Autotechnika szakfolyóirat
Autotechnika szakfolyóirat
2020. augusztus | Olvasson bele!

Veterángépjármű-restaurátor szakmérnöki diplomaosztó

A Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként 2010. január 1-jén jött létre az Óbudai Egyetem, melyre elsőként iratkoztak be a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Veterán-gépjármű restaurátor szakmérnöki kurzusának hallgatói.

 

 

 

A restaurátorkurzus évnyitója több éves előkészítő munka után 2010 februárjában volt. Négy félévnyi intenzív tanulás után érkeztek el a hallgatók a záróvizsgáig, ahol számot adtak az elsajátított anyagról, bemutatták önálló munkáikat, megvédték szakdolgozataikat.

Az ünnepélyes diplomaosztóra 2012. március 2-án került sor a Bánki-kar dísztermében. Az elnökségben helyet foglaltak a kurzus vezetői, meghívott vendégei.

Dr. Horváth Sándor megnyitó szavaiban visszaemlékezett a restaurátor szakmérnök képzés indításának körülményeire, a képzés megindításának szükségszerűségére. Kiemelte, hogy egy újonnan induló képzés esetén szükség van a kar vezetése és a hallgatók közti interaktív kommunikációra, melynek eredményeképpen a tananyagot folyamatosan lehet finomítani.

Elmondta, hogy az első restaurátor tanulókör nagyon rövid idő alatt összekovácsolódott, a létrejött önszerveződő szakmai közösség tagjai egymást segítve küzdötték végig magukat a hatalmas ismeretanyagon. Megemlékezett arról is, hogy az áldozatkész külső cégek segítsége nélkül nehéz lett volna színvonalas képzést nyújtani.

hirdetés

 

A dékán megemlékezett a kurzus közelmúltban tragikus körülmények között elhunyt tagjáról, Török Gáborról. Hangsúlyozta érdemeit a képzés jobbítása és a hazai veteránautórestaurátor szakma fejlesztése terén, és bejelentette, hogy a kar Török Gábor tiszteletére június 8-án emlékkonferenciát szervez.

Dr. Rojkó Ádám mint a minisztérium képviselője és a Magyar Veterán Autó és Motor Szövetség alapító tagja elmondta, hogy a képzés hiánypótló Magyarország fejlődése lehetővé tette, hogy a múltunk örökségét képező veterán járművekkel foglalkozó vállalkozások száma örvendetesen növekszik, így szükség van a restaurátor szakma ezen részterületének művelőire. A hallgatók szemléletében bekövetkezett változás garancia a technikai eszközeink szakavatott megőrzésére.

A Bánki-kar vezetősége az állami oklevél mellé a hallgatóknak adományozott egy díszdiplomát, melynek ornamentikája megegyezett a Henry Ford által kibocsátott első részvényének keretével (az első részvényt fiának, a másodikat Galamb Józsefnek adományozta). A diploma közepén Benz első négykerekűje, a Velo, Ford első műhelye, Bánki Donát portréja, Adam Opel első gyárának látképe és egy 1954-es Ford Thunderbird látható. A díszdiploma magyar és angol nyelven tartalmazza a tulajdonos képzettségét, azt igazolandó a záróvizsga elnöke, a kar dékánja írta alá, és Bánki Donát arcképét tartalmazó viaszpecsét díszíti.

A nagyszámú vendég jelenlétében megtartott diplomaosztó után Csernák Sándor tankörtitkár a hallgatók nevében köszöntötte a megjelenteket, tartott összefoglalót a képzésről, majd meglepetésként és hagyományteremtőként emlékszalagot helyezett el a Bánki-kar zászlaján.

A végzős hallgatók a szakdolgozatvédés sorrendjében: Csernák Sándor, Juhász Béla, Karches Attila, Katona Gábor, Kemény Balázs, Maróti József, Seres Tamás, Szabó Tamás, Troján Imre, Zwick Gábor, Himer Zoltán, Kostyál Tivadar, Adorján Gábor, Bartha Péter Sándor, Békési Zsolt, Csurgó László, Horváth István, Katona Péter, Molnár Béla, Sipos Tamás, Sohodóczki János, Szimán Imre Zsolt.

A diplomaosztó után a hallgatók a vendégeket fehér asztallal várták és elbeszélgettek a meghívottakkal.

 


Kapcsolódó dokumentum:


64


Tetszett a cikk?

hirdetés

hirdetés