Vezérműcsere a 2 literes, 16 szelepes Ford Focus-motorokon

A 2 literes, 16 szelepes EDDB, EDDC és EDDD kódú Ford Focus-motorok vezérműszíjcseréjével kapcsolatban több probléma is felmerült a szervizekben, ezért a Contitech segítséget nyújt a vezérműkészletek cseréjében. Jelen cikkünkben részletesen leírjuk az elvégzendő lépéseket.

A gyártó 160 000 km-enként vagy 10 évente írja elő a vezérműszíj cseréjét. A teljes procedúra 2,2 órát vesz igénybe. Érdemes a hűtőfolyadék-szivattyút is cserélni minden szíjcsere alkalmával. Az alábbi célszerszámok szükségesek a műveletek elvégzéséhez:

1. Vezérműtengely-rögzítő OE (303-376)
2. Főtengelyrögzítő OE (303-574)
3. Ellentartó szerszám OE (205-072)

ELŐKÉSZÜLETEK

A motorkód alapján azonosítsuk a járművet! Válasszuk le a jármű akkumulátorát. Ügyeljünk rá, hogy a forgattyús- és a vezérműtengelyt ne forgassuk, amíg a vezérműszíj nincs a helyén. Mindig az óramutató járásával megegyező irányba forgassuk a motort, kivéve, ha a típusspecifikus leírás mást nem ír. Csak a főtengelyen keresztül forgassuk a motort. Függesszük fel a motort úgy, hogy az első motortartó bakot tehermentesítsük. Mindig tartsuk be a gyártó által előírt meghúzási nyomatékokat.

SZÉTSZERELÉS

A kormányszervo tartályát vegye le a helyéről, de a csöveket ne húzza le róla! A segédberendezéseket hajtó szíjat szerelje le! Vegye ki a kiegyenlítő tartályt (a csöveket nem kell megbontani)! Szerelje le a hűtőfolyadék-szivattyú szíjtárcsá- ját és az alsó, valamint a felső vezérműburkolatot!

Ezután vegye le az első motortartó bakot! Ahogy az előkészületekben említettük, előtte függessze fel a motort, hogy a szereléskor tehermentes legyen a motortartó bak! Ezután következik a középső vezérműburkolat, a gyújtógyertyák, a hővédő pajzs, a forgattyúház-szellőztetés csöve és a szelepfedél. A szelepfedél csavarjainak meglazítása bentről kifelé és átlósan történjen!

A SZÍJ LESZERELÉSE

Állítsa a motort felső holtpontra (FHP) az 1-es hengernél! Helyezze fel a vezérműtengely-rögzítő szerszámot (OE 303- 376) ➊, ➋!Helyezze be a főtengely rögzítő szerszámát (OE 303-574)! Ehhez csavarja ki a vakdugót a motorblokkból és a helyére csavarja be a szerszámot ➌, ➍!Figyelje a jelölést a főtengelyszíjtárcsán ➎!


Lazítsa meg a feszítőgörgő csavarjait és lazítson a szíjfeszességen! Ehhez a feszítőgörgőn lévő hatlapú süllyesztésbe tett kulcs segítségével, az óramutató járásával megegyező irányba kell fordítani a feszítőt. Vegye le a főtengelyszíjtárcsát! A szíj ezután levehető ➏.


A SZÍJ FELSZERELÉSE

Lazítsa meg a vezérműtengely szíjtárcsájának csavarjait. Ehhez használja az OE 205-072 számú ellentartó szerszámot ➐!


Ügyeljen arra, hogy a vezérlés ne mozduljon el! Érdemes ellenőrizni vagy újra elvégezni a felső holtpontra állítást és a tengelyek rögzítését. Szerelje fel az új alkatrészeket! Ügyeljen rá, hogy a feszítő fémlemeze ➑ megfelelően illeszkedjen a fémlemezen kialakított furatba ➒, ➓, ⓫!

Helyezze fel a szíjat az óramutató járásával ellentétes irányba, a főtengellyel kezdve! Ügyeljen arra, hogy a vezérműszíj ne törjön meg a szerelés közben. A szíjnak feszesnek kell lennie a tárcsák között.

Feszítse meg a vezérműszíjat a feszítőgörgő segítségével! Fordítsa el a görgőt a hatlapú süllyesztésbe tett kulcs segítségével az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a jelölések egybeesnek ⓬, ⓭.Húzza meg a feszítőgörgő csavarját 25 Nm-rel! Helyezze vissza a főtengelyszíjtárcsát! Használjon ellentartást és húzza meg a csavarokat 115 Nm-rel!

Vegye le a rögzítő szerszámokat és húzza meg a vezérműkerék-csavarokat 68 Nm-rel! Forgassa a főtengelyt két fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba! Állítsa az 1-es hengert felső holtpontba és helyezze vissza a rögzítő szerszámokat! Ha nem lehet visszaszerelni őket, akkor állítsa újra a vezérlést és ellenőrizze a feszítést!

Vegye ki a rögzítő szerszámokat, csavarja vissza a vakdugót, majd 24 Nm-rel húzza meg! Szerelje vissza az alkatrészeket a szétszereléssel ellentétes sorrendben!

Összeszerelés: a szelepfedél csavarjait első körben 2, majd 7 Nm-rel húzza meg, szerelje vissza a gyújtógyertyákat és a felső vezérlésburkolatot (10 Nm-rel húzza meg a csavarokat) az alsó burkolattal együtt (7 Nm-rel húzza meg a csavarjait)!

A hűtőfolyadék-szivattyú szíjtárcsáját helyezze vissza, csavarjait 24 Nm-rel húzza meg! Szerelje vissza a segédberendezések szíjhajtását! Helyezze vissza a motortartó bakot! A csavarokat 48 Nm-rel, az anyákat 80 Nm-rel húzza meg!

Jegyezze fel a vezérléscsere időpontját, a jármű addigi futásteljesítményét és a következő csere időpontját/futásteljesítményét!

Vigye el a járművet egy próbaútra!