Előfizetek 2020 április
Olvasson bele!
Autótechnika digitális folyóirat

Előfizetek 2020 április
A főszerkesztő üzeni

TANÁR ÚR, EZT NEM FOGOD ELHINNI…

Tovább

E-mailt kaptam. Kapok naponta 50 és 100 között. Ha egykori tanítványom ír, annak, ahogy ma mondani szokták, prioritása van.

„Kedves Tanár úr! Tanítványod vagyok a régi időkből és folyamatosan tanítványod is maradtam újságod révén. Tudom, benne vagy a szakmai sűrűben, ezért kérlek, adjál a lapban nyilvánosságot annak, ami velünk történt. Hátha valakihez felér. Nem én lehetek az egyetlen, aki bajba került.
Autós szakember szerettem volna lenni, amióta eszem tudom és ehhez iskoláim, tanáraim nagyban hozzásegítettek. Te különösen. Lett műhelyem, visszatérő ügyfeleim mutatják, talán nem is rosszul végzem a munkámat. Nagy örömömre fiam is követ a pályán. Autós suliba küldtem, tudtam, hogy 4+1 év, és ami fontos, utána 1 év technikusi. Eddig minden jól ment, most azonban megdöbbentő dolog történt.”
A levél hosszú, így nem idézem szóról szóra. A tartalma összefoglalva az alábbi.

A 2020–21-es tanévre történő beiskolázáskor érte őket a meglepetés.
Hajdan, 2015-ben, ez levélíróm gyermekének iskolakezdése, nem volt ez túl régen, a továbbtanulási tájékoztatón és később is, ha információt kértek a továbbtanulásról a diákok és szüleik, az intézmények képviselői elmondták – és ez így volt köztudott –, hogy az érettségit követően az autószerelő/ autóelektronikai műszerész szakma megszerzése után a tanulmányait folytatni akaró diák egy újabb tanév alatt a legtöbb intézményben autótechnikussá és/vagy néhány iskolában alternatív gépjárműhajtási technikussá képezheti magát. Mint levélíróm mondja, ez volt a képzésben igazán vonzó.
Tehát a most és még 4 évig a végzős autószerelőket, autóelektronikai műszerészeket ennek megfelelően a „régi” autótechnikus vagy alternatív gépjárműhajtási technikus programjai szerint szabadna (kell) tovább képezni.
Alapszabály, hogy a dolgoknak felmenő rendszerben kell történniük, illetve kifutniuk. (Ez bizonyára így volt az antik Rómában is, a biga, azaz harci szekér technikusoknál, és a római jog ma is meghatározó…)

Az történt, hogy ma a továbbtanulási központi beiskolázási rendszer (vagy efféle) nem ismeri a ráépüléses technikusi képzést. Szerinte azok szerint, akik csinálták, ilyen nincs.

Hogyan lehetséges az, hogy egy 2015-ben elindított képzést egy akkor beiskolázott diák nem tud úgy befejezni, nem tudja azt a végzettséget megszerezni, amelyet neki az iskola és az oktatási kormányzat kezdésekor hivatalosan megígért? Lehet, hogy becsapják (becsapták) a 2015 és 2019 között tanulmányaikat megkezdő diákokat és szüleiket is?

Felhívjuk a döntéshozók figyelmét arra az igen fontos tényre is, hogy a javítóműhelyek várják az említett technikusképzésekből kilépő frissen végzett tanulókat, nem csak az autószerelőket és autóelektronikai műszerészeket, hiszen közülük sokan évek óta bizonyítanak, és jelenleg is komoly kereslet van a képzett autós szakemberekre.

Körbekérdeztem. Az intézmények érintett vezetői, tanáraik, egyes szakmai szervezetek elnökei és képviselői, a munkáltatók képviselői közül is többen jelezték egyet nem értésüket! A technikusi tananyag óriási, arra fel kellett a tanároknak készülniük. A dolog összeállt, a tanárok okosabbak lettek.

E segélykiáltást, úgy gondoljuk, meg kell hallaniuk a szakképzés illetékeseinek! Kérjük az irányítókat a gyors és minden felett megnyugtató intézkedésre, hiszen nemcsak az iskolák, a diákok, a szülők, de a munkáltatók egy része is várja az érthetetlen adminisztratív akadály elhárítását!

Zárszó. A dolgok a „centrumban” vannak. Keresik a megoldást, de félő, hogy itt nem adminisztratív tévedésről van szó. Törölték a már nem létező OKJ-ből ezt a ráépülést. Egy korszak lezárult. De szerintünk egy korszakot nem szabad ilyen módon, méltánytalanul lezárni!

Tartalom