Előfizetek 2018 április
Olvasson bele!
Autótechnika digitális folyóirat

Előfizetek 2018 április
A főszerkesztő üzeni

NE VÁRD A MÁJUST…

Tovább

…készülj a hosszú „télre”, mert hosszú lesz a „tél”, én azt hiszem – kissé módosítva Bródy János közismert, 50 évvel ezelőtt írt dalszövegét, vizsgaügyben (is) ide illenek sorai. Alig három hét és az EU-harmonizált műszaki vizsga előírások hatályba lépnek Európa-szerte. Nálunk módosult az ER, az MR, valamint a 77-es, és ide-oda „pottyantva” még néhány nem elhanyagolható előírás. Mint tudjuk, az ER az „5-ös”, az MR a „6-os”, a 77-es pedig a környezetvédelmi rendelet.

A módosításokat a 2/1998. (II. 5.) NFM közlekedési tárgyú miniszteri rendelet tartalmazza, melyek a jogharmonizációt szolgálják. A dolgok története akár egy évtizedre is visszanyúlik, hiszen EU-munkabizottságok, magyar képviselő közreműködésével, hosszan dolgoztak rajta. Mint hallottuk, nagyon különböző elképzelések kerültek napirendre, merész újítások, új vizsgálati módszerek. Szépen, lassan kigyomlálták ezeket és maradt az, ami 2014. április 3-án jelent meg:

„Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról”. Ehhez társult, aznapi közzététellel a 2014/47/EU irányelv az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről. Ez utóbbi vizsgálati tételeiben nagyban hasonlít a 45-ösökhöz. Azt is lehetett tudni, hogy az EU elvárja (előírta), miszerint a nemzeti harmonizált rendeletnek 2017. május 20-ával kell megjelennie és 2018. május 20-án kell életbe lépnie. A mi rendelettervezetünk ugyan elkészült 2017 tavaszán, de csak 2018. február 5-én jelent meg.

Az EU-irányelv – bárki olvashatta a megjelenéskor magyarul – megfelel az irányelv „műfajának”: Valóban iránymutató, számos helyen elnagyolt, többnyire nem konkrét. Készítői valószínűleg úgy gondolták, hogy végrehajtási utasítás szintre már a nemzeti közlekedési hatóságok fogják országonként lebontani, kidolgozni. Egyezve más területek EU-gyakorlatával, nem tiltott túlmutatni az irányelven, csonkítani azonban nem szabad. Ha van nemzeti, az irányelvvel azonos elvi tartalmú, vagy annál szigorúbb, illetve a témakörbe vágó bővebb rendelet, szabályozás, az alkalmazható.

Mi éltünk ezzel a lehetőséggel. Az irányelv sok esetben nem tud háttérként meghivatkozni pl. ISO-szabványt; ahol ez nincs, ott a meglévő gyakorlatra hivatkozik. Néhány területen a mérési feltételeket teljes szigorral előírja, például fékezésvizsgálati terheléseknél, de nem mondja meg a végrehajtás módszerét. Ez nem az irányelv, sőt nem is a nemzeti szabályozás ügye, mindenki oldja meg, ahogy tudja. Sajnos találunk olyan követelményeket is, melyek nem életszerűek – magyarul nem teljesíthetőek – egy vizsgán. Ezzel rákényszerülnek a vizsgahelyek, volt már ilyen, hogy ügyeskedjenek.

Az irányelv és a hazai harmonizált előírás hagy maga után fehér foltokat, például motorkerékpár, quad, moped, mopedautó, trike vizsgáztatásban, ahol bővebb útmutatás is elkelt volna. Tettünk hozzá mi is „bővítményeket”. A lengéscsillapítás vizsgálata – az irányelv nem írja elő – a mi gyakorlatunkban már polgárjogot nyert, folytatjuk az eddigi gyakorlatot. Előírtuk a fékfolyadék forráspont megállapítást, illetve minősítését (meglehetősen szigorúra véve). Mint arról írtunk, ez mindösszesen komplexebb feladat, mint az az első megközelítésben látszik. A görgős fékerőmérés adatkiértékelése, a hatásosságé, évtizedek óta a hazai gyakorlat vitatott tétele.

Az EU a teljes járműre vonatkoztatott lefékezettséget ajánlja (írja elő), és ezt a rögzítőfék esetében is érvényessé teszi. Az (E)FT szervofékes mérésnél helytelen eredményt ad, feleslegesen bonyolult, de eltörlését visszalépésnek ítéli a rendeletalkotó. A vita erről még lapzártakor is tart. Ebből nem lesz május 20-ra fékszoftver. Az irányelv preferálja, mi mereven elzárkózunk a lapfékpad használatától. Mi az alapja, hogy ezt mi megengedhetjük magunknak? Sok járműtípus vizsgálatát leegyszerűsíti. Egy sorom maradt, hogy az állókerekes rögzítőfék vizsgálati „hungarikumot” még megemlítsem. Ha ezt egybeveszem a mérlegelésre képes fékpaddal, nem kis összegű beruházás előtt állunk. „Ne várd a májust…”, mert cseppet sem fogja szakmai életünket könnyebbé tenni. 

Tartalom