Autotechnika szakfolyóirat
Autotechnika szakfolyóirat
2021. augusztus | Olvasson bele!

AOE közgyűlési beszámoló

hirdetés

TISZTELT EGYESÜLETI TAGJAINK!

 

Az egyesület rendezvényét szép létszámmal tisztelték meg szervezetünk tagjai, de azok is meglátogattak bennünket, akik ez idáig nem tartoztak egyesületünk tagrendszerébe. Köszönetünket fejezzük ki minden megjelent, szakmát képviselő kollégánknak!

A megjelentek a konferencián színvonalas, mélyreható előadás keretén belül a szakmaterület egy különleges diagnosztikai területét ismerhették meg, melyet dr. Nagyszokolyai Iván és Őri Péter prezentált. A megjelent szakma képviselői számára lehetőséget biztosítottunk arra – amely régi kérése volt a szakmának –, hogy legyen idő egymással való beszélgetésre, eszmecserére. Ezen a napon is kikristályosodott a szakmának azon véleménye, többet kell találkozni, hogy a mindennapi szakmai problémák megoldásának folyamatairól tudjanak tapasztalatokat megosztani egymással. Továbbra is felmerült az igény az irányított és mélyrehatóbb érdekképviselet működtetésére.

Elnök úr az egyesület ügyvezetése és a tagság nevében megköszönte azt az áldozatos munkát, amelyet az egyesület tisztségviselői végeztek az ötéves ciklus ideje alatt. Az egyesületünk leköszönő tisztségviselőinek egy emléklappal köszöntük meg az áldozatos munkájukat, és a közgyűlés alkalmát felhasználva köszöntöttük az egyesületünk tiszteletbeli tagjait, melyet díszoklevéllel tanúsítottunk és kértük őket, hogy a továbbiakban is segítsék az egyesületünk sikeres, értékmegtartó működését.

Mivel a közgyűlés tisztségviselő-választással egybekötött volt, ezért új elnökséget és felügyelő bizottságot kellett választani. A jelölőbizottság beterjesztette az általuk végzett munka alapján javaslataikat, melyet a közgyűlés szavazati joggal felruházott tagjai minősített szavazással elfogadtak.

Az egyesület közgyűlésén részt vett a szervezetünk által megbízott jogi képviselőnk, aki segítette a törvényes lebonyolítását a közgyűlésnek. Tartott is egy tájékoztatót a 2014. március 15-én életbe lépett Polgári törvénykönyv egyesületekre vonatkozó változtatási kötelezettségéről. Javaslatára a közgyűlés az érvényben lévő alapszabály szerint működtethető 2016. március 15-éig, de ez alatt az időszak alatt kötelező egy új alapszabály elkészítése, és az ahhoz illesztett választási ciklusok és vezetői feladatkörök meghatározása. A közgyűlés az információkat tudomásul véve megszavazta az új elnökséget, és a felügyelő és etikai bizottságot.

A megválasztott új elnökség és fel-ügyelő-etikai bizottság tagjai:

Spindler Tibor elnök

ifj. Pápai József alelnök

Kukoly Sándor elnökségi tag

hirdetés

Pátkai Miklós elnökségi tag

Papp Zoltán elnökségi tag

Kézér Zoltán FB-elnök

Andris József FB-tag

Kuczik Zsigmond FB-tag.

Az újonnan megválasztott tisztségviselőknek a legfontosabb feladatuk az előttük álló időszakra a meghatározó és intenzívebb érdekképviselet a szakmaterületen, fokozott tagtoborzás, és a feketegazdasággal szembeni hatásos fellépés. Az egyesületünk jogi képviselője által javasolt szervezeti átalakulás lebonyolítása, amelyet végre kell hajtani 2015 második félévére.

A megválasztott elnökség a közgyűlés végén megköszönte a tagság bizalmát és megkezdi rövid időn belül a tevékeny munkát, szem előtt tartva a megbízott jogász által meghatározott átalakulási folyamatok szükségességét.

 

 

A közgyűlésen megjelentek a zárszó után egy közös képpel, majd utána eszmecserével zárták ezen eredményes napot.

Köszönetünk a megjelenteknek és tagjainknak az aktív munkáért!


Kapcsolódó dokumentum:


72-73


Tetszett a cikk?

hirdetés

hirdetés