megkerüljük, lekötjük, illetve felturbózzuk. Akár meg is várhatja.

Miért csinálják ezt az autószervizek, az autószerelők?

Mint mondják: mert igény van rá…

És még segítenek is az embereken (és magukon). Kölcsönös előnyök! Magyarázatuk is van rá: feleslegesek ezek a motorlefojtó, rontó berendezések, a nyomatékot és a teljesítményt is csak azért nem adják oda a gyártók, hogy pénzt kérhessenek a többért.

A másik „segítség” az autósoknak a műszaki vizsga: ma – ha nem is mindenhol, de van ahol – minden átmegy. Közlekedésbizonytalanul, környezetszennyezően.

Hallom a kollégák panaszát: hol van a szakma becsülete, a mester önbecsülése, szakmai elkötelezettsége, felelőssége?

Mondhatnánk azt, hogy ez van. Nem nagy ügy. Virágozzék száz virág, közlekedni is muszáj, pénz pedig nem sok van. Egyébként is, miért pont én.

De van alaptörvény, törvények, jogszabályok. És ezek szerint mindenkinek joga van az egészséges környezethez. Aki a környezetben kárt okoz, büntethető és köteles a helyreállítás költségét viselni.

Mindenkinek joga van a személyi biztonsághoz. Ahhoz a biztonsághoz, melyet a kitűnő biztonságú technika, autóink adhatnak. Magunknak és a közlekedés többi résztvevőjének.

A tulajdon – az autónk is tulajdonunk – társadalmi felelősséggel jár. Felelősségünk van tulajdonosként, javítóként a környezetért, a biztonságért.

És aki nem a fentiek szerint tesz – az emissziótechnikát kiiktatja, az adott technika határait átlépi, a biztonsággal kockáztat –, vét. Fogalmazzunk egyértelműen: bűncselekményt követ el.

Sokak nem jutnak el eddig a felismerésig, nem tudatosul bennük cselekedeteik következménye. Talán nem tennék, ha belátnák. Akiknek pedig az ellenőrzés lenne a dolga, talán érzik ezeknek a súlyát, de ma nagyon erőtlenek.

Vajon tudunk-e a mi szakmánkat érintő területeken is tenni, hogy az alaptörvényben foglaltaknak eleget tegyünk?

Azt kellene sugallnom a vezércikk „magasságából” Önöknek, hogy biztosan igen, de úgy vélem, úgy tapasztalom, hogy mostanában biztosan nem. De törekedjünk rá!

Tartalom